Explosiv ilska är ett tecken på något allvarligt

Om du ofta tappar humöret och har perioder av explosiv ilska handlar det inte enbart om dåligt humör. Återkommande explosiv ilska måste behandlas.
Explosiv ilska är ett tecken på något allvarligt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Vi har alla tappat humöret åtminstone en gång i livet. Du känner igen känslan. Ilskan tar kontrollen över dina tankar, ditt tal och dina handlingar. Det känns som du tappat kontrollen. Visste du att det finns en fysiologisk anledning till att du känner så? Under ögonblick av explosiv ilska upplever du faktiskt en temporär minnesförlust. Ditt sinne fokuserar på att utföra en attack. Du känner en överväldigande önskan att förstöra något.

När du tappar humöret stängs din hjärna i stort sett ned och vilddjuret inom dig vaknar. Det är en vild sida som människor aldrig till fullo gett upp. Många människor lyckas hantera dessa instinkter, och de kommer bara ut i de mest extrema av fall. Andra människor förlorar kontrollen helt så fort någon misstycker med dem.

“Agera inte på något sätt i ilsken passion; det är som att sjösätta i storm.”

-Thomas Fuller-

Om du ofta tappar humöret, är det bara en del av din personlighet? Har vissa bara svårare att kontrollera sin ilska? Vi vet alla att vissa människor är mer känslosamma än andra. Men till vilken grad är detta beteende normalt? Var går gränsen där det istället blir symtom på en störning?

Explosiv ilska

Ilska kommer från två grundläggande källor. En är ilska i vilken form som helst (enkel rädsla, oro, ångest eller panik, bland andra). Den andra är frustration. Kanske är du inte bekväm med dig själv, du kanske inte når dina mål eller så går ingenting riktigt som du tänkt.

Kvinna med explosiv ilska

Om du är konstant arg kanske du håller fast vid falska uppfattningar som får dig att tolka verkligheten på ett skrämmande och frustrerande sätt. Här är några av de uppfattningarna:

  • Det är lätt för andra att såra mig: Detta leder till att du reagerar argt på varje antydan till ogillande eller avvisning.
  • Andra måste göra vad som är bra för mitt välmående och behov: När andra gör sådant som går emot vad du tror, känner eller önskar blir du intolerant.
  • Inga hinder bör stå i vägen för vad jag vill: Om du möter någon form av hinder tappar du humöret.
  • Andra människor bör läsa mina tankar och vara medvetna om mina känslor: Om andra inte omedelbart förstår dig eller har dina känslor i åtanke registreras det som en attack.
  • Jag kan inte erkänna att jag känner mig frustrerad, och det borde jag inte heller: Enbart svaga människor gör det. Jag måste alltid vara stark, även om det gör mig överdrivet ängslig.

Raseriets cykel

Explosiv ilska är resultatet av ackumulerad ängslan eller rädsla. Små irritationsmoment växer och frodas och blir alltmer vanliga med tiden om du inte hanterar dem. Det börjar alltid med ett litet lätt obehag. Det kan vara mot dig, mot någon annan eller mot världen i allmänhet. Du tar dig inte tid att hantera din ilska, du låter den bara passera.

En ond cykel av explosiv ilska

Med tiden identifierar du obehaget men uttrycker och hanterar det inte på något sätt. Kanske tror du att det kommer att gå över med tiden eller att du helt enkelt bara måste gå vidare. Saker förändras dock inte, så du börjar känna dig arg. Du kanske fäller kärva eller sarkastiska kommentarer eller avvisar saker.

Trots allt detta kanske du fortfarande inte uppmärksammar den obekväma situationen som du borde. Du ignorerar den eller distanserar dig själv. Det funkar dock inte. I samma ögonblick som något triggar dig så tappar du humöret. Du förlorar kontrollen över din ilska, och det leder till nya cykler av konflikt och ilska.

Intermittent explosivitet

Intermittent explosivitet är ett mentalt tillstånd karaktäriserat av återkommande uttryck av explosiv ilska. En individ med IED (intermittent explosive disorder) har intensiva reaktioner som inte är proportionerliga med de föreliggande situationerna. Ur en psykiatrisk synvinkel klassificeras detta som en störning i kontrollen av impulser. Den här gruppen innefattar även kleptomani, spelmissbruk och pyromani, för att nämna några.

Människor som lider av den här störningen har korta utbrott av ilska. Under utbrotten känner de sig frigjorda och/eller lyckliga. Några minuter senare känner de dock ånger. Personer med IED kommer vanligtvis att förstöra objekt eller bli fysiskt aggressiva mot andra människor. Den utlösande faktorn i sig är inte särskilt viktig. Dessa människor har vanligtvis höga ångestnivåer.

Håller eld

Om någon konstant förlorar kontrollen över sitt temperament över triviala ting och blir våldsam så behöver personen uppenbarligen professionell hjälp. Det är inte en fråga om personlighet. Det är ett djupare problem som man måste adressera så att det inte leder till allvarliga konsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sloterdijk, P. (2014). Ira y tiempo: ensayo psicopolítico (Vol. 70). Siruela.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.