När ditt adopterade barn letar efter sin biologiska mamma

Vilka grundläggande rättigheter har adopterade barn? Vad ska du göra om ditt barn vill träffa sin biologiska familj? Ta reda på det här.
När ditt adopterade barn letar efter sin biologiska mamma
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 24 februari, 2024

Adoption är ofta en bra utväg för minderåriga pojkar och flickor i utsatta situationer. Det är verkligen en viktig resurs eftersom de har den grundläggande rätten att växa upp i en familj. I den här artikeln ger vi dig råd om vad du ska göra om ditt barn är adopterat och är intresserat av att leta efter sin biologiska mamma.

Tack vare faktumet att de är adopterade har dessa barn ännu en grundläggande rättighet. Rätten att veta var de kommer ifrån. Men även om de flesta föräldrar är medvetna om denna rättighet, genererar det ofta också en hel del rädsla och tvivel om vad de ska berätta för sina barn om deras personliga historia och ursprung.

Faktum är att både adoptivfamiljer och personer som är adopterade behöver vägledning och stöd från olika specialister. Bland dessa finns psykologer som ger dem råd och hjälper dem att komma långt i sökandet efter de biologiska släktingarna.

“Varje minut är viktig, varje barn är viktigt och varje barndom är viktig.”

-Kailash Satyarthi-

Tänk på detta om ditt barn är adopterat och letar efter sin biologiska mamma

Personer som är adopterade kanske vill hitta sina biologiska familjer för att:

Det är viktigt att hela processen med att söka efter ursprunget anpassas till individens och familjens behov. De gemensamma målen är att:

 • Organisera och förmedla i de överenskomna kontakterna.
 • Känslomässigt följa och ge stöd under sökprocessen.
 • Ta upp personlig historia och svara på alla frågor som dyker upp.
 • Tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för barnet att framgångsrikt ta sig an processen att spåra sitt ursprung.

Hur man gör det? Nyligen publicerade ministeriet för jämställdhet, socialpolitik och förlikning vid Junta de Andalucía i Spanien ett interventionsprotokoll angående sökandet efter adopterade personers ursprung.

Det kan hända att ett adoptivbarn uttrycker avsikten att leta efter sin biologiska mamma
Oavsett barnens ålder bör föräldrarna stödja dem om de visar intresse för att söka efter sina biologiska föräldrar.

Ursprungssökningsprocessen

Om ditt barn är adopterat och letar efter sin biologiska mamma är arbetet med deras “vitala historia” extremt viktigt i de tidiga faserna. Det föreslås att följande undersöks.

 • Inledande information. Det består av en första insamling av information om ditt barn. I grund och botten går det ut på att fördjupa sig i all dokumentation som kan finnas om barnet och dess förflutna.
 • Förklara processen att söka efter sitt ursprung för barnet. Barnet måste förstå att den kanske inte slutar med en återförening med dess biologiska släktingar. Dessutom kan det vara en process som tar flera år. Den kommer absolut inte att ske omedelbart. Detta måste man göra klart för barnet så att det undviker att bygga upp förväntningar som senare kanske inte uppfylls.

Beslutsfattande

När man har funnit biologiska släktingar, är det nödvändigt att fatta beslut om återföreningen, vilka personer som ska vara involverade och datum och tid. Den som initierade sökningen (liksom de som eftersöks) kanske vill inkludera personer från sina egna miljöer vid mötet. Till exempel söner, döttrar, partners eller vänner.

Det är också viktigt att det adopterade barnet kommer fram till vilken typ av stöd det behöver för att bygga upp relationen. Personen måste fundera på:

 • Om denne ska besöka sina biologiska släktingar och vilken form besöken ska ha.
 • Om mötena ska vara sporadiska eller regelbundna över tid.
 • Hur mötena kommer att förändra livet. Det är viktigt att de är så sunda som möjligt.
 • Om mötena kommer innebära stor anpassning och vad deras ekonomiska kostnader är i tid, ansträngning och andra aspekter.

Följaktligen måste den adopterade individen veta vad denne behöver innan mötena och ta reda på om detta går att implementera på ett effektivt sätt. Det är viktigt att vara realistisk.

Psykologiskt stöd till adoptivföräldrar är nödvändigt under sökandet efter barnets biologiska familj
Precis som psykologisk hjälp är avgörande för barn, är det också nödvändigt för adoptivföräldrar.

Adoptionstjänster kan bistå i sökandet efter barnets biologiska mamma

Om ditt barn fortfarande är minderårigt, rekommenderas det starkt att utföra hela processen genom adoptionstjänsterna som erbjuds i ditt land. Du måste också se till att du följer all gällande lagstiftning. Dessa tjänster har i händelse av konflikt ett team av specialister vars uppdrag är att hjälpa till att reglera relationerna mellan parterna. Deras uppgift är att mildra och lösa eventuella problem som kan uppstå.

Om personen som söker sitt ursprung redan har inlett kontakt informellt via sociala nätverk, personligen, per telefon eller via andra kommunikationsmedel, bör man:

 • Göra en bedömning av situationen.
 • Förstå effekterna av kontakten med den biologiska familjen av den adopterade individen.
 • Uppmuntra adoptivfamiljens engagemang. Att samarbeta med adoptivbarnet är en nyckelfaktor.
 • Förstå kopplingen till ursprungsfamiljen och vårda banden som adoptivfamiljen har med den adopterade individen.

När processen att söka efter barnets ursprung börjar, kommer huvudmålet inte längre att bara vara att kontakta dess biologiska familj. Faktum är att barnets säkerhet är helt central såväl som utvärderingen av effekten av alla tidigare kontakter. Därför är det en bra idé att kontakta adoptionstjänsterna i landet där du bor. De guidar dig genom hela processen så att den blir så hälsosam som möjligt för alla parter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.