En molekyl som föryngrar åldrande hjärnor har upptäckts

Kan du föreställa dig möjligheten av ett framtida läkemedel med förmågan att föryngra hjärnan? Det skulle innebära slutet för neurodegenerativa sjukdomar. Tack vare upptäckten av en ny molekyl kommer den dagen närmare.
En molekyl som föryngrar åldrande hjärnor har upptäckts
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Snart kanske vi alla blir över hundra. Vi kan till och med komma att ha kolonier på andra planeter. Men om vi lägger dessa idéer åt sidan för en stund, kommer vi inse att framtiden inte kommer att vara särskilt hoppfull om vi inte har lyckats utrota sjukdomar som är lika förödande som Alzheimers. Upptäckten av en speciell molekyl som föryngrar åldrande hjärnor öppnar dock dörren till nya möjligheter för oss.

Ett av vetenskapens mål är att tillåta oss att nå höga åldrar i bättre fysisk och neurologisk kondition. Tack vare vetenskapen närmar sig en framtid där neurodegenerativa sjukdomar inte längre gör ett så djupt intryck hos den mänskliga arten. Faktum är att flera amerikanska universitet nyligen har presenterat några revolutionerande rön i detta avseende.

De har upptäckt att ett protein som finns i cerebrospinalvätskan hos yngre försökspersoner gynnar produktionen av oligodendrocyter. Detta betyder att den kan “föryngra” åldrande hjärnor. Även om fyndet hittills bara har gjorts på djur, kommer det inte att dröja länge till innan studier på människor inleds.

Faktum är att det är mycket troligt att vi under de kommande åren kommer att kunna hjälpa den sjuka hjärnan att förnya sig. Följaktligen kommer minnen och liv som tidigare hade bleknat till neuronal glömska att bli återskapade. Det råder ingen tvekan om att detta är extraordinärt.

För närvarande finns det fortfarande inga effektiva farmakologiska behandlingar för kognitiv funktionsnedsättning och neurodegeneration.

molekyl som föryngrar åldrande hjärnor
Man har upptäckt vissa ämnen i blodet som kan påskynda eller bromsa hjärnans åldrande klocka.

Fgf17, molekylen som föryngrar åldrande hjärnor

Dr. Tony Wyss-Coray är en neuroforskare vid Stanford University som har ägnat mer än två decennier åt att undersöka hur olika molekyler i blodet, närmare bestämt i cerebrospinalvätskan, fungerar. Tydligen finns det olika ämnen som antingen kan påskynda hjärnans åldrande eller sakta ner det.

Studien utförd av Dr Wyss-Coray och hans kollegor publicerades i tidskriften Nature. De upptäckte en molekyl som föryngrar åldrande hjärnor. Den kallas Fgf17-genen. Det verkar alltså som om denna förening ökar neuronal aktivitet, regenerering och återhämtning av förlorade kognitiva processer.

För närvarande finns ingen effektiv behandling för demens eller någon neurodegenerativ sjukdom. Därför har målet länge varit att hitta en formel för att bromsa degenerationen av hjärnan. Nu verkar det som att andra perspektiv öppnar sig. Faktum är att om vi kunde ta fram ett läkemedel med denna molekyl, skulle vi kunna regenerera sjuka hjärnor.

Fgf17-proteinet är viktigt för bildandet av hjärnan under utvecklingen av ett embryo. Vi vet nu att denna molekyl stimulerar produktionen av unga oligodendrocyter.

Applicering av CSF (cerebrospinalvätska) från yngre på äldre försökspersoner

Du kanske tycker att hela tekniken låter ganska långsökt. Det har dock visat sig att om cerebrospinalvätska från en ung individ appliceras på en äldre, förändras den senare exponentiellt. Faktum är att oligodendrocyter börjar produceras.

Oligodendrocyter är celler som bildar myelinskidan och är väsentliga för det centrala nervsystemet. Myelinskidans huvudsakliga funktion är att producera myelin, skiktet som främjar elektriska impulser och korrekt kommunikation hos neuroner. Till exempel härrör sjukdomar som Alzheimers från demyeliniseringsprocessen.

Dessa resultat sågs på laboratorienivå och med möss. De äldre djuren som blev behandlade med plasma från unga möss uppvisade smartare, snabbare och smidigare beteende. De agerade med andra ord kognitivt som yngre möss.

Har molekylen som föryngrar åldrande hjärnor blivit använd på människor ännu?

Fynden har redan delvis tillämpats på människor. Hittills har man arbetat med plasma som donerats av unga försökspersoner. Denna plasma berikas och ges till Alzheimerspatienter. För närvarande är denna strategi bara på experimentstadiet och även om förbättringar har setts har det ännu inte varit möjligt att stoppa eller reversera sjukdomen.

Tester med Fgf17-proteinet, det vill säga molekylen som föryngrar åldrande hjärnor, har dock ännu inte börjat. I detta fall skulle målet vara att ersätta den berikade plasman med manipulerad cerebrospinalvätska. Som förklarat av Tal Iram, en av forskarna i studien, kommer proteiner att förbättras för att föryngra sjuka hjärnor.

Flicka som kramar en äldre kvinna
Vi har botat Alzheimers hos möss många gånger, men vi har fortfarande inte ett enda botemedel för människor.

Hoppet om att utrota demens

Vi har behandlat och reverserat Alzheimers hos möss otaliga gånger. Men mellan dessa varelser och oss människor ligger miljontals år av evolution, och vissa behandlingar som fungerar för dessa djur har ingen effekt på oss. Betyder detta att upptäckten av molekylen som föryngrar åldrande hjärnor är fruktlös? Möjligen, men det finns visst hopp.

Detta eftersom forskare har arbetat med plasma, stamceller och proteinmanipulation i flera år. Faktum är att de menar att det inte finns något annat sätt att bota demens och neurodegenerativa sjukdomar. Därför kan Fgf17-proteinet vara det terapeutiska hoppet för miljontals framtida Alzheimerssjuka. Faktum är att de kanske kan återställa sina minnen och, följaktligen, sina liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lee M, Whitsel E, Avery C, Hughes TM, Griswold ME, Sedaghat S, Gottesman RF, Mosley TH, Heiss G, Lutsey PL. Variation in Population Attributable Fraction of Dementia Associated With Potentially Modifiable Risk Factors by Race and Ethnicity in the US. JAMA Netw Open. 2022 Jul 1;5(7):e2219672. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.19672. PMID: 35793088; PMCID: PMC9260480.
  • Iram, T., Kern, F., Kaur, A. et al. Young CSF restores oligodendrogenesis and memory in aged mice via Fgf17. Nature 605, 509–515 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04722-0


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.