Kroppens chakran: 7 fantastiska energicentrum

Chakran eller energicentra är en av de aspekter av hinduismen som är mest erkänd av västerländsk kultur. Låt oss lära känna dem.
Kroppens chakran: 7 fantastiska energicentrum
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2024

Österländsk kultur har identifierat energicentrum som sägs finnas i kroppen, som man kallar för chakran. Här menar man att olika biologiska och psykologiska aspekter hos sättet vi relaterar till oss själva möts. När du balanserar kroppens chakran kommer du bege dig ut på vägen mot hälsa och välmående.

Enligt hinduismen uppnår du balans i kroppens chakran genom relationen till dig själv, till andra människor, till naturen och till det gudomliga. Som en konsekvens kan en obalans visa sig i form av personliga och sociala dysfunktioner.

Det är viktigt att veta att det finns en färg, plats på kroppen och ett ljud som är kopplade till varje chakra. När du mediterar främjar alla dessa aspekter balans och aktivering av dina chakran. I denna artikel ska vi tala lite om alla dessa fantastiska energicentrum.

“Inget försvinner någonsin förrän det har lärt oss vad vi måste veta.”

-Pema Chödrön-

Det första av kroppens chakran: rotchakrat

 • Namn: Muladhara
 • Färg: röd
 • Associerat element: jord
 • Plats: basen av ryggraden
 • Ljud: lam
Det första av kroppens chakran: rotchakrat

Detta chakra har att göra med biologiskt, psykologiskt och relationsmässigt stöd. Detta centrum är kopplat till gruppstyrka och rötter. Delarna av våra kroppar som är associerade med detta chakra är skelettet, fötterna, immunförsvaret, ryggraden och benen.

Vidare är detta energicentrum det första vi utvecklar och det som stödjer resten. Genom detta chakra relaterar vi till naturen, andra människor och oss själva. Vidare sammankopplar det oss starkt med våra förfäder. Det kan vara hjälpsamt om man går igenom en svår period.

På en psykologisk nivå är detta chakra kopplat till säkerhet, försvar och förmågan att uppfylla behov. Dessa aspekter fostrar stöd. Detta eftersom de är kopplade till styrka, skydd, inlärning och övertygelser hos grupper.

När detta chakra inte är balanserat kan det leda till dysfunktioner som har att göra med brist på stöd. Till exempel problem med immunförsvaret, ryggsmärta eller bensmärta. Depression och ångest såväl som andra psykologiska besvär kan uppstå på grund av obalans i rotchakrat.

För att hålla detta chakra balanserat måste du vara medveten om sättet du relaterar till dina rötter. Till exempel hur du relaterar till din familj och dina övertygelser. Meditation hjälper även för att balansera detta chakra.

“Dina övertygelser består inte av verkligheter. Det är din verklighet som består av dina övertygelser.”

-Richard Bandler-

Andra chakrat: det fantastiska sättet vi relaterar till andra på!

 • Namn: Svadhisthana
 • Färg: orange
 • Associerat element: vatten
 • Plats: från strax nedanför buken till området kring naveln
 • Ljud: vam
Chakrat för dynamik mot andra

Detta chakra handlar om dynamiken du har med andra, med naturen och med dig själv. Som sådant är det kopplat till din världssyn och har även att göra med din kreativitet, hantering av pengar, etik och sexualitet. Med andra ord är det relaterat till det som har att göra med interaktion och sociala band.

I din kropp finns detta chakra främst i könsorganen, tarmarna, urinblåsan och ryggkotorna. Dysfunktioner med koppling till detta chakra har att göra med problem i ovan nämnda områden. Vi ser en obalans i detta chakra i form av psykologiska problem, inklusive kvarhållning, press, missnöje, impulsivitet och en känsla av att världen är platt.

För att hålla sakralchakrat i balans ska du vara väl medveten om ditt kreativa jag. Var uppmärksam på ditt kreativa jag och hur du spenderar pengar. Observera din förmåga att sätta dig själv i någon annans skor och sättet du kommunicerar på. Meditation är användbart för detta chakra.

Tredje chakrat: personlig kraft!

 • Namn: Manipuraka
 • Färg: gul
 • Associerat element: eld
 • Plats: solar plexus
 • Ljud: ram
Solar plexus

Detta chakra kretsar kring självkänsla, intention, koordination och kontroll. Det har därmed att göra med dig och din personlighet.

Magen, levern, njurarna, bukspottkörteln, binjurarna och mitten av ryggraden är detta chakras organ. När det inte är i balans visar det sig i form av rädsla, oro, anorexi, bulimi, artrit och kroniskt eller akut dålig matsmältning, bland annat.

Vad gäller det emotionella jaget är detta ett av de chakran som har att göra med tillit, egenvård, att ta hand om andra samt att ta ansvar för beslutsfattande. När detta chakra är obalanserat kommer du ha problem i alla dessa aspekter. Du kan använda meditation för att balansera detta chakra. Du måste sammankoppla med din inre styrka och visualisera vad du verkligen vill ha.

“Måttstocken för vilka vi är, är vad vi gör med vad vi har.”

