Varför folk tror på pseudovetenskap

Varför folk tror på pseudovetenskap
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är intressant hur vissa personer, även med all utbildning och information vi har tillgång till, ändå tror på pseudovetenskap. Homeopati, reiki och astrologi har en publik som hoppas hitta svar på sina frågor inom områden som inte har något att göra med vetenskap eller sanning.

Psykologer, vetenskapsmän och sociologer undrar fortfarande varför folk tror på saker som inte kan bevisas. Vetenskapsförfattaren och historikern Michael Shermer kommenterar detta i sin bok Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition and Other Confusions of Our Time.

Han säger att vissa anledningar har att göra med en brist på kritiskt tänkande, mindre läsning och mer TV såväl som rädsla för vetenskap och utbildning. Men det verkar som att det finns en ännu mer förvånande anledning: folk tror på falsk vetenskap eftersom det känns bra. De tycker om det; det känns betryggande.

Det är klart att om något intresserar oss så är det för att det ger oss positiv uppmuntran. Och de gurus som hänger sig åt att sprida teorier utan några vetenskapliga bevis känner även till detta väldigt bra.

Varför folk tror på pseudovetenskap och får stöd av det

Det verkar som att folk känner sig väldigt betryggade av pseudovetenskapen eftersom det är något som är enkelt att omsätta i praktiken. Då någon börjar med psykologisk terapi så kommer personen att behöva praktisera vissa vetenskapligt baserade strategier. De kanske inte är så värst behagliga, men de kommer till slut att hjälpa mot åkomman.

Homeopatisk medicin i burkar

Men pseudovetenskaper kommer inte göra dig frustrerad eller utsätta dig för rädsla. Så vad händer? Personen fångas eftersom denne känner sig bekväm med att bli förstådd utan att behöva lämna sin komfortzon. Personen måste inte göra det arbete som krävs inom terapi eller ha att göra med de bieffekter som uppstår vid medicinering.

Det är inte något botemedel, men att vara i kontakt med pseudovetenskap blir som en negativ uppmuntran eftersom det tar bort obehag, ansträngning och uppoffring. Det är då klienten eller patienten tror att detta är det enda som verkligen hjälper.

Det slutar med att folk tror att de inte har kunnat fixa sina åkomma eller sjukdom eftersom det helt enkelt inte var möjligt i deras fall. Den riktiga anledningen var dock att de inte gav de yrkesutbildade en chans – antagligen p.g.a. rädsla.

Pseudovetenskap lindrar kognitiv dissonans: den motsägelse som ibland existerar mellan det vi tänker och det vi verkligen gör. Det är mycket enklare att tänka att “det finns inte någon lösning” än att utsätta sig själv för det tillfälliga lidande som terapin ibland innebär. Folk försöker bekräfta sina uppfattningar, även om de inte har någon grund.

Men pseudovetenskaper är inte bara enkla och bekväma för patienten. Många som utövar dem måste inte anstränga sig särskilt mycket för att bli “professionella”. De behöver inte någon examen och behöver inte studera under många år: allt de behöver är att någon lär dem. Det slutar med att de ser sig själva som en form av auktoritet, vilket får dem att känna sig viktiga. De tror sedan ännu mer på sina pseudovetenskaper.

Pseudovetenskap och förtvivlan

Då folk tror på pseudovetenskap så verkar detta vara relaterat till mer än bara kognitiv dissonans eller bekvämlighet. Desperata personer som inte ser någon väg ut, och inte har något botemedel för sin sjukdom kommer leta efter alternativa lösningar.

Kvinna som trycker fingrarna mot näsan

Då en person inte har något att förlora så blir det en situation där man gör antingen eller. De handlar utan att egentligen tänka på konsekvenserna. Problemet är att konsekvenserna många gånger innebär att patienten blir värre.

Det som falska vetenskaper letar efter är en osäker publik som är insjunken i förtvivlan och så djupt nere i en avgrund att de kommer tro på allt.

Ifall folk lärde sig att acceptera de motgångar som livet ger oss så hade saker och ting kanske varit mycket enklare. Faktum är att vetenskapen är det enda som verkligen kan lösa våra problem, och detta gäller för både psykologiska och fysiska problem.

Problemet ligger i en brist på information. Man bör därför gå igenom vetenskapliga studier eller konsultera en fackman innan man tar ett beslut ifall man vill undvika dessa fallgropar och börjar tror på pseudovetenskap.

Låt oss försöka utöva rationellt tänkande och lita till empiriska bevis. Fackmännen arbetar varje dag för att hitta lösningar, sanning, kausalitet… Allt utanför detta är ren fantasi.

Detta kanske intresserar dig
5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet

Det mänskliga sinnet upphör aldrig att förvåna. Det finns dock vissa saker som manipulerar sinnet genom att utnyttja dess svagheter.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.