5 egenskaper som utmärker en praktisk person

5 egenskaper som utmärker en praktisk person
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En praktisk person fokuserar på att utföra konkreta handlingar, och denne uppnår ofta tydliga och viktiga mål med ett mer eller mindre omedelbart genomdrivande. För människor som tänker och agerar på detta sätt är allt som inte innebär någon direkt fördel eller inte kräver något risktagande helt ointressant eller utan värde.

För en praktisk person betyder processen eller metoden inte lika mycket som resultatet. Om resultatet medför fördelar är det troligt att personen anser att medlen för att uppnå dem är berättigade. För denne har den abstrakta idévärlden, känslor eller värden, ingen betydelse. Han eller hon tänker att om det fungerar är det bra. Om inte, måste vi utforska processen för att se vad som gick fel.

“Modernitetens utmaning är att leva utan illusioner och utan att bli desillusionerad.”

Antonio Gramsci

I princip kan vi tro att en praktisk person inte tvivlar, men det är inte fallet. För en sådan person är konkreta resultat helt enkelt mer giltiga än spekulationer eller intentioner. På vissa sätt kan man säga att personen fruktar de sistnämnda eftersom han eller hon vet att det vanligtvis bara är snack som sällan resulterar i specifika handlingar.

Personer som är praktiskt lagda bidrar med mycket relevanta åtgärder, särskilt under svårigheter eller kriser. Det finns många situationer där handling är det som är viktigt; inte spekulation eller teori. Om en person drabbas av en hjärtinfarkt eller om ett företag går utför, kräver det att någon agerar. Det är vid sådana tillfällen en praktisk person visar sin stora potential. Praktiskt lagda personer har också andra mycket intressanta egenskaper som vi kommer att diskutera nedan.

Siluett av man med träd och stjärnhimmel

1. En praktisk person är en realist

Om praktiska personer har en egenskap som utmärker dem så är det att de ofta är väldigt grundade i verkligheten. De är realister och tar lätt in väsentligheten i en situation eller en person. Baserat på den grunden definierar de hur de passar in i deras planer och agerar därefter. De fastnar inte i detaljer.

Istället för att bara titta på hur saker skulle kunna vara, ser de till hur saker verkligen är. Det blir den underliggande kvaliteten av deras beteende. De kan uppfattas som tvära, och ibland lite hårda, men de står definitivt med sina fötter fast på marken. Idealistiska och perfekta världar är inte utrymmen de rör sig i.

2. Personen är bestämd

Praktiska personer sätter ofta upp mycket tydliga mål och arbetar mot dem. Du ser dem inte tvivla, spekulera eller tveka. Naturligtvis kan de också vara reflekterande, men de väljer lätt idéer och översätter dem till handlingar. De föredrar att pröva saker i verkligheten än att spela mentala spel.

Allt detta gör dem till väldigt bestämda människor. De gillar inte otydlighet eller tvetydighet. Som vi har nämnt tidigare, föredrar de att titta på om deras mål och projekt inom ett visst område har en konkret fördel. De vill inte bara bolla idéer eller leka med tankar. De kan ändra riktning när den konkreta verkligheten visar att de går åt fel håll eftersom de inte känner sig känslomässigt fästa vid en viss form eller ett visst sätt – så länge de fortfarande har siktet inställt på samma mål som de satt upp för sig själva.

Praktisk person på stol som sträcker sig efter glödlampor

3. En praktisk person tar risker

Att visualisera risker, utvärdera dem, testa dem och överväga dem med för mycket detaljer, är inte något som lockar en praktisk person. Sådana personer förstår att alla situationer innebär eventuella upp- och nedgångar. Detta hindrar dem inte.

Dessa typer av människor har blicken fäst på slutresultaten. De vet att man för att nå en viss punkt måste ta risker och vara villig att göra misstag. Det hindrar dem inte. De litar på att det alltid finns ett annat sätt att nå samma punkt. Således ryggar de inte undan även om de stöter på risken att misslyckas.

4. Personen är inte beroende av beröm eller kritik

Det finns inget mer opraktiskt än att leva i enlighet med andra människors godkännande. Det finns människor som är villiga att förvränga eller förändra sitt sätt helt och hållet enbart för att känna sig accepterade. Eller så tar de ställningstaganden som till och med går emot dem själva. Detta är något som en praktisk person aldrig gör.

Tvärtom är människor med praktiskt perspektiv på livet medvetna om att varje handling är föremål för kritik. De är inte beroende av att andra ska godkänna eller avfärda deras idé för att kunna agera. På så sätt spenderar de inte för mycket energi på att försöka behaga andra.

Hand med vattenfärg och liten luftballong

5. En praktisk person vet hur man prioriterar: han eller hon arbetar med hierarkier och håller sig till dem

Praktiska människor är handlingskraftiga personer. Men för att en handling ska bli framgångsrik måste den ha struktur och vara tydlig. En sekvens av handlingar leder till bra resultat när vi vet hur man prioriterar det som är viktigare.

Att veta hur man prioriterar är att ha en gott omdöme för att kunna bedöma vilka handlingar som behöver mest uppmärksamhet. Detta inkluderar att se vilka som måste göras först för att göra andra enklare eller möjliga. En praktisk tänkare är bra på att prioritera och följa den planerade prioriteringsordningen.

Du kommer troligen inte att finna en person som är helt praktisk eller någon som är helt det motsatta, som är helt spekulativ. Nästan alla av oss har drag av både det ena och det andra och vi tillämpar dem olika vid olika tillfällen. Vart och ett av dessa perspektiv är mycket värdefullt och bringar olika fördelar. De är komplementära och inte exklusiva. Oavsett fallet är sanningen att det hjälper oss alla att odla denna praktiska aspekt lite, särskilt när vi står inför problem som kräver en omedelbar lösning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Lievens, F., & Chan, D. (2010). Practical intelligence, emotional intelligence, and social intelligence. In J. L. Farr & N. T. Tippins (Eds.), Handbook of employee selection (pp. 339–359). Routledge/Taylor & Francis Group.
    • Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2000). Practical intelligence and its development. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace (pp. 215–243). Jossey-Bass. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947.018

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.