Sex intressanta fakta om egyptisk kultur

Det forntida Egypten utmärkte sig genom sina många innovationer inom medicin, vetenskap och litteratur. Vidare var det ett mer jämlikt samhälle än andra samtida kulturer. Av denna och många andra anledningar är det värt att ta en djupare titt på en av historiens mest häpnadsväckande tidsperioder.
Sex intressanta fakta om egyptisk kultur
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 24 januari, 2020

Egyptisk kultur hör till historiens mest beundrade och mytomspunna. Vi talar om det som förmodligen är den mest blomstrande civilisation som mänskligheten någonsin skådat.

Det var denna civilisation som gav upphov till stora tänkare och otroliga vetenskapliga, tekniska och akademiska genombrott.

Faktum är att näst efter Mesopotamien var det i Egypten som man först utvecklade skriftspråket: de välkända hieroglyferna.

Ordet hieroglyf kommer från grekiskans hiero, som betyder “helig” och glifo, vilket betyder “skrift”.

Egendomligt nog har de egyptiska hieroglyferna en struktur som man aldrig tidigare observerat i kulturområdena Sumer och Akkad i Mesopotamien.

Även om det var hundratals år sedan man senast använde sig av denna bildskrift har intresset för den ökat.

Förklaringen är att det uppstått en renässans för egyptisk kultur, som till stor del beror på den ökade globaliseringen och de sociala nätverkens framväxt.

Egyptisk kultur är för många mest förknippad med pyramiderna

Sex intressanta fakta om egyptisk kultur

1. Det var fria män som byggde pyramiderna

I motsats till vad många tror var det troligen inte slavar som byggde pyramiderna i Egypten. I själva verket jobbade pyramidarbetarna under tremånaderskontrakt.

Deras löner var skäliga och de åtnjöt stor respekt, även om de kom från en blygsam bakgrund.

Faktum är att man hyste så stor beundran för dem att man lät begrava de som dog under arbetets gång i pyramidkomplexet i Giza.

På så sätt var deras viloplats till och med närmare pyramiderna än faraonernas, vilket var en stor ära. Slavarna var å andra sidan oftast upptagna med hushållsarbete.

2. I antikens Egypten dyrkade man katter

Att egyptierna dyrkade katter är ingen hemlighet. Men människor har svårt att förstå den måttlösa vördnad de visade dem.

Förklaringen är att enligt egyptisk kultur var kattdjuren ett förkroppsligande av solguden Ra, som kommit till Jorden för att dräpa ormen Adophis, som var kaosets gud.

Med tiden blev gudsgestalten Ra underkastad Bastet, en kvinnlig gudom, som var hemmets beskyddarinna och en krigsgudinna. Hon gjorde katter till heliga och oantastliga varelser som senare kom att bli husdjur.

3. De uppfann murbruk

Egyptierna skapade detta material som används för att foga samman byggnadsdelar. De använde det till att formge pyramidernas grund. Idag pågår dock debatter om huruvida även etruskerna tog del i skapandet.

Cheopspyramiden var den som först byggdes med murbruk runt år 2600 f.Kr. Påföljden blev att egyptierna började utveckla olika typer av gips, varibland gipsavgjutningar, fasadputs och gipsdekorationer.

4. Det var ett mycket mer jämställt samhälle än det grekiska och det romerska

I antikens Egypten åtnjöt kvinnorna större rättigheter än de samtida grekiska och romerska kvinnorna. Faktiskt godkände egyptisk kultur både skilsmässa och arv (liksom kelterna) och misshandel ogillades.

Vidare fick kvinnor lov att äga egna affärsverksamheter och kunde ägna sig åt flera typer av arbeten. Naturligtvis var de flesta av dessa fokuserade kring moderskap och sjukvård.

“Himmelriket är inom dig och den som känner sig själv skall finna det.”

-Egyptiskt ordspråk-

Egyptisk kultur utmärkte sig på många olika nivåer

5. Vänstra foten fram

Om du studerar en staty som byggts under antikens Egypten så märker du att det alltid är vänsterfoten som är främst.

Förklaringen är att man i egyptisk kultur trodde att det var kroppens vänstra sida som gav liv, eftersom det är där hjärtat sitter. 

Faktum är att vid tempelattacker brukade fienderna förstöra statyernas vänsterben. På så sätt förstörde de symboliskt faraons “liv”, vilket betydde att faraon var dömd att för all framtid falla ur minnet.

6. Rött var sorgens färg

Ironiskt nog var deras lyckofärg svart. Denna tro härrör från Nilens flodstrand, som blev svartfärgad av den lerhaltiga jorden, vilket de förknippade med en god skördesäsong.

Röd var emellertid färgen på insidan av likkistorna. Den representerade livets härjningar, stridens raseri och, på ett mindre symboliskt vis, offerdjurets blod, som enbart överklassfamiljerna hade råd till för sina begravningar.

Egyptisk kultur har tjänat som grund för utvecklingen av många kulturella (och mindre kulturella) aspekter som ingår i dagens västerländska kultur.

Forntidens egyptiers medicinska och vetenskapliga innovationer spelar fortfarande en central roll i alla andra civilisationer, och deras häpnadsväckande arkitektur är ett av historiens mest otroliga exempel på storhetsvansinne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dr. Mohammed Ahmed Radi Abouaran, La simbología de los colores en el arte copto, 2012. Universidad de Kafrelsheik (Egipto)

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.