Extrasensorisk perception: fakta eller fiktion?

Är det möjligt att läsa tankar eller känna närvaron av andar? Forskning om extrasensorisk perception pekar på ett betydande avstånd mellan vad som verkar hända och vad som faktiskt händer.
Extrasensorisk perception: fakta eller fiktion?
Ebiezer López

Skriven och verifierad av psykologen Ebiezer López.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Under historiens gång har det funnits många människor med förmodade speciella psykiska förmågor, såsom telepati eller klärvoajans. Dessa typer av förmågor klassificerar vi vanligtvis som extrasensorisk perception. Vissa hävdar att det är möjligt att utveckla den här typen av “gåvor”, medan andra helt avfärdar idén.

Även om det är ett ämne som ofta är kopplat till det “magiska” eller “mystiska”, har man gjort seriösa försök att undersöka det vetenskapligt. Resultaten är intressanta. Men de tenderar att peka mot tanken att det finns ett stort avstånd mellan vad som verkar hända och vad som faktiskt händer.

Extrasensorisk perception

Termen extrasensorisk perception (ESP) hänvisar till en uppsättning påstådda övermänskliga psykologiska förmågor. Vi kallar dem extrasensoriska eftersom de, enligt deras beskrivning, inte är beroende av de vanliga mänskliga sinnena, såsom syn eller hörsel. Faktum är att denna typ av perception är förknippad med en annan typ av sensorisk förmåga som man inte vet mycket om.

Ur ett historiskt perspektiv är ESP ett vanligt tema inom mänskliga kulturer. Som bekant brukade forntida samhällen förlita sig på talangerna hos shamaner eller healers som hade förment onormala förmågor. Vanligtvis var deras kraft relaterad till närvaron av en gudom, ande eller demon.

Men det var inte förrän på 1900-talet som man började undersöka fenomenet inom vetenskapsområdet. Det var Joseph Banks Rhine, en botaniker från USA, som började utföra experiment kring extrasensorisk perception. Han anses vara en av de ledande figurerna i framväxten av parapsykologi som forskningsfält.

Eftertänksam kvinna

Typer av extrasensoriska fenomen

Rhine utvecklade forskning för att verifiera olika extrasensoriska fenomen. Som ett resultat av hans studier var det möjligt för forskare att fördjupa sin förståelse av följande begrepp.

Telepati

Telepati är en förmodad psykisk förmåga som tillåter innehavarna av den att göra olika saker. Till exempel anses de kunna läsa andras tankar och känslor utan att de uttrycks. Samtidigt verkar de ha förmågan att förmedla sina egna idéer till någon annans sinne utan att använda någon form av språk.

Ett av Rhines experiment för att tillhandahålla data till förmån för telepati var baserat på Zenerkort. Dessa är uppsättningar av kort med bilder av figurer på. Försöksledaren blandar och väljer sedan ett kort. Tanken är att försökspersonen sedan ska försöka gissa vilket kortet är med hjälp av sin telepatiska förmåga.

Klärvoajans

Klärvoajans är den påstådda förmågan att ha syner om människor eller händelser. Till exempel kan en klärvoajant peka ut platsen för en försvunnen person med hjälp av sin förmåga.

Ett berömt klärvoajansexperiment utvecklades av Upton Sinclair, en amerikansk författare. Sinclair hävdade att hans fru var kapabel att exakt återge teckningarna han gjorde, utan att se dem. Det var som om hon kunde visualisera figurerna på avstånd genom någon form av fjärrskådning.

Medium

Medier är ofta frekvent återkommande karaktärer i skräckfilmer på grund av deras förmodade förmåga att kontakta andar eller demoner. De som identifierar sig som medier hävdar att de kan höra eller känna varelser från andra världar. Av den anledningen är det vanligt att de blir inblandade i utredningen av paranormala fenomen, såsom “hemsökta” hus.

Ett av de mest kända medierna är Lorraine Warren, en amerikansk parapsykolog. Hon har tillsammans med sin man varit ansvarig för att utreda olika fall av “övernaturlig” verksamhet. Faktum är att den populära filmen The Conjuring är baserad på ett av deras fall.

Är det möjligt att utveckla extrasensorisk perception?

De som försvarar existensen av extrasensorisk perception brukar säga att det är en medfödd mänsklig förmåga. Med andra ord, att vi alla föds med dessa färdigheter, men att de förblir vilande på grund av brist på stimulans eller övning. Enligt denna logik skulle vi kunna väcka dessa gåvor om vi tränade dem.

Det finns vissa tekniker som brukar rekommenderas för detta ändamål. Till exempel meditation eller yoga. Mentala visualiseringsövningar, användning av kristaller med “mystiska” egenskaper och andra typer av ritualer ingår också. Men är det verkligen möjligt? Låt oss se vad de vetenskapliga bevisen säger.

Kvinnlig siluett med ett upplyst sinne

Vetenskapliga bevis på extrasensorisk perception

De experiment som tidigare genomfördes för att utvärdera denna typ av perception kritiserades då. När det gäller Zenerkorten talades det till exempel om en statistisk faktor där sannolikheten för framgång genom slumpen övervägdes. På ungefär samma sätt ifrågasattes Sinclairs experiment för deras brist på vetenskaplig tyngd.

Å andra sidan kan många av de koncept som ESP bygger på inte heller verifieras med experiment. Till exempel är förekomsten av fenomen som chakran eller psykisk energi oförenlig med vad vi vet om mänsklig anatomi. Faktum är att många av dem är baserade på gamla religiösa texter med felaktiga beskrivningar av människokroppen.

Dessutom strider de experimentella bevisen mot idéerna från de teoretiker som försvarar ESP. Huang (2019) publicerade en artikel där han förklarar att extrasensoriska fenomen med största sannolikhet är förknippade med falska perceptioner. Enligt författaren skulle en falsk intern stimulans förväxlas med en objektiv stimulans som upptäcks genom sinnena. På liknande sätt genomförde Liu (2021) en metaanalys av telepatistudier. I sina slutsatser påpekar han att effekterna av telepati under experimentella förhållanden är nästintill obefintliga.

Även om hypoteserna om extrasensorisk perception är intressanta, finns det för närvarande inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för att stödja dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Huang, W. (2019). A Psychological Perspective on Extrasensory Perception. In Biophysics and Neurophysiology of the Sixth Sense (pp. 107-110). Springer, Cham.
  • Liu, Y. (2021, October). Detecting Telepathy: A Meta-analysis for Extrasensory Perception Experiments in Last 20 Years. In 2021 6th International Conference on Modern Management and Education Technology (MMET 2021) (pp. 428-432). Atlantis Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.