Erektil dysfunktion är ett problem som går att lösa

Ta del av all grundläggande information du behöver om detta vanliga problem som drabbar ett stort antal män runt om i världen.
Erektil dysfunktion är ett problem som går att lösa

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Erektil dysfunktion är oförmågan att uppnå eller bibehålla en erektion som möjliggör tillfredsställande sexuellt umgänge. Det är ett kroniskt hälsoproblem som orsakas av ett fysiskt eller psykiskt tillstånd. Det drabbar ungefär var fjärde svensk man någon gång under livet.

Tyvärr upplever de flesta män som lider av detta tillstånd att de inte kan lösa det. Som ett resultat tror de att de aldrig mer kommer att kunna njuta av ett fullvärdigt sexliv. Men detta är en missuppfattning, för erektil dysfunktion är inte ett allvarligt problem som borde störa sexlivet hos individer och par. Bland lösningarna finner vi konsultation med en medicinsk specialist och att man ändrar sin livsstil för att vara effektiv i sängen och kunna njuta av sex till fullo.

Är erektil dysfunktion en sjukdom?

Dr Manuel Girón de Francisco från urologiavdelningen vid sjukhuset Universitario La Paz i Madrid menar att erektil dysfunktion, eller manlig sexuell impotens, är ett symtom, inte en sjukdom. Därför är det möjligt att lösa det på egen hand eller med professionell hjälp.

Generellt sett är erektil dysfunktion en effekt av rökning, diabetes, högt blodtryck, fetma eller en stillasittande livsstil. Och även om det är ett vanligare problem hos män över 40 år, förekommer det även hos yngre människor. I dessa fall är orsakerna vanligtvis psykologiska, såsom rädsla, grubblerier, bristande självkänsla, anlag eller droganvändning.

De vanligaste orsakerna till impotens hos äldre män är fysiska, men också psykiska, eftersom psykologiska faktorer som påverkar beteendet, såsom känslor, nervositet och graden av upphetsning, också spelar in vid samlag.

Symtom

Besvärad man sitter på sängen

När man lider av erektil dysfunktion är det lätt att märka det eftersom mycket specifika fysiska symtom uppstår när man har sex, vilket på sikt kan påverka patientens självkänsla och relationen till hans partner. Några av de vanligaste är följande:

  • Oförmåga att få erektion ibland, men inte alltid, när du har sex.
  • Svårigheter att upprätthålla en erektion tillräckligt länge för att fullborda den sexuella handlingen.
  • Oförmåga att få erektion när som helst eller under några omständigheter.

Dessa symtom varierar beroende på typen av sexuell impotens, oavsett om den är lindrig, måttlig eller svår. I vissa fall kanske du inte kan upprätthålla en erektion vissa tider på dygnet. Andra gånger uppstår symtom under en viss period. Och tyvärr kan problemet också kvarstå i månader eller till och med år.

Vilka är orsakerna till erektil dysfunktion?

I de flesta fall är manlig sexuell impotens ett multifaktoriellt problem som kategoriseras av fysiska orsaker som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol. I sin tur leder även trötthet och brist på motion till detta sexuella problem.

Samtidigt har psykologiska faktorer som ångest, depression, stress, oro, känslor av misslyckande eller relationsproblem visat sig hindra erektion. Dessa psykologiska orsaker utgör 20% av fallen.

Samtidigt har flera undersökningar visat att hjärnan kan avbryta överföringen av meddelanden till penis på grund av neurologiska skäl; såsom nervskada på ryggraden eller multipel skleros.

Andra mindre vanliga orsaker är hormonella, vilket resulterar i brist på könshormoner som förhindrar erektion. Det bör noteras att vissa läkemedel minskar förmågan att få erektion som en negativ biverkning.

Är det möjligt att behandla och lindra erektil dysfunktion?

Bekymrad man tar sig för pannan

Ja, det är möjligt att övervinna sexuell dysfunktion, oavsett om den är fysisk eller psykisk. Det första steget är att få en professionell diagnos efter att ha genomgått medicinska kontroller. Endast en specialist kan säkerställa att du får rätt behandling, vilket kan innebära psykosexuell terapi eller mer invasiva metoder.

Därefter är det viktigt att börja anamma en hälsosammare livsstil, som att ha en balanserad kost, träna och undvika missbruk av alkohol och tobak liksom användning av droger. Dessa är avgörande faktorer när det kommer till att förebygga och lösa erektil dysfunktion.

Dessutom är det viktigt att upprätthålla ett gott psyko-emotionellt och mentalt välbefinnande. Därför är det viktigt att leva ett liv fritt från stress, ångest och överdriven oro för att övervinna den psykologiska barriären som förhindrar en stark erektion. Och samtidigt är det viktigt att avmystifiera tron ​​att impotens är något skamligt. Bli inte ett offer.

Slutligen ska du komma ihåg att det finns andra sätt att behandla erektil dysfunktion, till exempel läkemedel som ska tas före samlag, som vardenafil, sildenafil och avanafil. Eller genom mer avancerade tekniker som regenerativ medicin eller penisproteser. Så skäms inte för att söka hjälp och påbörja din behandling så snart som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jaeger VK, Walker UA. (2016). Erectile Dysfunction in Systemic Sclerosis. Curr Rheumatol Rep. 2016 Aug;18(8):49. doi: 10.1007/s11926-016-0597-5. PMID: 27402106. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27402106/ 
  • Liu MC, Chang ML, Wang YC, Chen WH, Wu CC, Yeh SD. (2020). Revisiting the Regenerative Therapeutic Advances Towards Erectile Dysfunction. Cells. 2020 May 19;9(5):1250. doi: 10.3390/cells9051250. PMID: 32438565; PMCID: PMC7290763. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32438565/ 
  • Martínez, A. Pomerol, J. Morales, A. (2013). Documento de Consenso sobre Disfunción Eréctil. Elaborado por doce entidades científicas. Recuperado de: https://www.asesa.org/attach/admin/pro_documentos/Documento_de_Consenso_sobre_DE.pdf 
  • Rosen, RC. (2001). Psychogenic erectile dysfunction. Classification and management. Urol Clin North Am. 2001 May;28(2):269-78. doi: 10.1016/s0094-0143(05)70137-3. PMID: 11402580. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11402580/ 
  • Trinchieri, M. Trinchieri, M. Perletti, G. Magri, V. Stamatiou, K. Cai, T. Montanari, E. Trinchieri, A. Erectile and Ejaculatory Dysfunction Associated with Use of Psychotropic Drugs: A Systematic Review. J Sex Med. 2021 Aug;18(8):1354-1363. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.05.016. Epub 2021 Jul 8. PMID: 34247952. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34247952/ 

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.