Emotionary: en ordbok för barns emotionella färdigheter

Emotionary: en ordbok för barns emotionella färdigheter
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av María Hoyos

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Dina emotionella färdigheter spelar en avgörande roll i din personliga utveckling. Om du kan hantera dina känslor på rätt sätt blir du mer intelligent. Men detta är något du måste lära dig. Och ett av de bästa nya verktyg som finns att tillgå är barnboken Emotionary: Say What You Feel.

Boken är avsedd att hjälpa barn (och vuxna) att definiera sina känslor och förstå deras orsaker och effekter. Den hjälper också barn att få bättre insikt i vem de är och gör det lättare för dem att känna empati för andra. Tanken är att när man förstår vad andra människor känner, blir man inte bara mer medkännande utan även smartare.

“All vishet grundar sig på självkännedom.”

-Aristoteles-

Vad är emotionell intelligens och emotionella färdigheter?

Emotionella färdigheter hjälper dig att hantera dina känslor

Emotionell intelligens definieras som förmågan att identifiera och hantera känslor. Det innebär också att kunna utnyttja denna förmåga för att kanalisera energi i en positiv riktning. Det är en färdighet som har betydelse för alla aspekter av vårt sociala umgänge. Men den spelar även en intressant roll i vårt sätt att föra en inre dialog och välja vilka tankar vi ger utrymme till.

Emotionell intelligens ingår emellertid inte i traditionell psykologi, utan är ett nytt begrepp. Den innefattas inte av konventionell intelligenstestning. Och många anser att den förklarar varför IQ-testning är förlegat. IQ involverar en annan typ av intelligens, en som bygger mer på logik och analytisk förmåga. Men främjandet av den sortens intelligens innebär inte att man blir bättre på att hantera sina känslor. 

Därför är verktyg som hjälper människor att intressera sig för emotionella färdigheter så värdefulla. Och ett av de bästa är Emotionary.

Vad är Emotionary?

Det är en bok som är uppbyggd som en ordbok, med 42 uppslagsord – ett för varje känsla:

Kärlek Ömhet Hat Ilska Irritation Stress

Lättnad Lugn Lycka Glädje Ledsamhet Medkänsla

Ånger Skuldkänsla Förlägenhet Osäkerhet Blyghet Förvirring

Rädsla Förvåning Motbjudande Fientlighet Acceptans Missförstådd

Hjälplöshet Ensamhet Nostalgi Melankoli Leda Iver

Entusiasm Eufori Modfälldhet Besvikelse Frustration Beundran

Avundsjuka Begär Tillfredsställelse Stolthet Njutning Tacksamhet

I ordboken åtföljs alla uppslagsord av en illustration och en kort beskrivning av varje känsla. Dessutom ges viktiga upplysningar om känslan, såsom orsaker, effekter och övriga aspekter av känslan, t.ex. andra känslor som kan uppträda.

Boken ingår i ett projekt som kallas Say What You Feel (säg vad du känner). Syftet är att utforska barns (och vuxnas) emotionella värld. Emotionary utgör bara en del av detta projekt, som även inkluderar en tacksamhetsdagbok, olika aktiviteter, en läsguide, diskussionsgrupper i ämnet och tips på hur man kan använda bilderna i Emotionary.

De flesta resurserna från projektet finns tillgängliga på spanska på webbplatsen för Palabras Aladas.

Hur använder man Emotionary för att förbättra emotionella färdigheter?

Det är en perfekt bok för barn i åldrarna 6 år och upp. Det är vid den åldern som de börjar uppleva komplexa känslor. Den lämpar sig inte för yngre barn, eftersom innehållet är för komplicerat för dem. Men om du har tid och resurser kan du definitivt anpassa boken efter behov, om du vill använda den för mindre barn.

Emotionary är tänkt som undervisningsinstrument för föräldrar och lärare. Den passar utmärkt i hemmet, för den hjälper att stärka bandet mellan föräldrar och barn genom emotionell förståelse och kommunikation. Lärare kan också ha nytta av den i skolan, för tilläggsmaterialet kan ligga till grund för frågor, diskussioner och utbyte av idéer i klassrummet.

Varför är det ett sådant viktigt redskap?

Oavsett om du är förälder, lärare eller bara en vuxen som tillbringar mycket tid med barn, så är Emotionary ett fantastiskt redskap. I hemmet kan den fungera som godnattläsning. Du kan läsa den med barnen (vilket är ett bra sätt att komma varandra närmare) eller låta dem läsa själva (vilket stimulerar deras intrapersonella intelligens).

Det är viktigt att barn lär sig förstå sina känslor

Det finns en ofantlig mängd kompletteringsmaterial till den här boken som lämpar sig för skolor. Ovannämnda webbplats erbjuder gratis resurser, som är organiserade efter utbildningsnivå (förskola, grundskola och gymnasieskola). Det finns arbetsblad med illustrationer av olika känslor som kan färgläggas. Det finns också uppgifter som rymmer frågor, visualisering av känslor och identifiering av känslor med hjälp av teckningar och scener.

Bokförlaget erbjuder även en workshop, för att hjälpa små barn att identifiera sina känslor och uttrycka dem med rätt ord. För närvarande är denna dock bara tillgänglig på spanska.

Till slut vill vi understryka att emotionella färdigheter är något vi använder för att utveckla oss själva och våra relationer. Därför kan Emotionary vara till så stor nytta. Den visar hur viktiga känslor är och hjälper små barn att förstå detta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.