Den märkliga lockelsen hos omöjlig kärlek

Den märkliga lockelsen hos omöjlig kärlek
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vem har inte någon gång gett vika för den bitterljuva lockelsen hos omöjlig kärlek? Det första man tänker på är kärlek under tonåren. Många ungdomar har känt något för lärare i skolan; en platonisk kärlek som tillfredsställdes med en blick eller leende, vilket ledde till en dröm om mer.

Inget kan givetvis resultera av det. Men det fanns ändå en märklig känsla av nöje i att kunna drömma om kärlekens möjlighet.

Lockelsen hos omöjlig kärlek stannar dock inte där, utan kan även handla om en popstjärna, skådespelerska eller annan berömd person. Vi kan ha dessa känslor för kända personer, trots att individen inte har någon aning om att vi existerar.

Vi uppfattar dem som nära oss, men i verkligheten är de ljusår bort. Trots det upplever många tonåringar och till och med vuxna detta.

“Kärlek är som ett krig, lätt att starta, svårt att avsluta, omöjligt att glömma.”

Henry Louis Mencken

De sanna omöjliga kärlekarna är dock de som börjar med en gnista, tänder en flamma, men dessvärre drabbas av otur och oöverkomliga hinder. De är känslor som levs intensivt och på ett eller annat sätt dör.

Olika typer av omöjlig kärlek

Experterna på ämnet säger att det i grund och botten finns tre typer av omöjlig kärlek. Den första är “spökkärlek”, den andra är “narcissistisk kärlek” och den tredje är “svår kärlek”.

  • Den första refererar till fall där du förälskar dig i någon som inte existerar (så som du ser denne). Du måste älska någon och du ger denna person karaktärsdrag och dygder som personen egentligen inte har. Denna person utgör nästan alltid ett sätt att fylla i luckor i barndomen.
Omöjlig kärlek kan fylla hål
  • Den andra refererar till omöjligt narcissistisk kärlek. Deras omöjlighet ligger det faktum att du aldrig kommer kunna få den. Du spenderar hela livet i sökandet efter en perfekt partner eftersom du känner att det är vad du förtjänar. Du kommer dock aldrig att finna den. Det är en kärlek av tomhet, en önskan om en upphöjd version av ens egna ego. När du älskar på detta sätt kommer du bara uppleva ensamhet. Du kommer aldrig finna den som gör fantasin till verklighet.
  • Avslutningsvis är kärlek ofta omöjlig på grund av svårigheter och hinder. Dessa är kärlekar som får svårt att bära frukt. Det finns specifika omständigheter som gör dem väldigt komplexa. Den andra personen kanske är upptagen, eller så kan det vara någon som inte kan förälska sig i dig. I andra fall kan det finns starka religiösa eller ideologiska aspekter.

I den sista gruppen inkluderar vi fall av kärleksfulla relationer där den ene dör. Partnern avlider, men kärleken som förenar dem dör inte. Åtminstone inte så länge man befinner sig i konflikten av att älska någon som inte finns längre.

Om det inte finns några andra emotionella problem, kan dessa omöjliga kärlekar övervinnas med tiden.

Vad grundar sig lockelsen i?

Det är denna omöjliga kärlek som leder till att vi upptäcker poeten som bor inom oss alla. Den mest pragmatiske har aldrig upplevt det, men denne har missat en upplevelse som är både fasansfull och fantastisk.

All kärlek behöver någon form av omöjlighet för att flamman ska fortsätta brinna. Och när denna omöjlighet upplevs brinner själen, men så även vår kreativitet och impulsen att leva och dö i samma ögonblick.

Poeten inom oss

Lockelsen hos omöjlig kärlek är som en tragedi. Det är åtminstone så det känns när man kämpar för att göra den till verklighet. Den fyller dig med vånda, och du finner dig själv i en paradox där du inte kan lämna personen, men ej heller vinna denne. Du upplever lidande och glädje på samma gång, salighet och avgrund.

Men trots allt är lockelsen hos omöjlig kärlek något som inte kan förnekas. Den sätter dig på prov, den utmanar de djupaste delarna av dig. Och en sak är säker: du kommer aldrig glömma den.

Man minns den aldrig med likgiltighet. De tynar bort med tiden, men slutar aldrig slå med en gnista som får hjärtat att hoppa över ett slag.

Det är bara ibland som omöjlig kärlek blir en börda. Detta sker när du inte kan släppa fantasin och klänger dig fast vid den krampaktigt. När du inte kan acceptera att det inte är meningen för den att existera. Detta kan åsamka stor smärta och till och med göra dig sjuk, men om du vill lära dig hur man verkligen älskar är denna omöjliga kärlek den bästa läraren av alla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.