Fagofobi: En patologisk rädsla för att svälja

Fagofobi innebär en intensiv och irrationell rädsla för att svälja och kvävas. Ta reda på vad drabbade känner och vad som kan göras åt det.
Fagofobi: En patologisk rädsla för att svälja
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2023

För de flesta är mat ett av livets stora glädjeämnen. Faktum är att vi inte bara njuter av mat, utan en stor del av våra interaktioner och sociala sammankomster kretsar kring mat och dryck. Men för vissa människor är dessa ögonblick en sann prövning och genererar höga nivåer av ångest. Det beror på att de lider av en intensiv rädsla för att kvävas. Det är känt som fagofobi.

Detta tillstånd kan drabba människor i alla åldrar och stör deras dagliga liv avsevärt.

Tänk dig att inte kunna äta viss fast föda, känna dig riktigt nervös när det kommer till att dricka vatten eller inte ens kunna svälja din egen saliv. Som du kan föreställa dig orsakar en sådan situation stort obehag och kräver professionellt ingripande om den drabbade ska kunna få tillbaka sin livskvalitet.

Man som lider av fagofobi
Specialister behandlar fagofobi med psykologisk terapi.

Fagofobi

Svårigheter eller oförmåga att svälja fast och flytande föda kallas dysfagi. Vid detta tillstånd har drabbade extremt svårt att svälja. Dessutom kan de suga in mat i luftstrupen och uppleva hosta, kvävning och kräkningar.

Dysfagi är ett medicinskt tillstånd som vanligtvis har ett organiskt ursprung. Det betyder att det är relaterat till fysiska skador, sjukdomar eller neurologiska störningar. Men i vissa fall har dessa svårigheter ett psykologiskt ursprung.

Fagofobi är, som namnet antyder, en fobi. De som lider upplever en intensiv, ihållande och till synes irrationell rädsla för att svälja. Den drabbade är rädd för att kvävas och känner till och med att halsen drar ihop sig. Detta är inte bara en subjektiv uppfattning. Det kan faktiskt vara så att musklerna i området blir spända på grund av dennes ångest. Personen upplever också känslan av att ha en torr hals.

Detta skapar också en förväntad rädsla. Det leder till en oro angående måltider och i många fall en vägran att äta eller dricka.

Orsakerna till fagofobi

Fagofobi är ett relativt sällsynt tillstånd. Det beräknas drabba ungefär en av 500 personer. Det är vanligare i barndomen. Med sagt kan det också förekomma hos vuxna med extrema svårigheter att styra sväljningen. Men om det inte finns någon fysisk orsak som kan förklara denna intensiva rädsla, varför uppstår den?

I de flesta fall är det relaterat till en tidigare episod där individen kvävdes, andades in mat, kräktes eller hade någon typ av traumatisk upplevelse relaterad till att svälja. Det kan också orsakas av att den drabbade bevittnar en annan person som upplever det eller hör om en episod av denna karaktär.

Därför associerar den drabbade handlingen att äta mat eller konsumera vätska med känslor av stress, spänning och rädsla. Dessutom upplever personen rädsla och stor oro inför risken att det ska hända igen.

När det gäller barn kan föräldrarnas överdrivna rädsla för kvävning, och deras därav följande överbeskydd, också spela in. Men i vissa fall finns det ingen tidigare episod eller tydlig utlösande faktor.

Konsekvenserna av fagofobi

Att lida av fagofobi har konsekvenser på fysisk, psykologisk och social nivå. De beror på hur allvarlig rädslan är, men som regel är de följande:

  • På grund av den drabbades vägran att äta eller dricka kan personen drabbas av undernäring och uttorkning i olika grad.
  • Det kan resultera i betydande viktminskning.
  • Ångest kan ge fysiska och fysiologiska symtom. Till exempel torr mun och torrt svalg, muskelspänningar, svettning eller takykardi. Dessa symtom tenderar att uppträda tidigt.
  • Den drabbade upplever påtaglig oro och rädsla. Detta orsakar personen ångest och obehag och sänker dennes självkänsla.
  • Den drabbades sociala och relationella plan påverkas också. Till exempel kan personer som lider av fagofobi undvika att äta i närvaro av andra eller bara göra det med personer som de är helt bekväma med.
Barn med ätproblem
Den vanligaste utlösande faktorn för dysfagi hos barn är en kvävningsepisod.

Behandling och intervention

Fagofobi påverkar patientens liv på flera olika sätt. Dessutom sänks personens välbefinnande av störningen. Lyckligtvis kan samarbete mellan olika specialister (läkare, logopeder, psykologer etc.) hjälpa patienten att återhämta sig.

Som regel syftar interventioner till att föreslå röstövningar eller stretching för att förbättra muskelkontrollen. Specialister kan också rekommendera en anpassad kost i de tidiga stadierna, för att hjälpa den drabbade att gradvis lindra tillståndet.

Psykologi strävar efter att arbeta med irrationella tankar och erbjuda lämpliga avslappningstekniker. Man använder också strategier för att kontrollera uppmärksamheten. Detta gör att den drabbade kan avleda sitt fokus från handlingen att svälja och på så sätt minska sin ångest.

När det gäller barn är föräldrarnas samarbete avgörande. De måste verkligen försöka hålla sig lugna och inte överbetona barnets problem för att inte förvärra kopplingen mellan måltider och psykiskt obehag.

Även om alla fall av fagofobi är olika, är det alltid viktigt att söka professionellt stöd för att övervinna det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Begotka, A. M., Silverman, A. H., & Goday, P. (2021). A multidisciplinary approach to the management of phagophobia. Children’s Health Care50(2), 192-206.
  • Shan, A., Escribano, E., Goretti, M., Camarneiro, R., Villaseñor, A., & Jiménez, R. (2020). Fagofobia en la infancia y adolescencia: serie de casos en un hospital pediátrico de tercer nivel. En I Congreso Digital Asociación Española de Pediatría.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.