Kroppens chakran: 7 fantastiska energicentrum

Kroppens chakran: 7 fantastiska energicentrum
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Österländsk kultur har identifierat energicentrum som sägs finnas i kroppen, som man kallar för chakran. Här säger man att olika biologiska och psykologiska aspekter hos sättet vi relaterar till oss själva möts. När du balanserar kroppens chakran kommer du bege dig ut på vägen mot hälsa och välmående.

Enligt hinduismen uppnår du balans i kroppens chakran genom relationen till dig själv, till andra människor, till naturen och till det gudomliga. Som en konsekvens kan en obalans visa sig i form av personliga och sociala dysfunktioner.

Det är viktigt att det veta att det finns en färg, plats på kroppen och ett ljud som är kopplade till varje chakra. När du mediterar främjar alla dessa aspekter balans och aktivering av dina chakran. I denna artikel ska vi tala lite om alla dessa fantastiska energicentrum.

“Inget försvinner någonsin förrän det har lärt oss vad vi måste veta.”

-Pema Chödrön-

1:a chakran: rot-chakran

 • Namn: Muladhara
 • Färg: röd
 • Associerat element: jord
 • Plats: basen av ryggraden
 • Ljud: lam
Stödets chakra

Denna chakra har att göra med biologiskt, psykologiskt och relationsmässigt stöd. Detta centra är kopplat till gruppstyrka och rötter. Delarna av våra kroppar som är associerade med denna chakra är skelettet, fötterna, immunförsvaret, ryggraden och benen.

Vidare är detta energicentra det första vi utvecklar och det som stödjer resten. Genom denna chakra relaterar vi till naturen, andra människor och oss själva. Vidare sammankopplar den oss starkt med våra förfäder. Det kan vara hjälpsamt om man genomgår en svår period.

På en psykologisk nivå är denna chakra kopplad till säkerhet, försvar och förmågan att uppfylla behov. Dessa aspekter fostrar stöd. Detta eftersom de är kopplade till styrka, skydd, inlärning och övertygelser hos grupper.

När denna chakra inte är balanserad kan det leda till dysfunktioner som har att göra med brist på stöd. Till exempel problem med immunförsvaret, ryggsmärta eller bensmärta. Depression och ångest såväl som andra psykologiska besvär kan uppstå på grund av obalans i rotchakran.

För att hålla denna chakra balanserad måste du vara medveten om sättet du relaterar till dina rötter. Till exempel hur du relaterar till din familj och dina övertygelser. Meditation hjälper även för att balansera denna chakra.

“Dina övertygelser består inte av verkligheter. Det är din verklighet som består av dina övertygelser.”

-Richard Bandler-

2:a chakran: det fantastiska sättet vi relaterar till andra på!

 • Namn: Svadisthana
 • Färg: orange
 • Associerat element: vatten
 • Plats: från strax nedanför buken till området kring naveln
 • Ljud: vam
Chakran för dynamik mot andra

Denna chakra handlar om dynamiken du har med andra, med naturen och med dig själv. Som sådan är den kopplad till din världssyn och har även att göra med din kreativitet, hantering av pengar, etik och sexualitet. Med andra ord är den relaterad till det som har att göra med interaktion och sociala band.

I din kropp finns denna chakra främst i könsorganet, tarmarna, blåsan och ryggkotorna. Dysfunktioner med koppling till denna chakra har att göra med problem i ovan nämnda regioner. Vi ser en obalans i denna chakra i form av psykologiska problem, inklusive kvarhållning, press, missnöjdhet, impulsivitet och känslan av att världen är platt.

För att hålla den sakrala chakran i balans ska du vara väl medveten om ditt kreativa jag. Var uppmärksam på ditt kreativa jag och hur du spenderar pengar. Observera din förmåga att sätta dig själv i någon annans skor och sättet du kommunicerar på. Meditation är användbart för denna chakra.

3:e chakran: personlig kraft!

 • Namn: Manipuraka
 • Färg: gul
 • Associerat element: eld
 • Plats: solar plexus
 • Ljud: ram
Chakran i solar plexus

Denna chakra kretsar kring självkänsla, intention, koordination och kontroll. Denna chakra har att göra med dig och din personlighet.

Magen, levern, njurarna, bukspottkörteln, binjurarna och mitten av ryggraden är denna chakras organ. När den inte är i balans visar den sig i form av rädsla, skrämsel, anorexi, bulimi, artrit och kroniskt eller akut dålig matsmältning, bland annat.

När det kommer till det emotionella jaget är detta en av de chakran som har att göra med tillit, självvård, att ta hand om andra samt att ta ansvar för beslutstagande. När denna chakra är obalanserad kommer du ha problem i alla dessa aspekter. Du kan använda meditation för att balansera denna chakra. Du måste sammankoppla med din inre styrka och visualisera vad du verkligen vi ll ha.

“Måttstocken för vilka vi är, är vad vi gör med vad vi har.”

-Vince Lombardi-

4:e chakran: känslornas otroliga kraft

 • Namn: Anahata
 • Färg: grön
 • Associerat element: luft
 • Plats: mitt i bröstet
 • Ljud: yam
Centra för ovillkorlig kärlek

Detta är energicentra för ovillkorlig kärlek. Den är relaterad till förståelse, affektion och förlåtelse. På fysisk nivå har den att göra med hjärtat, lungorna, axlarna, armarna, cirkulationssystemet och diafragman. En obalans i anahata orsakar problem med just cirkulationssystemet såväl som astma, bröstcancer och lunginflammation.

