Depression indikeras inte bara av ledsamhet utan även irritation

Depression indikeras inte bara av ledsamhet utan även irritation

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2017

När ledsamhet är varaktigt och intensivt är det även ett ganska hopplöst sinnestillstånd, vilket kan indikera att man har depression. Men faktum är att ledsamhet som symtom inte alltid manifesterar sig hos en deprimerad person eftersom irritation är dess kusin.

Ja. Även om detta kan låta konstigt så kan en deprimerad person verka som att denne inte är ledsen. Personen kan istället visa sig vara irriterad, frustrerad eller ostabil. Somatiska klagomål, humörsvängningar, obehag, fysisk smärta, emotionella upp- och nedgångar etc. Allt detta kan vara ett substitut för ledsamhet som symtom på emotionella problem som depression.

Så vi kan säga att manifestationer av ilska och okänslighet, irritation, aggression och ett “auktoritärt” beteende ibland är skrik från en djup avgrund från en deprimerad person.

Fjäril

Irritation som diagnostiskt kriterium för depression

Enligt kriteriet för både den senaste versionen av Diagnostic Manual of Mental Disorders (DSM-5) och The International Classification of Diseases (ICD-10), kan en klinisk diagnos av depression fastställas om personen, tillsammans med andra faktorer, visar upp irritation istället för ledsamhet.

Med andra ord, en konstant dyster person som hela tiden visar upp ilska, och som har en tendens att svara på situationer med arga utbrott eller genom att förolämpa andra eller visa stor frustration över små saker, har ett patologiskt deprimerat humör.

Barn och ungdomar kan visa tecken på irritation och instabilitet istället för ett ledset humör. I detta fall måste man skilja på vad som anses vara ett bortskämt barn med irritationer och frustrationer.

Men det bör betonas att precis som ledsamheten själv så är det inte ett tillräckligt kriterium för diagnos och andra faktorer måste ses över för att en diagnos ska kunna ställas.

För att ställa en diagnos av depression enligt de nämnda klassifikationssystemen, är dessa två separata tillstånd nödvändiga och de måste förekomma i tillräcklig intensitet. Endast detta är dock inte tillräckligt, och vi måste därför tänka på att det inte är tillräckligt att vara ledsen eller arg för att vara deprimerad.

Kvinna

Ledsamhet och irritation är emotionella tillstånd som är orättvist behandlade

Ledsamhet och irritation är hälsosamma emotionella tillstånd som är menade att informera oss om att det finns något som stör oss. De blir bara patologiska när de förstör våra liv och påverkar våra personliga, sociala och arbetsrelaterade prestationer under en lång tid.

Vid irritation måste du vara uppmärksam, för vid detta tillstånd kan man ibland göra allt utan att behöva uppleva något negativt. Ett konstant tillstånd med denna instabilitet kan vara förödande.

Att lätt tappa humöret, fälla dåliga kommentarer, vara intolerant, visa otålighet, känna sig nervös eller irriterad, ha olämpliga reaktioner, att börja dra sig undan vissa personer etc. Allt detta är en indikation på att något är fel i våra liv och att vi måste göra något åt det.

Moln

Ilska och irritation uppstår därför som ett sätt att outsourca det som man känner och det som inte uttrycks. Låt oss säga att den deprimerade personen känner sig nedtryckt av att ha på sig en schal runt halsen som väger ett ton.

Detta får personen att känna sig deprimerad, som att hans vitalitet förminskas och att denna schal inte låter honom gå. Den förmörkar hans liv och får hans själ ur balans. Detta orsakar instabiliteten och den svårighet som dessa personer måste handskas med i sina dagliga aktiviteter.

Så med de få krafter som denna onda schal låter honom ha kvar lyckas han äta och sova för det mesta. Detta är ångestens vikt, som blir till en kvävande verklighet av ledsamhet eller irritation beroende på personen och, såklart, på tillfället.