Varför människor tror på pseudovetenskap

Varför människor tror på pseudovetenskap
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 12 september, 2023

Det är intressant hur vissa personer trots all utbildning och information vi har tillgång till ändå tror på pseudovetenskap. Homeopati, reiki och astrologi har en publik som hoppas hitta svar på sina frågor inom områden som inte har något att göra med vetenskap eller sanning.

Psykologer, vetenskapsmän och sociologer undrar fortfarande varför människor tror på saker som inte kan bevisas. Vetenskapsförfattaren och historikern Michael Shermer kommenterar detta i sin bok Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition and Other Confusions of Our Time.

Han säger att vissa anledningar har att göra med en brist på kritiskt tänkande, mindre läsning och mer TV såväl som rädsla för vetenskap och utbildning. Men det verkar som att det finns en ännu mer förvånande anledning: människor tror på falsk vetenskap eftersom det känns bra. De tycker om det; det känns betryggande.

Det är klart att om något intresserar oss så är det för att det ger oss positiv uppmuntran. Och de gurus som hänger sig åt att sprida teorier utan några vetenskapliga bevis känner även till detta väldigt väl.

Varför människor tror på pseudovetenskap och får stöd av det

Det verkar som att människor känner sig väldigt betryggade av pseudovetenskapen eftersom det är något som är enkelt att omsätta i praktiken. När en person börjar med psykologisk terapi kommer denne behöva praktisera vissa vetenskapligt baserade strategier. Dessa kanske inte är så värst behagliga, men de kommer till slut att hjälpa mot tillståndet.

Homeopatisk medicin i burkar

Men pseudovetenskaper kommer inte göra dig frustrerad eller utsätta dig för rädsla. Så vad händer? Personen fångas eftersom denne känner sig bekväm med att bli förstådd utan att behöva lämna sin komfortzon. Personen måste inte göra det arbete som krävs inom terapi eller utstå biverkningarna av medicinering.

Det är inte något botemedel, men att vara i kontakt med pseudovetenskap blir som en negativ uppmuntran eftersom det tar bort obehag, ansträngning och uppoffring. Det är då klienten eller patienten tror att detta är det enda som verkligen hjälper.

Det slutar med att människor tror att de inte kan bota sitt tillstånd eller sin sjukdom eftersom det helt enkelt inte var möjligt i deras fall. Den riktiga anledningen var dock att de inte gav de yrkesutbildade en chans – antagligen på grund av rädsla.

Pseudovetenskap lindrar kognitiv dissonans: den motsägelse som ibland existerar mellan det vi tänker och det vi verkligen gör. Det är mycket enklare att tänka att “det finns inte någon lösning” än att utsätta sig själv för det tillfälliga lidande som terapin ibland innebär. Människor försöker bekräfta sina uppfattningar, även om de inte har någon grund.

Men pseudovetenskaper är inte bara enkla och bekväma för patienten. Många som utövar dem måste inte anstränga sig särskilt mycket för att bli “professionella”. De behöver inte någon examen och behöver inte studera under många år: allt de behöver är att någon lär dem. Det slutar med att de ser sig själva som en form av auktoritet, vilket får dem att känna sig viktiga. De tror sedan ännu mer på sina pseudovetenskaper.

Pseudovetenskap och förtvivlan

När människor tror på pseudovetenskap verkar detta vara relaterat till mer än bara kognitiv dissonans eller bekvämlighet. Desperata personer som inte ser någon väg ut, och inte har något botemedel för sin sjukdom kommer leta efter alternativa lösningar.

Kvinna som trycker fingrarna mot näsan

När dessa personer inte har något att förlora blir det en “gör detta eller dö”-situation. De tar steget utan att överväga konsekvenserna, vilket oftast bara förvärrar deras situation.

Det som falska vetenskaper letar efter är en osäker publik som är insjunken i förtvivlan och så djupt nere i en avgrund att de kommer tro på allt.

Om människor lärde sig att acceptera de motgångar som livet ger oss hade saker och ting kanske varit mycket enklare. Faktum är att vetenskapen är det enda som verkligen kan lösa våra problem. Detta gäller för både psykologiska och fysiska problem.

Människor som tror på pseudovetenskap lider av brist på information. Vi bör därför gå igenom vetenskapliga studier eller konsultera en fackman innan vi tar ett beslut om vi vill undvika dessa fallgropar.

Låt oss försöka utöva rationellt tänkande och lita på empiriska bevis. Fackmännen arbetar varje dag för att hitta lösningar, sanning, kausalitet… Allt utanför detta är ren fantasi.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.