Den fruktansvärda opioidepidemin i USA

Drogepidemin i USA dödar fler personer än skjutvapen och trafikolyckor. Fortsätt läsa för att lära dig mer.
Den fruktansvärda opioidepidemin i USA
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Opioidepidemin i USA har vuxit lavinartat sedan 2012. USA har nu flest antal opioidanvändare i världen. Enligt en rapport från Center for Disease Control (CDC) dog ca 72,000 personer under 2017 av överdoser på opioider (främst fentanyl och heroin). I USA dödar droger fler personer än HIV, handeldvapen och till och med trafikolyckor.

Den nordamerikanska antidrogpolicyn har därför börjat gå ifrån det i stort sett ineffektiva tillvägagångssätt som har använts under lång tid, och myndigheterna försöker nu istället att skapa en dialog rörande hur droganvändningen bör hanteras på bästa sätt.

Istället för en drogpolicy som är baserad på förbud och kriminalisering, kommer detta tillvägagångssätt baseras på folkhälsa, psykologi och mänskliga rättigheter. Hur kommer detta se ut och vad kommer det innebära för USA? Låt oss titta vidare på detta.

Opioidepidemin i USA

Kriget mot droger i USA har aldrig upphört; det har bara förändrats över tid. Introduceringen av “crack” runt 1984 drabbade hela landet, men främst svarta och spansktalande. Vid den tiden svarade myndigheterna med “nolltolerans”. Lagarna var även stränga mot drogrelaterade brott som inte hade inslag av våld.

De svarta samt fattiga ungdomarna tycker om marijuana, men de tycker inte om att använda heroin. Då de växte upp så såg de drogberoende på gatan och de visste vad som hände deras föräldrar med crack på 90-talet – de vill inte ha en upprepning av detta.”

Kvinna som sitter på pall.

Även om heroinanvändning har ökat inom alla demografiska grupper så påverkar den nuvarande opioidepidemin i USA främst vita personer i medelklassen och överklassen.

Som om det inte vore nog så är även fentanyl, ett syntetiskt smärtstillande medel, på uppgång. Det är främst p.g.a. faktumet att det är gjort i labb och är enklare att transportera. Det är även farligare än vissa andra droger eftersom det är betydligt giftigare än morfin och starkare än heroin.

Opioider hämmar emotionell och fysisk smärta

En av orsakerna till opioidepidemin i USA har att göra med den felaktiga användningen av opioider som smärtstillande medel. Tre av fyra heroinanvändare började ta opioider i form av smärtstillande medel som de fått utskrivna. Flera stater i USA har stämt läkemedelsföretag för att ha uppmuntrat till användningen av denna typ av medicin. De anklagar även företagen för att försöka influera läkarna.

Då allt fler blir medvetna om detta problem så har läkarna dock blivit mindre benägna att skriva ut denna starka medicin.

“Brist på folkhälsa, psykiatriska problem hos tonåringar och unga vuxna, ändlösa listor av smärtsamma problem, brist på tolerans mot frustration, tidigare beroende av opioider, etc. Det finns många faktorer som har orsakat denna situation i USA. Det är som att alla försöker skruva ner volymen på vad som händer runt omkring dem, även då konsekvenserna är dödliga.”

För sex år sedan låg opioider på recept bakom 80% av dödsfallen med överdoser. Dessa dagar är det å andra sidan heroin och fentanyl som ligger bakom nästan hälften av dödsfallen.

Det finns också över 2 miljoner personer som är beroende av dessa kemiska substanser. Faktum är att Donald Trump deklarerade detta som en hälsoepidemi p.g.a. opioidkrisen under Oktober 2017.

Heroin i USA har haft en förödande effekt på hela landet

Obama kämpade också mot användningen av smärtstillande medel under sin tid som president. Han bad sjukvården att reducera antalet opioider som de skrev ut, men de som var beroende vände sig då istället till mexikanskt heroin.

“I Cabell County, West Virginia föds en av tio bebisar som beroende av opioider. Florida är en av de stater som har drabbats hårdast av epidemin. Där har fler än 4000 personer dött under 2016 från opioidöverdos enligt icke-officiella preliminära rapporter.”

I West Virginia sålde läkemedelsföretagen runt 780 miljoner smärtstillande medel mellan 2007 och 2012. Enligt DEA är detta mer än 421 piller per person. De stora läkemedelsföretagen har gått samman och fortsätter att neka till anklagelserna.

I andra stater som Maryland har man börjat använda pengar för att avhjälpa detta problem; pengar som man vanligtvis har till naturkatastrofer. I Kentucky kämpar polis, brandmän och även vanliga medborgare mot överdoser. Problemet i Kentucky är väldigt allvarligt. Om ett företag lägger ut en annons om ett jobb och detta jobb kräver ett drogtest så kommer många av de potentiella kandidaterna inte ens att komma på besök.

Som du kan se så är konsekvenserna av Opioidepidemin i USA ganska allvarliga.

Man med händer för ansiktet.

Förändring av tillvägagångssätt rörande opioidepidemin i USA

Många stater har tittat på hur man bekämpade cigarettillverkare under 90-talet och bestämt sig för att stämma vissa av läkemedelsföretagen som vi nämnde innan. Så fokus har skiftat från att kriminalisera droganvändningen till att istället kriminalisera de företag som tillverkar drogerna.

Den nya demografin med användare har också hjälpt till med att upplysa om hur allvarligt problemet är. Föräldrar och familjer till denna grupp med drogberoende håller på att bli alltmer involverade i processen. De har på något sätt lyckats för myndigheterna att svara på denna kris med mer förståelse och medkänsla.

15% av budgeten används nu till att “reducera skada”. Staterna kommer att fokusera sig på att öka tillgången till rena nålar och Naloxon, den medicin som kan rädda livet på en person som har överdoserat.

Med tanke på hur bred opioidepidemin är så har detta i stort sett tagit bort det stigma som ofta har associerats med personer som är drogberoende. Det är en positiv utveckling, men det finns fortfarande mycket att göra för att lösa detta problem för gott.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.