5 drag som associeras med barndomstrauma

5 drag som associeras med barndomstrauma
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 02 april, 2018

Barndomen är ett kritiskt skede i livet. De fysiska och psykologiska saker som sker under dessa år lämnar långvariga märken i våra hjärnor. Det är därför barndomstrauma helt kan genomsyra en persons personlighet och influera denna under hela livet.

Det betyder dock inte att det inte går att övervinna dem, åtminstone i viss utsträckning. Det faktum att någon genomgått barndomstrauma betyder inte att individen inte kan leva ett fullt och tillfredsställande liv. Det krävs dock ofta någon form av terapi.

Det finns vissa drag som indikerar närvaron av barndomstrauma som inte övervunnits. Om du haft en svår barndom är det värt att kolla huruvida dessa karaktärsdrag existerar i ditt liv. De är bra tecken om du vill ha hjälp att se om det är dags att göra något för dig själv.

“Trauma orsakas inte av döden, utan av livet. Man kan dö utan att ha upplevt det. Födseln medför traumat av att förstå.”

-Richard Matheson-

Avtryck från barndomen

1. Inhibitioner – ett drag kopplat till barndomstrauma

Inhibition har att göra med svårigheter att påverka världen. Även i ens eget liv. Så är fallet med personer som drar sig för att säga vad de verkligen tycker eller göra vad de verkligen känner för. De är antingen rädda för att göra eller säga saker, eller vet helt enkelt inte vad de ska göra eller säga.

Barndomstrauma får en person att känna sig oförmögen att stå upp för sig själv i vissa situationer. Detta leder vanligtvis till någon form av isolering. En extrem svårighet att relatera till andra kombinerat med en rädsla för andra människor.

Vissa personer är naturligt introverta och känner sig på grund av det inte bekväma i sociala situationer. De har dock inga problem med att säga vad de tycker eller känner. De har kontroll över vad de säger, gör och tänker.

Men när det finns barndomstrauma i ens liv som man inte övervunnit, kan man försöka leva obemärkt och inte dra till sig uppmärksamhet.

2. Humör

Personer som inte övervunnit barndomstrauma visar ofta upp mycket ilska. Med det sagt är de inte nödvändigtvis våldsamma personer. De tenderar att inte vara särskilt toleranta och får ofta aggressiva reaktioner.

Saken är den att det alltid verkar som om de är på väg att explodera, även om de inte gör det. Deras humör är även märkbart i hur de hanterar föremål eller tonläget i deras röst.

Man kan se spänningar i deras rörelser och höra det i hur de talar. Med andra ord finns det en aura av ilska omkring dem, även om de inte är fysiskt aggressiva.

3. Bortstötning av komplimanger

Personer som inte övervunnit barndomstrauma har ofta problem med att värdera sig själva. Antingen känner de sig underlägsna andra eller mycket överlägsna. Det senare är dock bara en fasad – en mekanism för att kompensera för det dåliga perspektiv de har mot sig själva.

Det är därför det är normalt för dem att avfärda beröm. De tror att de aldrig är tillräckligt bra, och blir därför irriterade när någon berömmer dem.

De tror att personen antingen ljuger eller hånar dem. De kan inte förstå hur någon kan se dem som bra, eftersom de själva bara känner hat mot sig själv.

Svårt att acceptera komplimanger

4. Att konstant be om ursäkt

Någon med barndomstrauma bakom sig kan känna att allt han gör eller säger kommer irritera andra människor. Därför ber han konstant om ursäkt.

Han ber om förlåtelse när det inte finns någon anledning till det. Han ber om ursäkt när han talar, som om han inte har rätt att uttrycka sig. Han ber även om ursäkt när han kommer till eller lämnar en plats.

I dessa handlingar kan vi se avtrycket från en restriktiv barndom, kanske en förödmjukande sådan, och med väldigt lite affektion. Sådana personer känner att de måste be om ursäkt för allt som drar uppmärksamhet till dem. Detta är en av de vanligaste effekterna av barndomstrauma.

Överväldigande känslor

5. Flyr från konflikter eller lever i dem

Traumatiska barndomar tenderar att utvecklas i familjer med många konflikter. En miljö där meningsskiljaktigheter och aggression är normen. Alla ord eller handlingar kan utlösa en hel serie problem. Därför kommer ett barn växa upp i rädsla för och ibland besatthet av konflikter.

De som är rädda för konflikt kommer göra allt de kan för att fly från dem. De är till och med kapabla att ignorera sina egna övertygelser för att undvika meningsskiljaktigheter.

Men de som verkar älska konflikter gör allt till ett problem. De är bundna av beteendena de upplevde och lärde sig under barndomen.

Vi kan vanligtvis inte lösa barndomstrauma utan att medvetet hantera dem. Vi måste jobba med dem så att de inte börjar invadera vår personlighet och göra våra liv till ett helvete.

Det finns alltid saker som förblir inom oss från barndomen. Men när vi är vuxna befinner vi oss i en position där vi kan hantera och tolka barndomstrauma på ett sådant sätt att det inte sårar oss.

Detta kanske intresserar dig
Grunden till bestämdhet börjar i barndomen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Grunden till bestämdhet börjar i barndomen

Bestämdhet är förmågan att utöva sina rättigheter korrekt medan man samtidigt respekterar andra, och denna bestämdhet börjar i barndomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.