3 faktorer som tar död på romantisk kärlek

3 faktorer som tar död på romantisk kärlek
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Kärleken mellan två personer fortsätter att vara något av ett mysterium. Detta trots att forskare studerar den och filosofer analyserar den. Men idag har vi en tydligare förståelse för varför kärlek uppstår mellan två personer. Vi förstår även de faktorer som tar död på romantisk kärlek.

Förhållanden är mycket mindre stabila än de var i det förflutna. Detta har både för- och nackdelar. Frihet att inleda och avsluta kärleksförhållanden är en seger över det hyckleri och den fatalism som tidigare rådde. Samtidigt har förmågan att hantera konflikter nästan försvunnit. Resultatet är att fler och fler personer är ensamma.

I en perfekt värld är förhållanden något som byggs för att vara varaktiga. Par släpper infallen hos den inledande perioden, växer tillsammans och bildar ett starkt band. Det är därför det är så viktigt att ta en titt på faktorerna som tar död på romantisk kärlek.

Om du förstår tecknen kan du vidta åtgärder innan förhållandet är dömt att misslyckas.

“När någon du älskar lämnar dig så försöker du stoppa denne med händerna i hopp om att även fånga personens hjärta. Men det fungerar inte så. Hjärtat har ben som du inte kan se.”

-Federico Moccia-

1. Dålig kommunikation

Att ha bra kommunikation med din partner handlar inte om att finna nya saker att tala om eller ha underhållande samtal. Sanningen är mycket enklare än så. Det räcker med att respektfullt säga vad du känner och hur du mår i stunden. Dålig kommunikation är å andra sidan mer komplicerad.

Att ljuga, tillbakahålla eller manipulera kommer alltid vara svårare. Det kräver mer fysisk energi och högre emotionell samt intellektuell ansträngning.

Diskuterande personer

En av faktorerna som tar död på kärleksförhållanden är anammandet av falska kommunikationsmönster. Det är där du säger en sak trots att du vill säga något annat. Eller när du säger en sak med dina ord men något helt annat med ditt tonläge och kroppsspråk. Vi kan även inkludera mönster som vill manipulera, inte kommunicera.

Konversationer är vitala i ett förhållande. Såren som orsakas av vad som lämnas osagt kan aldrig läka. Låt inte dålig kommunikation vara en faktor som tar död på ditt förhållande.

Jobba på bra kommunikation, först med dig själv och sedan med din partner. Förstå vad du känner, vad du vill och hur man kan uttrycka det.

2. Monotoni kan ta död på romantisk kärlek

Ämnet monotoni missförstås ofta. Livet, vare sig ensamt eller med partner, inkluderar jobbiga moment. Det finns alltid rutiner som ibland inte är särskilt intressanta. Ingen, eller väldigt få, lyckas se på livet som ett konstant party eller fantastiskt äventyr. Tristess existerar. Alla kommer vi uppleva det vid någon punkt, oavsett hur intressanta våra liv är.

Med det sagt måste vi även påpeka att vi ibland hamnar i stillastående omständigheter. Detta leder till nedtryckande rutiner som verkar omöjliga att fly från. Nästan utan att vi märker det så blir livet en ändlös repetition av samma sak. Det finns inget rum för nyheter eller förändring.

Denna typ av monotoni kan ta död på romantisk kärlek. I det här fallet orsakar rutinen avtrubbning, avdomning och utspädning av känslorna. Det gör det troligare att förhållandet kommer ta slut eller att en partner påbörjar ett nytt förhållande.

Upprört par

3. Att övervinna smekmånadsfasen (idealisering)

Detta är inte en faktor som tar död på romantisk kärlek på egen hand. Vi talar mer om en stelhet och oförmåga att vara flexibel i förhållandet. Under denna kritiska period måste varje partner förhandla och anpassa sig till den andra. På så sätt blir samexistensen ett plus, inte något som sliter på förhållandet.

Smekmånadsfasen eller förälskelsefasen är när vi idealiserar den andra personen. Vi förlorar vår bedömningsförmåga på grund av de intensiva känslorna. Vi kan inte se verkligheten som den är. Istället ser vi saker genom ett kalejdoskop. Vi talar om idealisering – en bild av kärleken som verkar sann men som inte är exakt.

Efter ett tag tenderar denna förvrängning att försvinna. Om allt går väl så är det då tillgivenhet och ömsesidig förståelse blir till klistret som håller samman förhållandet och gör det starkare.

Å andra sidan är det även vid denna fas som uppbrott sker. Det är nu besvikelse visar sig eftersom man äntligen ser sin partner för vad denne är. Han eller hon går från att vara perfekt till att vara en helt vanlig människa med många brister. Det är nu förhållandet antingen blir starkare eller tar slut.

Dessa är inte de enda faktorerna som kan ta död på romantisk kärlek; de är dock de vanligaste. Det är värt att reflektera över dem och agera i tid för att förbättra kvaliteten på förhållandet för att göra det mer stabilt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.