Demosthenes: den hyllade, stammande talaren

Det var inte lätt att sticka ut som talare och politiker i antikens Grekland. Demosthenes lyckades inte bara med detta; han skapade en skola. Än idag är han beundrad för sin vältalighet och sin politiska och diplomatiska skicklighet.
Demosthenes: den hyllade, stammande talaren
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 30 januari, 2024

Demosthenes gick till historien som den främste av alla grekiska talare. Det är en stor bedrift i sig. Det mest förvånande är dock allt han var tvungen att genomgå för att nå framgång. Hans historia är en av de mest upplyftande i historien.

Demosthenes var tvungen att överkomma många fysiska brister. Hans hälsa var svag och han var konstant sjuk. Men hans allvarligaste tillstånd var hans stammande. Detta var naturligtvis ett enormt hinder på hans väg mot att bli den offentliga person han längtade efter att bli. Med sin ihärdighet och hårda arbete fann han dock ett sätt att få ordning på sin röst och göra sina tankar hörda.

“Demosthenes mottog sin talang av naturen och ökade den genom utövande. Han använde allt i sin retorik och överglänste alla de som tävlade med honom i gallerian och mötesplatserna med sin energi och glöd.”

-Plutarchos-

Demosthenes föddes i Aten år 384 f.Kr. Han var medlem av en förmögen familj. Fadern var affärsman, och därmed tillhörde de inte “aristokratin”. Medlemmarna i aristokratin ansåg att handel var ovärdig socialt erkännande. Trots det hade denne gode talares far en hel del egendom och rikedom. Bland annat ägde han en knivfabrik, en möbelfabrik och ett vapenförråd.

När Demosthenes var sju år gammal drabbades han av den största utmaningen i sitt liv. Han blev föräldralös. Hans arv betroddes av tre förmyndare tills pojken blev myndig.

Två av dem var brorsöner till hans far och den tredje var en barndomsvän. De tillfälliga förmyndarna spenderade sakta hela det otroliga arvet. När Demosthenes blev tillräckligt gammal för att förvalta arvet själv, fanns det inget kvar.

Demosthenes byst

Legenden om Demosthenes

Demosthenes mottog en utbildning värdig sin position. Han led av många allvarliga problem med hälsan, men var en nyfiken och motiverad student som alltid ville lära sig mer. Han blev en riktig bokmal. Demosthenes blev en av de bäst utbildade unga männen av sin tid. Faktum är att en hel historia skapades runt honom. Som med många andra historiska figurer kan denna vara en blandning av både verklighet och ren sägen.

Den här unga atenaren blev den främste talaren i Grekland. Han var intresserad av politiska frågor och strävade efter att få sina tankar att bli så inflytelserika som han ansåg att de förtjänade. Han studerade noggrant de stora anförarnas tal.

Men det sades att han i väldigt ung ålder försökte sig på sin första “konferens” och att det blev ett fiasko. Folk säger att han buades ut av publiken. Detta berodde först och främst på faktumet att Demosthenes hade ett allvarligt problem: han stammade.

Hans ord kolliderade med hans läppar och han kunde inte göra sig förstådd. Någon i publiken ska ha skrikit: “Dra in luften i lungorna, inte i din hjärna!” Detta hade stor inverkan på Demosthenes. Han var dock fast besluten att nå sitt mål trots sina uppenbara och till synes oöverkomliga problem.

En utvecklingsprocess

Demosthenes såg förlöjligandet och kritiken som en utmaning för sin person. Han hade växt upp ensam och det hade stärkt hans psyke. Därför bestämde han sig för att bekämpa sina egna begränsningar för att kunna bli vad han längtade efter: den bästa talaren. Ingen trodde att han skulle lyckas: Hur kunde någon som stammar ge ett bra tal?

Historien eller sägnen säger att Demosthenes påtog sig en strikt regim för att överkomma sina bakslag. Det första han gjorde var att raka sitt huvud. Att vara utan hår var på den tiden någonting man rynkade på ögonbrynen åt. Han gjorde det för att hindra sig själv från att gå ut, så att han var tvungen att spendera hela dagen på att arbeta mot sitt mål. Demosthenes tränade på att ge tal ända till gryningen.

Grekisk målning

När de första solstrålarna kastade sitt ljus gick Demosthenes till stranden. Där skrek han mot solen med sina lungors fulla kraft. Hans mål var att stärka sina lungor. Han hade accepterat rådet som den där anonyme kritikern gett, den där som gjorde narr av honom.

Efter ritualen

Efter att ha utfört den här ritualen gick han hem igen och övade. Han gjorde det på ett väldigt märkligt sätt. Han stoppade en handfull stenar i munnen och en kniv mellan tänderna. På så sätt tvingade han sig själv att tala utan att stamma.

Efter flera år med den här strikta träningsregimen lyckades Demosthenes att tala normalt. Från och med då deltog han aktivt i den juridiska och politiska debatten i staden. Det sägs att hans tal hyllades av tusentals människor. Inte bara var han en god talare, han var även en utmärkt skribent. Faktum är att han än idag, över 2000 år senare, är en av de mest framträdande historiska figurerna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Demóstenes, & de Oca, F. M. (1979). Discursos. Porrúa.
  • Demóstenes, & Eire, A. L. (1995). Discursos políticos. Planeta DeAgostini.
  • Demóstenes, & Ciriza, V. C. (1987). Las cuatro filipicas. Bosch.
  • López Eire, A., & Colubi Falcó, J. M. (1985). Demóstenes. Discursos políticos II.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.