Delade upplevelser överträffar individuella framgångar

Delade upplevelser överträffar individuella framgångar

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Du har gått igenom många erfarenheter, vissa bra och andra mindre bra. Du kommer att fortsätta att genomleva nya erfarenheter som kommer att märka dig. Och när du tittar tillbaka kommer du att komma ihåg. Men vad kommer du att fokusera på när du tittar tillbaka på ditt förflutna? Det kommer inte att vara personlig framgång. De dåliga dagarna och misslyckandena kommer att vara protagonisterna. Ditt huvudfokus kommer inte att vara det som du har uppnått, utan de delade upplevelser som lämnat störst avtryck.

De bästa och de värsta tillfällena i våra liv bestäms alltid av människor.

Många av dessa delade upplevelser, både de positiva och de negativa, som du nu kommer ihåg som om de vore historier, har personer som sina huvudkaraktärer. Personer som har gjort ett intryck på dig. Personer som har inspirerat dig. Även personer som har sårat dig.

Det är väldigt bra att vara medveten om den stora mängd tid som man ägnar åt framgång, mål och personliga mål, för vi tittar ofta tillbaka och upptäcker att mycket av det vi gjorde inte var värt att komma ihåg.

Njuter av delade upplevelser i båt

Det handlar inte om vad, utan om vem

Att bilda band med andra personer är väldigt viktigt för oss. Från barndomen lämnar dessa relationer sina märken på oss. Låt oss tänka på våra föräldrar för ett tag, om hur de blev de grundstenar som hjälpte oss att ta våra första steg, både bokstavligt och metaforiskt. Tack vare dem lär vi mycket om konsten att leva.

Men de börjar snart att hamna i skymundan när vänner och partners kommer in i våra liv. Den där nya världen när vi måste hantera personer som inte är en del av vår familj, även om vi ibland kommer att se dem som detta. Många av dem kommer att göra oss besvikna. Vi kommer dock ändå att lita på andra och lida. Och med många andra kommer vi att upptäcka meningen med ordet “lycka”. Alla dessa personer kommer att hjälpa oss att lära om att bilda band.

Att bygga band, en vardaglig uppgift

Varje dag är en ny utmaning för att uppnå en bättre relation med vår chef, att lösa det där grälet vi hade med vår bror eller att förbättra många andra erfarenheter som oroar oss när det gäller relationerna med andra personer. Det är som om allt till slut kokar ner till detta. Som om vårt livsmål var att förbättra våra band med andra personer.

“Även om vi spenderar mycket tid och möda med att fokusera på personliga framgångar som vår karriär, kommer de händelser som är viktigast i våra liv, de tillfällen som för med sig mest lycka och även störst potential för smärta, vara sociala tillfällen; tillfällen där vi känner oss knutna till andra.”

-Shira Gabriel-

Du kanske undrar hur detta kan appliceras till människor du inte tycker om? Det är ett band som du inte vill ta hand om. Med endast denna verklighet på bordet, inser du hur människor är kärnan i ditt liv? Det bra och det dåliga poängteras av personer som du uppskattar.

Hus

Detta kan hända eftersom vi är sociala varelser. Vi har behovet att kommunicera med andra, att känna att vi är del av en grupp… Detta gör det viktigt för oss att anknyta till någon så att vi kan känna oss bra. När detta inte händer känner vi oss ledsna eftersom negativa känslor blommar upp inom oss. När du har nått denna punkt är det bara logiskt att när du tittar tillbaka för att observera det som du redan har upplevt så kommer du inte att tänka på vad det var, utan vem du var med.

Framgång betyder mycket, delade upplevelser betyder mer

Om människor är så viktiga för oss så är det normalt att vi kommer att bli olyckliga om vi inte delar med oss av våra framgångar, våra mål och vår lycka. Detta förklarar varför många personer som har nått framgång eller något annat mål fortfarande inte ser sig själva som fulländade.

Tänk på någon som har varit väldigt framgångsrik. Personen har fått tävla med andra som också var framgångsrika. Men med möda, passion och hårt arbete uppnådde denne det som denne alltid önskade. Men vad tänkte denna person när denne kom till toppen? På hur bra denne kände sig, men denne tänkte även på att vilja dela den där framgången med de personer som denne älskade mest. Om detta är uppenbart, är det inte då dags att handla i enlighet med detta?

Börja att uppskatta personerna runt omkring dig. Ibland glömmer vi bort dem. Vi stannar inte med vår familj eftersom vi måste gå till jobbet. Vi skjuter upp middagar med våra vänner eftersom vi har annat som vi måste prioritera. Julen kommer, men hur många är det som inte spenderar den med personer som de älskar?

Dina framgångar kommer inte att ha samma effekt för dig om du inte har någon att dela dem med.

Det stämmer att man ibland verkligen inte kan, men kom ihåg att tillfällen är unika. Om du inte drar nytta av dem när du har chansen så kommer dessa dagar att försvinna och aldrig hända igen. Att ha en vision om framtiden är väldigt bra. Men om personerna är en sådan viktig del av dina minnen, lämna dem inte åt sidan. De förtjänar också att du ägnar din tid åt dem.

Delade upplevelser i skog

När du nu tittar tillbaka, fokusera på alla de personer som har påverkat ditt liv. Varje person under dessa speciella tillfällen, de mest smärtsamma och gladaste situationerna, den dag du kände dig fulländad och den dag du bara ville dö… De har alla som protagonister de personer som har format en del av ditt liv genom era delade upplevelser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.