Effektiva behandlingar för depression

Det finns många alternativ för att behandla depression, men bara ett fåtal av dem är verkligen effektiva. Fortsätt läsa för att upptäcka vilka de är!
Effektiva behandlingar för depression
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Depression är en allvarlig affektiv störning som kännetecknas av en eller flera episoder av djup sorg, ångest, olycka och apati, bland andra symtom. Således måste en person som får denna diagnos hitta effektiva behandlingar för sin depression.

Det finns olika behandlingar för depression, men bara några av dem är vetenskapligt bevisade i kontrollerade forskningsstudier och i jämförelse med andra typer av terapier. Som du ska se är de mest effektiva behandlingsformerna grupperade i farmakologiska, kognitiva och beteendebehandlingar.

Effektiva behandlingar för depression

För att behandla depression är det viktigt att ställa en bra diagnos samt få hjälp av en klinisk psykolog. Detta är nämligen det enda sättet för att säkerställa den mest lämpliga metoden och därmed ge en pålitlig prognos. Dessutom rör detta en allvarlig störning, så det är nödvändigt att alla patientens behov blir omhändertagna. Främst för att en ineffektiv metod kan förvärra vissa av symtomen och därmed göra återhämtningen bli svårare.

Som vi nämnde ovan är de mest effektiva behandlingarna farmakologiska och psykologiska. I sin tur kan den senare delas in i kognitiva och beteendemässiga behandlingar. De är dock vanligtvis endast delar av ett visst förfarande.

Var och en av dessa grupper har som mål att behandla de olika orsakerna till depression. Å ena sidan faktorerna av mer biologisk eller endogen karaktär. Å andra sidan de som är relaterade till depressiva tankar och beteenden.

En kvinna sitter hopkrupen på soffan

Farmakologiska behandlingar

Denna typ av behandling är föremål för viss kontrovers angående dess effektivitet. Detta beror antingen på dess möjliga beroendeframkallande natur eller på dess biverkningar. Det är dock den mest systematiskt studerade behandlingsformen och dessutom den mest använda. Av denna anledning är dess roll inom behandlingen av depression grundläggande. Dessutom kompletterar man vanligtvis medicineringen med psykologisk terapi.

Det finns flera sätt att klassificera farmakologiska behandlingar för depression. Således är vissa läkemedel mer effektiva än andra vid behandling av de olika typerna. Med hänsyn till att det finns olika typer av depression, vill säga. En av de mest använda klassificeringarna är klassiska eller första generationens antidepressiva medel och nya eller andra generationens antidepressiva medel.

Tricykliska (imipramin) och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (fenelzin, selegilin, tranylcypromin) utgör de klassiska antidepressiva medlen. Båda agerar indirekt genom att förhindra eliminering av serotonin och noradrenalin. Detta sker genom att de ökar tillgången på dessa signalsubstanser i hjärnan.

MAO-hämmare (bland annat venlafaxin eller moklobemid) och SSRI (fluoxetin, paroxetin, sertralin och citalopram) utgör den nya eller andra generationen. Faktum är att dessa verkar ha en lägre förekomst av biverkningar. SSRI fungerar genom att förhindra återupptagning av serotonin. De är också de vanligast utskrivna antidepressiva medlen.

Observera att data tyder på att farmakologiska behandlingar endast är effektiva hos 30-50 % av patienterna. I detta avseende fungerar de bättre i kombination med psykologisk kognitiv beteendebehandling.

Kognitiva beteendebehandlingar

De mest effektiva psykologiska behandlingarna för depression är beteendemässiga och kognitiva, särskilt i kombination. Denna typ av intervention har en demonstrerad palliativ förmåga vid depressiva symtom. Dessutom har dessa vid vissa tillfällen varit ännu effektivare än farmakologiska behandlingar på individuell basis.

Samtidigt hjälper kognitiva tekniker patienter att omorganisera sina tankar genom att identifiera irrationella idéer och omstrukturera dem. Beteendemetoder fokuserar också på patientens beteende och syftar till att kontrollera giltigheten av dennes tankar. Efter att ha motbevisat dem erbjuds genom uppdrag nya förstärkande aktiviteter i patientens närmiljö.

Några vanliga behandlingar för depression

  • Kognitiv omstrukturering. Det finns specifika tankemönster inom en depression. En negativ syn på sig själv och på ens framtid är dess huvudegenskap. Målet är att identifiera och modifiera dessa partiska idéer tills de leder till andra som producerar mer fördelaktiga känslor och beteenden genom kognitiv omstrukturering.
  • Beteendeaktivering. Det grundar sig i det faktum att personen har slutat ta emot stöd från sin miljö. Därför består denna teknik av att motivera och uppmuntra de typer av beteenden som leder till en miljö där personen får stöd. Att återhämta sina anpassningsbara tankar, komma på bättre humör och framför allt att få en bättre livskvalitet.
  •  Självkontrollterapi av Rehm. Detta är relaterat till det föregående och strävar efter att förbättra personens självkontrollsfärdigheter. Således får personen resurser för att reagera hälsosamt på misslyckanden och kunna omdirigera sina tankar och beteenden mot ett positivt personligt mål.
  • Problemlösningsterapi. Denna teknik syftar till att förändra personens sätt att möta problem. Det handlar om att istället uppfattar dem som utmaningar med möjlighet till förbättring. Dessutom lär tekniken ut strategier till patienten så att denne bättre ska kunna lösa problemen och placera dem i en aktiv position för att uppnå sina mål.
En man i terapi

Betydelsen av effektiva behandlingar mot depression

Optimal behandling är viktigt när du eller någon nära dig lider av en depression. För att uppnå detta måste du komma underfund med vilken typ av terapi som har de bästa bevisen på återhämtning och effektivitet för din situation. Förutom att göra ett bra val är det också viktigt att du som patient förbinder dig till och följer behandlingen. Detta beror på att återfall är väldigt vanligt ifall behandlingen överges.

Konsultera därför alltid en yrkesverksam inom psykiatri eller psykologi och försök inte att självdiagnostisera via icke-tekniska medier. Som vi har förklarat så kan effektiva behandlingar för depression hjälpa mycket, men att söka hjälp på fel platser kan skada dig genom att du förlorar värdefull tid på att du inte genomför en behandling som verkligen hjälper dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bemporad, J. R. (1995). Long-term analytic trea tment of depression. En E. E. Beckham & W. R. Leber, eds., Handbook of depression (pp. 391- 403). Nueva York: Guilford

  • Dougher, M. J. & Hacbert, L. (1994). A behavior-analytic account of depression and a case report using acceptance-based procedures. The Be – havior Analyst, 17: 321-334.

  • Guimón, J. & Padro, D. (1988). Diagnóstico y clasificación de los trastornos afectivos. En J. Guimón, J. C. Mezzich y G. Berrios, eds., Diag – nóstico en psiquiatría (pp.103-110). Barcelona: Salvat

  • McCullogh, J. P. (2000). Treatment for chronic depression. Cognitive be – havioral analysis system of psychotherapy (CBASP). Nueva York: Guilford


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.