Till vilken grad kan man förändra sin personlighet?

Till vilken grad kan man förändra sin personlighet?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Hur många gånger har du hört någon säga att vederbörande inte kan ändra på sig för att det är “så personen är”? Hur många gånger har du känt att du inte kan agera annorlunda eftersom du har vissa böjelser? I båda dessa fall pratar vi om personlighet: de egenskaper som vi utgörs av och som gör oss unika. Men till vilken grad kan man förändra sin personlighet?

Personligheten är inte något som är definierat i våra gener och därför kan vi förändra den. Låt oss göra ett litet experiment och se tillbaka på det förflutna. Du kommer inse att du har behållit delar av din personlighet, men inte andra. Du kanske nu är mer vänlig eller mer direkt, mer metodisk eller mer kaotisk, mer melankolisk eller mer spirituell.

Detta är ett väldigt viktigt koncept inom psykologin. I den här artikeln kommer vi prata om vad personlighet är och hur vi kan förändra den.

Vad är personlighet?

Det finns många definitioner av personligheten; egentligen alltför många. De flesta kan dock hålla med om att personligheten är en psykologisk konstruktion som refererar till en grupp egenskaper eller drag som en individ har och som avgör personens beteende, tankar och känslor.

Bland alla de personlighetsdrag som existerar kan vi hitta två typer: temperamentsdrag och karaktärsdrag. Temperamentsdrag är beteendetekniker som har en större genetisk och biologisk tyngd (vi föds med dessa egenskaper). Karaktärsdragen är resultatet av interaktionen mellan personen och den omkringliggande miljön.

En kvinnas personlighet.

Inom gruppen med temperamentsdrag hittar vi några som är grundläggande och universella: som att söka spänning, undvika skada, beroende av ett belöningssystem och uthållighet. I gruppen med karaktärsdrag hittar vi självriktning (självförtroende och förmågan att styra sitt beteende mot mål som är viktiga för oss), samarbete och transcendens (att tycka om det estetiska och spirituella).

Alla dessa drag, både de som tillhör temperamentsdragen och karaktärsdragen, utgör personligheten och skiljer oss från andra. Med andra ord så har alla personer dessa drag, och vi skiljer oss från andra baserat på den grad som vi uppvisar ett drag istället för ett annat.

Inom psykologin säger man tekniskt sett inte att någon är impulsiv eller att personen är ihärdig. Man säger istället att någon har en väldigt låg impulsivitet och en väldig hög ihärdighet eftersom dessa drag mäts på en skala.

“Vi har alla mörker och ljus inom oss. Det som spelar roll är den roll vi väljer att ta. Det är den person som man verkligen är.”

J.K. Rowling

Kan man förändra sin personlighet?

Svaret är väldigt tydligt: Ja, man kan förändra sin personlighet. Man kan också påverka förändringens riktning och nivå. Även om en del av vår personlighet är nedärvd så är den inte en definitiv del av våra gener, som i fallet med vissa syndrom (som exempelvis Downs syndrom). Och personligheten är ett av de filter som vi använder för att relatera till världen. Världen är en föränderlig miljö, så ett system måste alltid ha förmågan att kunna förändras.

Anledningar till att det kan vara svårt för en person att förändra sin personlighet

Karaktärsdrag är enklare att förändra. De har mindre genetiskt inflytande och man utvecklar dem (främst) genom att interagera med den omkringliggande miljön. När man försöker förändra ett temperamentsdrag, som impulsivitet, under terapin, är personen oftast mindre benägen att vilja ändra på sig. Om man anstränger sig och är konsekvent så kan man dock uppnå positiva resultat.

Det är även möjligt för äldre personer att förändra sin personlighet. Det kan dock hända att den äldre personen är mindre villig att vilja ändra på sig. Det kan ha att göra med att förändra ett sätt att vara, hur man identifierar och ser på sig själv. Detta är något som har “kokat” på låg värme under många år.

Personen undviker därför många gånger att förändra aspekter av sin personlighet, och använder ursäkter som sin ålder eller säger “Jag är såhär och jag har varit så hela mitt liv”. Men detta är ursäkter! Man kan förändra sin personlighet, oavsett ålder, och det är vi själva som begränsar dessa förändringar. Med det sagt är den stora frågan nu hur man kan förändra sin personlighet.

Hur kan vi förändras?

För att kunna förändra sin personlighet måste personen arbeta konstant med hjälp av en psykolog. Det är först och främst viktigt att personen verkligen vill uppnå en förändring. Man måste också sätta upp mindre delmål på kort sikt.

De förändringar som är långvariga och positiva har för det mesta utvecklats under flera års tid. Om du planerar att förändra din personlighet från en dag till en annan så måste jag tyvärr informera dig att det redan har misslyckats. Även om du lyckas uppnå en förändring på kort tid så kommer du antagligen att få ett “återfall” inom kort.

Kvinna som funderar.

Kom ihåg: man behöver ge det psykologiska systemet tid till att omstrukturera sig och lära sig att fungera på ett annat sätt. Du måste identifiera vilka drag du vill förändra och vilka vardagliga beteenden som dessa drag reflekterar. Vi rekommenderar att du gör en lista på allt du vill förändra och börjar arbeta med de förändringar som är mindre centrala i ditt liv och som du tror kommer bli lättare att hantera. Detta kommer ofta ge upphov till en dominoeffekt.

“Identitet är en del av dramat för mig. Vem är jag, varför beter jag mig på detta sätt och är jag medveten om det?”

Matthew Weiner

Hur man mäter förändringen

För att förändra sin personlighet måste man utvärdera förändringen objektivt. Utöver att identifiera de drag som du vill förändra så är det också bra att ha några referenser för att kunna “mäta” den där förändringen. Om det drag du exempelvis vill förändra är impulsivitet så måste du kunna upptäcka när du är mer eller mindre impulsiv.

Om man har personlighetsdrag som man inte tycker om eller som orsakar problem så är det en bra idé att prata med en psykolog eller en terapeut. Denna person kommer kunna hjälpa dig att förändra din personlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.