Emotionell otrohet: vad är det och hur hanterar man det?

Emotionell otrohet: vad är det och hur hanterar man det?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av María Hoyos

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2023

Emotionell otrohet kan faktiskt vara skadligare än mer traditionell, fysisk otrohet, även om det inte innebär sexuella möten med en annan person.

Folk tror ofta att otrohet bara inträffar när ett sexuellt möte mellan en partner och en annan person sker. Otrohet kan dock inträffa utan att det förekommer fysisk kontakt. Emotionell otrohet sker när en av parterna bryter överenskommelsen som paret hade, oavsett om det förekom fysisk kontakt eller inte. Emotionell otrohet leder till försämring av förhållandet i fler fall än vid fysisk otrohet.

Vad är emotionell otrohet?

Emotionell otrohet inträffar när en partner har intima möten med en annan person. Detta förutsatt att det är känslobaserat och bryter en implicit eller explicit överenskommelse. Vanligtvis finns det ett emotionellt utbyte under dessa intima ögonblick.

Emotionell otrohet kan även förekomma utan några oanständiga eller känslomässiga utbyten av något slag med en tredje person. Om en partner blir kär i en annan person, även om denne inte gör någonting åt det, är det också emotionell otrohet.

Emotionell otrohet

Emotionell otrohet är i många fall ett steg mot fysisk otrohet. Detta eftersom det skapar ett stadigt förhållande mellan de intresserade parterna. Dessa förhållanden kan leda till fysisk intimitet. I vissa fall avslutar den otrogna partnern förhållandet eftersom känslorna är starkare för den nya personen.

Orsaker till emotionell otrohet

Hur inträffar emotionell otrohet? Orsakerna varierar stort. Vad som normalt sett inträffar är att det inte finns ett tillräckligt känslomässigt utbyte hos paret, vilket försämrar förhållandet. Bristen på affektion, intimitet eller tilltro skapar ett behov hos båda parter, och en av dem (ibland till och med båda) försöker sedan tillfredsställa dessa behov med någon annan. Det tyder ofta på brist på kommunikation mellan partners.

Ett hälsosamt förhållande löper sällan risken att misslyckas på grund av emotionell otrohet. Ett hälsosamt par kommunicerar öppet. Ingen av dem är rädda för att erkänna vilka delar av förhållandet det är som har orsakat besvikelse. Eftersom det här kräver hög kommunikationsgrad orsakas de allra flesta fall av otrohet av brist på kommunikation.

Hur man undviker det

Öppen kommunikation är grundläggande. Ett hälsosamt förhållande kräver arbete för att skapa och upprätthålla tilltro, vänskap och förståelse. Paret består av två vänner som bestämmer sig för att dela sina liv och som även är sexuellt attraherade av varandra.

Eftersom emotionell otrohet inte har en sexuell komponent uppstår denna typ av otrohet oftast inte ur parets sexliv. Ett par kan ha ett bra sexliv och fortfarande ha problem med emotionell otrohet. Den som är emotionellt otrogen kan dock intressera sig för den andra personen sexuellt.

Vad gör man när det är ett faktum?

Tecknen på emotionell otrohet varierar mellan olika par. Detta är några tecken på att din partner är emotionellt otrogen mot dig:

  • Din partner är avståndstagande och delar inte sina känslor och problem.
  • Han eller hon ber dig inte att delta i saker som händer i dennes liv.
  • Det finns brist på intimitet och affektion i förhållandet.
Par som pratar om emotionell otrohet

Kom ihåg att det här inte innebär att du måste introducera din partner till alla du känner eller berätta allt du gör under dagen. Det är viktigt att både du och din partner har upplevelser och vänskaper utanför parförhållandet. Men om personen du berättar om dina problem för inte är din partner och det finns någon annan du hellre pratar med, kan det vara ett problem. Om så är fallet borde du arbeta på kommunikationen och stärka kontakten med din partner.

Om otroheten är ett faktum finns det två alternativ: att fortsätta ihop eller att göra slut. För att kunna ta det här beslutet måste du ta dig tid att prata med din partner öppet och ärligt. Det spelar i slutändan ingen roll vilket beslut du tar. Om den otrogne inte vill avsluta förhållandet måste hon sluta vara otrogen och arbeta på att få förhållandet tillbaka på fötter. Och detta beror såklart på om den som blivit bedragen vill fortsätta vara tillsammans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.