-Vince Lombardi-

Fjärde chakrat: känslornas otroliga kraft

 • Namn: Anahata
 • Färg: grön
 • Associerat element: luft
 • Plats: mitt i bröstet
 • Ljud: yam
Centrum för ovillkorlig kärlek

Detta är energicentrumet för ovillkorlig kärlek. Det är relaterat till förståelse, affektion och förlåtelse. På fysisk nivå har det att göra med hjärtat, lungorna, axlarna, armarna, cirkulationssystemet och diafragman. En obalans i anahata orsakar problem med just cirkulationssystemet såväl som astma, bröstcancer och lunginflammation.

Dess emotionella manifestationer är kärlek och hat, egocentrism, ensamhet, hängivelse, förlåtelse, medmänsklighet, hopp och tillit. Således har de emotionella dysfunktionerna att göra med beroende, misstro och oförmågan att förlåta eller hänge sig.

“Älska ovillkorligt. Be inte om något i gengäld. Mycket kommer på egen hand – det är en annan aspekt. Var inte en tiggare förälskad i en kejsare. Bara ge och se vad som händer. Det kommer komma tillbaka tusenfaldigt.”

-Osho-

Det femte av kroppens chakran: halschakrat

 • Namn: Vishuddha
 • Färg: blå
 • Associerat element: eter
 • Plats: halsen
 • Ljud: ham
Det femte av kroppens chakran: halschakrat

Det femte chakrat är chakrat av vilja och självuttryck. Organen för detta energicentrum är halsen, sköldkörteln, luftstrupen, halskotan, munnen, hypotalamus, tänderna, tandköttet med flera. Fysiska dysfunktioner kopplade till detta chakra är relaterade till dessa kroppsdelar. Heshet och sköldkörtelproblem är ett par exempel.

Emotionellt sett är detta chakra relaterat till val, uttryck, tro, kunskap, dömande, ifrågasättande, beroende och att följa sina mål. Som en konsekvens är det således relaterat till förmågan att uttrycka vad du känner, ta beslut och följa dina drömmar.

När det är i obalans relaterar det till dina kriterier för att döma samt problem med kommunikation och beslutsfattande.

“Han som har vilja har styrka.”

-Menander-

Sjätte chakrat: sinnets kraft

Chakrat kopplat till vishet

Bland kroppens chakran är detta ett energicentrum som är kopplat till vishet, intuition och uppfattning. På en fysisk nivå är det kopplat till nervsystemet, ögonen, öronen och näsan. Obalanser orsakar neurologiska sjukdomar, blindhet, dövhet och inlärningssvårigheter.

Psykologiskt visar det sig i sättet du ser dig själv, sanning, emotionell intelligens och tolerans för andra personers idéer. Med andra ord är det förmågan vi har att utvärdera våra egna övertygelser och attityder. Som en konsekvens kommer obalans i det sjätte chakrat resultera i problem inom dessa områden.

“Var lycklig, varje plats är här och varje stund är nu.”

-Buddha-

Sjunde chakrat: den spirituella kopplingen

 • Namn: Sahasrara
 • Färg: vit
 • Associerat element: kosmiskt ljud
 • Plats: hjässan
 • Ljud: tystnad
Spirituellt centrum

Detta är energicentrumet för allt spirituellt och transcendent. Det är alltså chakrat för kraften mellan kropp, sinne och ande. Det är kopplat till förmågan vi har att lita på livet, generositet, världssynen, tron, inspiration och hängivelse.

När det är i obalans kan det orsaka åkommor på energinivå. Vidare kan det orsaka extrem känslighet för miljömässiga faktorer.

“Hemligheten till mänsklig frihet är att agera väl, utan kvarhållning av resultaten.”

-Bhagavad Gita-

Hur man balanserar kroppens chakran

Som du sett är meditation det bästa sättet att revitalisera kroppens chakran och få en djup koppling till dem. Ett annat sätt att fostra balans i dina chakran är att fokusera på ljudet, färgerna, elementen och platserna hos varje. Vidare hjälper det även att visualisera den balans du vill ha i livet. Det är viktigt att ha en hälsosam livsstil på en emotionell och fysisk nivå.

För att få reda på huruvida kroppens chakran är obalanserade ska du även lyssna på kropp och sinne. Försök därefter att nå en plats av helhet och balans. Allt handlar om att vara uppmärksam på problem du har och sedan försöka lösa dem. Så meditation kan hjälpa dig att sammankoppla med ditt inre jag och hitta lösningar på dina problem.

Österländsk kultur menar dessutom att du kan uppnå frid genom att ta hand om detta flöde av energiDetta möjliggör personlig tillväxt och att man steg för steg kan nå harmoni genom en djup koppling.

Som ett resultat kommer du lära känna dig själv bättre genom att vara medveten om kroppens chakran. Du kan lära dig om dig själv och din omgivning genom att finna balans i energin. Det är trots allt som Caroline Myss säger: “Läkning av kroppen kommer genom läkning av själen.

Hur mycket sanning som finns i detta koncept går att debattera, men vi kan nog alla hålla med om att det är otroligt intressant.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Myss, C. (1996). Anatomía del Espíritu. La curación del cuerpo llega a través del alma. Zeta de bolsillo, España.
 • Dudeja, J. P. (2017). Scientific analysis of mantra-based meditation and its beneficial effects: An overview. International Journal of Advanced Scientific Technologies in Engineering and Management Sciences3(6), 21-26.
 • Kim, T. S., Park, J. S., & Kim, M. A. (2008). The relation of meditation to power and well-being. Nursing Science Quarterly21(1), 49-58.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.