Vad händer vid obesvarad kärlek?

Vad händer vid obesvarad kärlek?

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2022

Obesvarad kärlek är en av de smärtsammaste situationerna som kan inträffa i livet. Den som har upplevt den vet detta och har känt det med hela sitt väsen.

Det är även därför det är den tydligaste chansen vi har att lära oss dyrbara lärdomar om oss själva. När vi gör oss själva känslomässigt sårbara på detta sätt är vi mycket ömtåligare och hyperkänsligare för allt som händer.

Att ha denna typ av upplevelse är traumatiskt och upprörande, men även berikande och upplysande. Utan tvivel får vi ett unikt perspektiv.

Flicka och hjärta

Melankolisk kärlek

När kärleken inte är ömsesidig är melankoli en ständigt närvarande vän. Det är sjukdomen hos en otillfredsställd älskare som är orsakad av ej uppfylld åtrå och av det konstanta behovet av att vara med personen; en känsla som dessvärre är obesvarad.

“Varje älskare vars kärlek är uppriktig, men som inte kan njuta av kärleken i förening, antingen på grund av separation, förakt från personen denne älskar, hemlighållande av känslorna eller andra omständigheter, måste anlända till randen av sjukdom med våld och vara utsliten och härjad, vilket ibland tvingar denne att stanna i sängen.”

-Ibn Hazm-

Allt vi genomlever, allt som påminner oss om den personen önskar vi att vi kunde dela med denne. Överallt vi gick med dem blir helig mark; vi blir exalterade och förvandlas till en annan person när vi tänker på dem, trots att det bara är en fantasi.

Vi hoppas på den minsta av kontakt med dem, och resultatet blir en form av nostalgi: en sorg djupt inom våra hjärtan. Och vi känner sann ensamhet över att inte kunna vara med personen.

Denna sjukdom, kärlekens melankoli, som de medeltida trubadurerna talade så mycket om, orsakas av just den sak som läker den: personen vi älskar.

Frustration över obesvarad kärlek

Det är oundvikligt under hela processen av djup förälskelse att känna frustration över förväntningar, hopp och fantasier som kommer förbli ouppfyllda över tid.

Obesvarad kärlek kan inträffa i koppling till en förälskelse i någon som inte känner på samma sätt. Men det kan även vara på grund av ett brustet hjärta där någon har blivit övergiven av en tidigare älskare.

I båda fallen kommer frustrationens intensitet med olika problem – både fysiska och psykologiska – på grund av självförstörelsen från att bibehålla oändliga illusioner och hopp som aldrig kommer bli uppfyllda.

Obesvarad kärlek

“För det är endast otur att inte bli älskad; det är olycka att inte älska.”

-Albert Camus-

Och vi kan heller inte sluta känna det när vi beslutar att göra det. Vi kan endast observera hur det förvandlas och hur vi upplever det.

Kärlek är en spirituell fråga; den kan inte intellektualiseras. Det är en sådan glädje att den svämmar över oss med känslor av längtan. Att känna som att inget är lika viktigt som den andra personens välmående.

I den situationen vet endast personen som är förälskad var gränsen går, när denne måste börja acceptera verkligheten.

När hopplöshet och melankoli känns intensivt, utan att ha börjat bli undertryckta, är det okej att låta dessa känslor dö eftersom det inte skulle betyda ett uppbrott, utan endast att förhållandet byter form.

Att känna kärlek är den största gåvan

Att klaga över att ha älskat utan att ha älskats i gengäld är att vara otacksam, för att ha känt kärlek är den största gåvan du kan få. Dess magnitud och intensitet är där för att hjälpa våra själar att blomstra, såväl som för att forma våra liv genom våra sår.

“Jag håller den sann, vad som än hända;
Jag känner det, när jag sörjer som mest;
Det är bättre att ha älskat och förlorat
Än att aldrig ha älskat alls.”

-Lord Alfred Tennyson-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.