De 10 lagarna om överflöd och att nå framgång

De 10 lagarna om överflöd och att nå framgång

Senaste uppdateringen: 23 november, 2018

Lagarna om överflöd har att göra med något som kallas “universums lagar”. De är i stort sett en uppsättning trosuppfattningar relaterade till positivt tänkande. Enligt lagarna om överflöd är det troligare att du blir framgångsrik om du tror att du kommer bli det. Vad det innebär är att en mentalitet om överflöd kommer att hjälpa dig att nå dina mål.

Enligt den spanska författaren Sergio Fernández (författare till Living with Abundance), finns det 10 lagar om överflöd. Han säger att de finns i världen, vare sig du använder dem eller inte.

Vad menar vi egentligen med överflöd?

Definitionen av överflöd är “något som flödar över bräddarna”. Nedanför det går det även att läsa “mycket större mängd än behovet, materiellt välstånd”. Det är denna senare definition vi refererar till när vi talar om överflöd – överflöd som i välstånd och därmed framgång.

Om vi drar definitionen lite längre har det mycket att göra med en sorts mentalt, fysiskt och emotionellt tillstånd som hjälper dig att fullfölja dina mål.

Lagarna om överflöd

De 10 lagarna om överflöd

Enligt Sergio Fernández är dessa de 10 lagarna om överflöd som verkar i universum.

1. Lagen om skapande

“Tankar och känslor skapar verkligheten vi lever i. Med andra ord: allt påtagligt existerar inom allt som är ogripbart.”

Fernández försöker visa oss att vi alla har förmågan att skapa vad det nu är som vi vill ha, vara eller göra om vi börjar känna eller tänka det.

2. Lagen om vibration

“Du mottar vad du tänker mest på, vare sig du vill det eller inte.”

Denna är väldigt lik den första lagen. Ju mer du känner eller tänker på någonting, desto mer troligt är det att du skapar det. Som han säger i det här citatet kan detta ha en negativ effekt om dina tankar eller känslor inte är positiva.

3. Lagen om orsak och verkan

“Allt som du upplever i livet är ett resultat av någonting annat.”

Alla våra upplevelser i livet är sammankopplade av en kedja av orsak och verkan som påbörjades för länge sedan. Det innebär att dina handlingar, tankar, känslor alla har ett ursprung i dåtiden och kommer påverka framtiden. Den omedelbara effekten av detta är att du har oändlig makt över att influera ditt nuvarande ögonblick.

4. Lagen om balans

“Överflöd innebär att vara generös mot andra och tacksam när andra ger till dig.”

Enligt den här lagen får du tillbaka allt du ger till världen, på ett sätt eller ett annat. Om du vill att världen ska ge dig goda ting är det med andra ord bäst att göra gott för världen.

lagarna om överflöd

5. Lagen om ordning

“Ordningen i livet är vara-göra-ha.”

Det är den enda ordningen som livet kan ha, det finns ingen annan. Du måste vara något innan du vet hur man gör något och få resultat av det. Om du vill ha ett framgångsrikt bageri till exempel, måste du först lära dig att baka och bli bra på det. Senare kan du skapa ditt eget varumärke. I slutändan, om du verkligen följer upp dina idéer, kan du nå dina mål.

6. Lagen om handling

“Sättet på vilket jag gör en sak är sättet på vilka jag gör alla.”

Alla har en signatur, en stil. Vi har alla ett specifikt sätt att agera på som gör oss förutsägbara för vår omgivning. Den här stilen bör bli en sorts framåtgående riktlinje som får dig att agera konsekvent med vad du redan gjort och hur du har gjort det.

7. Lagen om minsta ansträngning

“Att anstränga sig för mycket genererar stress och sliter på din energi. Detta gör det väldigt svårt att leva i överflöd.”

Det handlar inte om att aldrig anstränga sig i livet eller att utföra dina dagliga sysslor utan intresse. Det handlar om att finna det enklaste, mest produktiva sättet att nå ditt mål. Om det finns en lättare väg till samma resultat, varför slösa med din energi?

8. Lagen om mål och medel

“Enbart genom att vara lycklig idag kommer jag att kunna vara lycklig imorgon.”

Precis som med en av de andra lagarna om överflöd, den om ordning, måste du vara något innan du kan uppnå det. Om du vill ha något särskilt måste du finna medlet. I det här fallet måste du finna lycka idag om du vill uppleva den imorgon.

9. Lagen om att använda dina förmågor

“Att sätta dina förmågor i arbete hjälper andra att leva i överflöd.”

Som du såg i lag 4, måste du vara generös om du vill att världen ska vara generös mot dig. Att dela med sig av vad du har är ett bra sätt att hjälpa till att skapa en funktionerande värld.

lagarna om överflöd

10. Lagen om lösgörande

“Jag knyter an till handling och lösgör mig från resultatet.”

Även om det låter omvänt så bör du aldrig påbörja en handling med resultatet i åtanke. Det är sant att om du är generös så kommer folk att vara generösa mot dig, men du bör inte fokusera på att ta emot; du bör enbart fokusera på att ge.

Nu när du har lärt dig om de 10 lagarna om överflöd kan du börja utöva de när du vill. Du kan låta dem utgöra del av ditt livs historia.

This might interest you...
Väck ditt inre överflöd
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Väck ditt inre överflöd

Att vara tacksam för allt som vi är och det som vi har runt omkring oss är utan tvekan det bästa sättet att komma nära autentiskt överflöd.