Emotionell gastrit: symptom, orsaker och behandlingar

Emotionell gastrit: symptom, orsaker och behandlingar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Magsjukdomar tenderar att orsaka starka obehagskänslor, och emotionell gastrit är en av de värsta. Det finns många orsaker till varför man kan få ont i magen, men vissa av dem verkar helt bero på emotionella problem. Så är fallet med emotionell gastrit.

Detta problem uppstår på grund av att slemhinnan som täcker insidan av magen blir inflammerad, vilket ger upphov till olika symptom och obehagskänslor. Huvudskillnaden mellan detta och andra magproblem är att det inte orsakas av bakterier, utan av stress och ångest. I denna artikel kommer vi ta upp de främsta symptomen och vad vi kan göra åt detta tillstånd.

Vilka är symptomen på emotionell gastrit?

Emotionell gastrit har olika relaterade symptom. Vi bör vara medvetna om att symptomen även kan uppstå som enskilda fall (akut gastrit) eller vara kontinuerliga (kronisk gastrit). Vi kommer nu att ta upp de vanligaste symptomen:

Magont

Det vanligaste symptomet på emotionell gastrit är magont, vilket kan förvärras när man känner sig väldigt stressad. De personer som drabbas av emotionell gastrit beskriver känslan som ett magsår. Detta är inte förvånansvärt eftersom orsaken till problemet är en inflammation av slemhinnan.

Man känner sig mätt redan innan man har ätit klart

De som lider av detta magtillstånd vittnar ofta om att de får en minskad aptit. De drabbade tenderar därför att minska ner på maten, vilket i längden kan påverka deras välmående.

Man känner sig tung

Det känns som att maten stannar alltför länge i magen, vilket har att göra med dålig matsmältning.

Magsyra

Ett av de problem som orsakar mest obehag är att man känner av magsyra. Detta är vanligt förekommande när man upplever mycket stress.

Yrsel och rapningar

Då matsmältningen inte fungerar som den ska kan du märka av att du blir yr och rapar mycket.

Orsaker till emotionell gastrit

Många sjukdomar som påverkar slemhinnan i magen beror på bakterier, men när det kommer till emotionell gastrit så beror det helt på emotionella problem. Om vi ignorerar problem som ångest, stress och frustration så kan de bli kroniska, vilket sedan gör att vi drabbas av emotionell gastrit.

Om vi lyckas bota de underliggande emotionella symptomen så kommer sjukdomen bara visa sig i vissa fall. Är man väldigt ängslig som person kan gastriten bli kronisk. Det kommer bli ett problem som då bara kan avhjälpas med psykolog.

Behandling av emotionell gastrit

Detta magproblem uppstår som ett resultat av emotionella problem, och det är därför viktigt att man använder sig av olika behandlingsvinklar. Man bör fokusera sig på tre variabler: medicinsk hjälp, emotionell hantering och en förbättrad kost.

Låt oss titta lite närmare på var och en av dessa aspekter:

Medicinsk hjälp vid emotionell gastrit

Precis som i de fall där maginflammationen beror på bakterier så kan man minska symptomen med läkemedel som exempelvis omeprazol. Denna typ av läkemedel skyddar magen från syra och minskar obehaget.

Som med alla emotionella åkommor bör medicinska behandlingen bara vara ett komplement till den generella behandlingen. Det är inte bra att maskera symptomen utan att behandla roten till problemet.

Hantering av känslor

Den främsta orsaken till denna typ av gastrit är stress. Det enda sättet att helt bli av med problemet är därför att hantera de negativa känslorna. Som lämpliga behandlingar har vi exempelvis avslappningstekniker och psykoterapi.

En förbättrad kost

Det finns vissa naturliga huskurer som hjälper dig att motverka emotionell gastrit. En förbättrad kost kan hjälpa dig att reducera obehagskänslan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.