Är depression ärftligt? Läs vad studierna säger

Vissa faktorer gör människor mer benägna att drabbas av depression, som att ha fallit offer för mobbing. I denna artikel ska vi utforska vilken roll genetik spelar för denna sjukdom.
Är depression ärftligt? Läs vad studierna säger
Marta Bermejo Victoriano

Skriven och verifierad av psykologen Marta Bermejo Victoriano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Depression är en av de vanligaste humörstörningarna. Det är även ett av de mest behandlade problemen inom psykologin och psykiatrin. Det finns många externa faktorer som spelar roll, men kan depression även vara ärftligt?

Symptomen skiljer sig beroende på individens utveckling, och forskare har lagt mycket tid på att studera orsakerna till depression. Något man tittar mer och mer på är den genetiska delen, och det är där ärftlighet kommer in i bilden.

Somatiska symptom är vanligare hos barn än hos vuxna. Vuxna tenderar istället att uppleva fler kognitiva och humörrelaterade problem.

Denna sjukdom kan påverka alla delar av en persons liv, och generellt inkluderar konsekvenserna:

  • Känslomässiga och humörmässiga förändringar, såsom en känsla av djup sorg, ångest, brist på intresse för saker som brukade vara viktiga, etc.
  • Kognitiva förändringar: patienter med depression har ofta irrationella uppfattningar av sig själva, andra och världen. De har problem med psykologiska processer som minne, koncentration och uppmärksamhet.
    Depression kan till och med leda till självmordstankar och patologisk självkritik.
  • Beteendeförändringar: individer med depression upplever ofta psyko-motorisk långsamhet, en generell minskning av aktivitetsnivån (socialt, självvårdsmässigt, prestationsmässigt), passivitet och undvikande.
  • Fysiologiska förändringar: de vanligaste problemen är sömnproblem, aptitbrist och sexuella problem. Somatiseringar som huvudvärk, magsmärta, brist på energi och kronisk trötthet är också vanliga.
Forskning kring om depression är ärftligt

Experter fortsätter att studera orsakerna till depression för att förbättra effektiviteten hos behandlingen.

Är depression ärftligt?

En vanlig fråga bland personer med depression är huruvida det är ärftligt. Flera studier pekar trots allt mot att det finns en genetisk komponent.

När psykologer och psykiatriker tittar på sina patienters medicinska historia finner de att en betydande andel av personerna med depression har en familjehistorik med sjukdomen eller andra kognitiva störningar.

Det innebär dock inte nödvändigtvis att de har ärvt sjukdomen. Ett antal andra viktiga faktorer spelar en roll i huruvida en person drabbas av depression eller inte.

Sociala faktorer, psykologiska faktorer och livserfarenheter är viktiga att ta hänsyn till.

När dessa faktorer rinner samman så kan de göra människor mer benägna att drabbas än andra. Med flera relevanta faktorer ökar alltså risken för att man ska drabbas.

Studier fortsätter att analysera den genetiska faktorn

Enligt studier som tittar på de genetiska komponenterna för depression kan en serie specifika gener spela roll. Dessa gener influeras dock även av miljömässiga faktorer.

Endogen depression orsakas inte av externa faktorer, utan istället är det interna och organiska orsaker kopplade till hjärnfunktionen som är bovarna.

Den genetiska komponenten hos depression är lättast att analysera i endogena fall.

Om individen med endogen depression har en familjehistorik med denna sjukdom, kan genetik spela en roll. Det är dock fortfarande inte den avgörande faktorn.

Bild av hjärnan

Med depression upplever den fysiologiska funktionen hos hjärnan ändringar i vissa signalsubstanser som ansvarar för känslomässig reglering.

En individ med dessa ändringar behöver inte nödvändigtvis ha familjehistorik av depression.

Enligt den tillgängliga forskningen i ämnet ser man dock en högre prevalens av depression hos personer med en historik av depression i sin omedelbara familj.

Om signalsubstanserna som spelar en roll i depression drabbas av ändringar så löper personen högre risk att negativt tolka händelser i omgivningen. Det kan till och med förändra hur personen ser på sig själv.

Människors omgivning spelar en nyckelroll

Även om det är möjligt att depression är ärftligt så finns det många andra orsaker att ta hänsyn till.

Kom ihåg att ditt sätt att tänka, hur du tolkar situationer, dina övertygelser (om dig själv och världen) är saker som du lär dig.

Omgivningen i vilken du växer upp och utvecklas influerar på ett direkt sätt hur du ser världen. Om en nära familjemedlem t.ex. tenderar att se världen på ett negativt sätt så kommer detta tankesätt verka normalt för dig.

Du löper därför högre risk att upprepa det, vilket gör dig mer benägen att utveckla depression.

Barn i dystert landskap

Är depression ärftligt?

I grund och botten kan genetik spela en roll i utvecklingen av depression, men det är bara en av många faktorer. Som du kan se är interaktionen mellan olika element vad som utlöser denna komplexa sjukdom.

Stressiga livshändelser som dödsfall, skilsmässor, förluster och stora förändringar är också riskfaktorer som kan utlösa depression.

Studier visar att riskfaktorerna som vi nämnt avsevärt kan öka en individs genetiska risk. Som en konsekvens är interaktionen mellan alla olika faktorer vad som kan utlösa depression.

Forskare som studerat huruvida depression är ärftligt har studerat familjer, tvillingar och adopterade barn.

De försöker titta ur alla möjliga perspektiv för att ta reda på om biologisk ärftlighet kan vara en faktor som gör folk predisponerade.

Idag verkar alla studier komma till i princip samma slutsats, vilket är att depression inte nödvändigtvis är ärftligt, men att den genetiska komponenten har ett visst inflytande som är viktigt att ha i åtanke.

Inom psykiska sjukdomar finns det alltid flera etiologiska och orsakande faktorer att ta hänsyn till. Det är viktigt att komma ihåg det, speciellt när man överväger vilken den bästa behandlingen är.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kuehner C. Gender differences in unipolar depression: an update of epidemiological fi ndings and possible explanations. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2003;108(3):163-74.
  • Piccinelli M, Wilkinson G. Gender differences in depression – Critical review. British Journal of Psychiatry. 2000;177:486-92.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.