Dess emotionella manifestationer är kärlek och hat, egocentrism, ensamhet, hängivelse, förlåtelse, medmänsklighet, hopp och tillit. Som sådant har de emotionella dysfunktionerna att göra med beroende, misstro och oförmågan att förlåta eller hänge sig.

“Älska ovillkorligt. Be inte om något i gengäld. Mycket kommer på egen hand – det är en annan aspekt. Var inte en tiggare förälskad i en kejsare. Bara ge och se vad som händer. Det kommer komma tillbaka tusenfaldigt.”

-Osho-

5:e chakran: halschakran

 • Namn: Vishudda
 • Färg: blå
 • Associerat element: eter
 • Plats: halsen
 • Ljud: ham
Den blå chakran

Den femte chakran är en chakra av vilja och självuttryck. Organen för detta energicentra är halsen, sköldkörteln, luftstrupen, halskotan, munnen, hypotalamus, tänderna, tandköttet, med flera. Fysiska dysfunktioner kopplade till denna chakran är relaterade till dessa kroppsdelar. Heshet och sköldkörtelproblem är ett par exempel.

Emotionellt sett är denna chakra relaterad till val, uttryck, tro, kunskap, dömande, ifrågasättande, beroende och att följa sina mål. Som en konsekvens är den relaterad till förmågan att uttrycka vad du känner, ta beslut och följa dina drömmar.

När den är i obalans relaterar den till dina kriterier för att döma samt problem med kommunikation och beslutstagande.

“Han som har vilja har styrka.”

-Menander-

6:e chakran: sinnets kraft

Kopplad till vishet

Bland kroppens chakran är detta ett energicentra som är kopplat till vishet, intuition och uppfattning. På en fysisk nivå är den kopplad till nervsystemet, ögonen, öronen och näsan. Obalanser orsakar neurologiska sjukdomar, blindhet, dövhet och inlärningssvårigheter.

Psykologiskt visar den sig i sättet du  ser dig själv, sanning, emotionell intelligens och tolerans för andra personers idéer. Med andra ord är det förmågan vi har att utvärdera våra egna övertygelser och attityder. Som en konsekvens kommer obalans i den femte chakran resultera i problem inom dessa områden.

“Var lycklig, varje plats är här och varje stund är nu.”

-Buddha-

7:e chakran: den spirituella kopplingen

 • Namn: Sahasrara
 • Färg: vit
 • Associerat element: kosmiskt ljud
 • Plats: hjässan
 • Ljud: tystnad
Spirituellt centra

Detta är energicentra för allt spirituellt och transcendent. Det är chakran för kraften mellan kropp, sinne och ande. Den är kopplad till förmågan vi har att lita på livet, generositet, världssynen, tron, inspiration och hängivelse.

När den är i obalans kan den orsaka åkommor på energinivå. Vidare kan det orsaka extrem känslighet för miljömässiga faktorer.

“Hemligheten till mänsklig frihet är att agera väl, utan kvarhållning av resultaten.”

-Bhagavad Gita-

Hur man balanserar kroppens chakran

Som du sett är meditation det bästa sättet att återvitalisera kroppens chakran och få en djup koppling till dem. Ett annat sätt att fostra balans i chakran är att fokusera på ljudet, färgerna, elementen och platserna hos varje. Vidare hjälper det även att visualisera den balans du vill ha i livet. Det är viktigt att leda en hälsosam livsstil på en emotionell och fysisk nivå.

För att få reda på huruvida kroppens chakran är obalanserade ska du även lyssna på kropp och sinne. Försök sedan att nå en plats av helhet och balans. Allt handlar om att vara uppmärksam på problem du har och sedan försöka lösa dem. Så meditation kan hjälpa dig att sammankoppla med ditt inre jag och hitta lösningar på dina problem.

Österländsk kultur tror att du kan uppnå fridfullhet genom att ta hand om detta flöde av energiDetta möjliggör personlig tillväxt och att man steg för steg kan nå harmoni genom en djup koppling.

Som ett resultat kommer du lära känna dig själv bättre genom att vara medveten om kroppens chakran. Du kan lära dig om dig själv och din omgivning genom att finna balans i energin. Det är trots allt som Caroline Myss säger, “Läkning av kroppen kommer genom läkning av själen.”

Hur mycket sanning som finns i detta koncept går att debattera, men vi kan nog alla hålla med om att det är otroligt intressant.

Myss, C. (1996). Anatomía del Espíritu. La curación del cuerpo llega a través del alma. Zeta de bolsillo, Spanien. • Myss, C. (1996). Anatomía del Espíritu. La curación del cuerpo llega a través del alma. Zeta de bolsillo, España.
 • Dudeja, J. P. (2017). Scientific analysis of mantra-based meditation and its beneficial effects: An overview. International Journal of Advanced Scientific Technologies in Engineering and Management Sciences3(6), 21-26.
 • Kim, T. S., Park, J. S., & Kim, M. A. (2008). The relation of meditation to power and well-being. Nursing Science Quarterly21(1), 49-58.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.