Ensamhet bland svenska ungdomar: en ny epidemi?

Ensamhet bland svenska ungdomar: en ny epidemi?

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Det är en ingen hemlighet att de nya generationerna är ensammare än sina föregångare. Detta har nått en sådan grad att många talar om en ny epidemi av ensamhet, särskilt i de nordiska länderna. Vi reflekterar över ensamhet bland svenska ungdomar, dess orsaker och konsekvenser.

Att lämna boet som ung idag

Många ungdomar drömmer om att lämna boet så fort de går ut gymnasiet. Men i större delen av västvärlden måste millennials och Gen Z tyvärr vänta mycket längre för att åtnjuta singellivets lyx.

Världen har förändrats på många sätt. Boomers och personer i Gen X var mer benägna att lämna hemmet i unga år utan ekonomiska problem av flera olika anledningar. Då hade de fördelen av en stabil ekonomi, liksom frånvaron av stigande inflation, höga flyttkostnader och höga hyresnivåer.

Idag tenderar ungdomar att minska kostnaderna och spara pengar genom att flytta tillbaka till sina föräldrar efter universitetsstudierna. Vissa bor till och med hemma medan de studerar. Sakta men säkert blir generationsboende den nya normen i många delar av USA.

Till exempel varnade Pew Research Center 2020 för att majoriteten av unga vuxna i USA bodde hos sina föräldrar, med en andel som översteg 50%. Detta fenomen är dock inte begränsat till USA då liknande siffror kan observeras i olika delar av världen.

När det gäller Europa varnar Eurostat för att i länder som Italien, Bulgarien, Malta, Spanien, Portugal, Grekland, Kroatien och Slovakien är åldern för att flytta hemifrån runt 30 år. Ett liknande fenomen upplevs i nästan alla världens länder, med det speciella undantaget för de nordiska länderna.

Ensam kvinna

Sverige sticker ut

I vårt kalla nordiska land är den vanligaste åldern för att lämna hemmet mellan 18 och 19 år. Många unga svenskar flyttar inte in i små delade hus eller studentbostäder. De bor som singlar i sina egna hem.

Orsakerna till detta kan vara både kulturella och ekonomiska. I Sverige anses det vara mycket viktigt att uppfostra självständiga vuxna och om ett barn bor kvar hemma under lång tid brukar det ses i ett negativt ljus. Här har vi länge haft en djupt rotad kulturell strävan mot individualism.

Svenska ungdomar har också länge haft många fördelar som människor från andra länder inte nödvändigtvis har. Det handlar till exempel om tillgång till prisvärda bostäder, sjukvård och utbildning så att de inte behöver förlita sig på ekonomiskt stöd från familj eller partner. På många sätt har detta bidragit till ett gott välbefinnande. Trots den akuta bostadsbristen har normen att unga bor ensamma fortsatt att råda även under de senaste åren.

Kvinna som känner sig ensam

Emotionell ensamhet bland svenska ungdomar och folkhälsoproblem

Många unga svenskar åtnjuter en form av ekonomisk frihet som kan tyckas avundsvärd. Men det kan också ha vissa baksidor att lämna boet så tidigt. Begreppet “emotionell ensamhet” bland svenska ungdomar (och även vuxna) är något som allmänheten blivit mycket bekant med de senaste åren.

En nyligen publicerad studie i International Journal of Environmental Research and Public Health visade att 12% av svenska ungdomar uppger att de känner sig ensamma. Risken att uppleva allmän stress, ensamhet eller sömnproblem är känd för att ha ökat markant i Sverige mellan 2000 och 2016, särskilt bland unga.

Antalet skilsmässor har också ökat i Sverige, liksom antalet personer som väljer att inte ha någon partner och skaffa barn ensamma. När det gäller det senare varnar experter för det växande antalet ensamstående svenska kvinnor som väljer att bli mammor genom medicinskt assisterad befruktning.

Kanske är det dock inte så förvånande. Ovanstående variabler har en inverkan på ett hälsosamt sexliv. Faktum är att en studie publicerad i Sexual Medicine fann att 53% av unga svenska kvinnor har minst en sexuell dysfunktion; en siffra som för män ligger på runt 31%. Låg tillfredsställelse med sexlivet och svårigheter att få erektion är vanliga problem bland unga.

Dessa siffror, tillsammans med ökad frekvens av depression, ångest och självmord bland svenskar, målar upp en dyster bild av landets försämrade psykiska hälsa. Svensk individualism kommer inte bara med fördelar, som vi kan se, utan har också allvarliga konsekvenser.

Problemet med ensamhet bland svenska ungdomar och vuxna har blivit så utbrett att det anses vara en ny epidemi. Röda Korset har ökat anslagen för att bekämpa depression bland olika åldersgrupper i Sverige, och en nordisk startup kallad No Isolation har lobbat för att regeringen ska utse en minister för ensamhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Blom, V.; Kallings, L.V.; Ekblom, B.; Wallin, P.; Andersson, G.; Hemmingsson, E.; Ekblom, Ö.; Söderling, J.; Ekblom Bak, E. Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17: 511. 
  • Lyyra N, Thorsteinsson EB, Eriksson C, Madsen KR, Tolvanen A, Löfstedt P, Välimaa R. The Association between Loneliness, Mental Well-Being, and Self-Esteem among Adolescents in Four Nordic Countries. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 11;18(14):7405. 
  • Ljungman L, Lampic C, Wettergren L. Sexual Dysfunction Among Young Adults in Sweden-A Population-Based Observational Study. Sex Med. 2020 Dec;8(4):631-642. 
  • Volgsten H, Schmidt L. Exploring Swedish single women's decision to choose motherhood through medically assisted reproduction - a qualitative study. Hum Fertil (Camb). 2021 Dec 21:1-12. 

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.