Det intressanta emotionella livet mellan man och kvinna

Det intressanta emotionella livet mellan man och kvinna

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det emotionella livet mellan en man och en kvinna är ett intressant utbyte. Det influeras starkt av behoven samt de mentala och emotionella vanorna hos dem båda. Dessa vanor beror i sin tur på biologiska och utbildningsmässiga preferenser, och gör oss alla unika i vår känslomässiga natur.

Det vanligaste klagomålet från män om kvinnor är att de är för emotionella. Kvinnor anklagar i sin tur män för att inte vara tillräckligt emotionella. Med dessa förebråelser försöker vi “förändra den andra personen för att möta våra behov”. Vi tror att personen kan förändras om denne verkligen vill.

Men vi måste veta att hjärnorna hos män och kvinnor är väldigt annorlunda.

Man med korsade armar

Det emotionella livet har två system

Daniela genomgår en period av hög stress på jobbet. När hon kommer hem är det enda hon vill att Jorge ska lyssna på henne och ge henne en kram. Men så fort Daniela berättar för honom om sina problem så går Jorge in i vad hon kallar för “robotläge”. Han börjar berätta för Daniela vad hon kan göra.

Detta är oroande för Daniela eftersom hon tror att Jorge inte förstår eller bryr sig om vad som drabbar henne. Samtidigt torteras Jorge av att se Daniela må så dåligt, men han kan inte finna något sätt att hjälpa henne. Han erbjuder henne lösningar men kan inte få henne att vara uppmärksam och försöka implementera dem.

Fram tills nyligen trodde man att skillnaderna i hur män och kvinnor känner och uttrycker känslor endast berodde på den utbildning de fått. Som vi diskuterat vet vi dock idag att den känslomässiga bearbetningen i den manliga hjärnan skiljer sig från den kvinnliga hjärnans.

Denna skillnad baseras på användningen av två olika hjärnsystem som verkar samtidigt (det spegelneurala systemet och den spatial-temporära sammankopplingen). Låt oss ta en titt på dem i våra exempel.

Gråtande kvinna med man illustrerar det emotionella livet

När kvinnor gråter kan genuin smärta infinna sig i mäns hjärnor

Om man kunde röntga Jorges hjärna medan Daniela klagar om sina problem och börjar gråta så skulle man se två emotionella bearbetningssystem aktiveras i den.

MNS

Först skulle det vara det spegelneurala systemet (MNS), som för stunden låter honom känna den emotionella smärta som reflekteras i Danielas ansikte. Vid denna punkt känner Jorge med andra ord emotionell empati för sin partner.

TPJ

Nästa sak som vi skulle kunna bevittna efter denna hjärnaktivering är starten av den spatial-temporära sammankopplingen (TPJ), där han kan analysera situationen och leta efter lösningar. Detta är vad som kallas kognitiv empati.

Den manliga hjärnan kan använda TPJ från slutet av barndomen, och manliga hormoner kan skapa en preferens för analyssystemet som är TPJ (även om det kan variera stort från en man till en annan).

Statyer av kvinnor

TPJ låter oss etablera tydliga gränser för våra egna och andra personers känslor, som ibland hindrar mentala processer från att påverkas av andras känslor. Detta stärker förmågan att söka efter kognitiva och analytiska lösningar, vilket är väldigt praktiskt och anpassningsbart i världen vi lever i.

Så om vi skulle observera Jorges hjärna medan han ger Daniela lösningar som hans hjärna kommit fram till för att lindra hennes smärta så skulle vi se hur cortex aktiveras medan han ställer följande och liknande frågor till sin partner: “Hur många personer behöver du för att slutföra jobbet?”

Detta kommer, som många läsare säkert listat ut, irritera Daniela. Hon kommer då svara: “Varför spelar det roll? Jag måste göra det med gruppen jag har”, samtidigt som en föraktfull blick riktas mot Jorge.

Det emotionella livet

Jorge kommer dock inte registrera den känslomässiga tonen i Danielas senaste kommentar. Hans manliga hjärna kommer ha kopplat bort området för emotionell empati i samband med att den försöker finna en lösning och kognitiv empati för sin älskade.

Till följd av detta kommer Jorge erbjuda henne en fantastisk lösning som kommer från hans hjärna: “Anlita temporära anställda”. Områdena för välmående i Jorges hjärna kommer automatiskt lysa upp på grund av denna utmärkta idé.

Men nöjet varar exakt så länge som det tar för Daniela att ändra sitt uttryck. Hon bara gråter och mår dåligt över hur hennes partner inte förstår hennes känslor och inte ger dem den vikt de förtjänar.

Det emotionella livet mellan man och kvinna

Det emotionella livet och två olika hjärnverkligheter

Jorge försöker på alla möjliga sätt hjälpa Daniela på praktiska sätt. Hans logiska tänkande säger åt honom att detta är det bästa han kan göra. Men Daniela ser det från en annan synvinkel och vill som kvinna ha emotionell empati snarare än kognitiv. Hon bryr sig inte så mycket om lösningar, utan vill bara känna sig i “emotionell samklang” med sin partner under sitt obehag.

Så Daniela kommer tolka det som att Jorge inte bryr sig om vad de talar om, medan Jorge verkligen försöker lösa smärtan hos personen framför honom.

Ur denna synvinkel måste vi komma till slutsatsen att den känslomässiga bakgrunden hos en man inte är mindre rik eller mindre värdig än en kvinnas. Dock fungerar de flesta av oss olika på cerebral nivå.

Vi kan se detta som ett hinder för förståelse eller som ett sätt att perfekt komplettera varandra emotionellt. Så nu när vi har denna information kanske det är dags att ha i åtanke och göra det emotionella livet mellan en man och en kvinna något mycket mer belönande…

Konsulterade källor:

Carlson, N. (2014). Physiology of Behavior. Publisher Pearson.

Brizendine, L. (2010). The Male Brain. Disclosure RBA.

Bilder från Claudia Tremblay, Puung och okända upphovsmän.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.