Faran med cyberförhållanden

Faran med cyberförhållanden

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2022

Många par bildas idag på internet. I många fall producerar de hållbara och hälsosamma förhållanden, men det finns även gott om fall som inte gått så bra. Fokuset på denna artikel är farorna med cyberförhållanden. Alla vet vi att det finns miljontals personer på internet, bakom sina skärmar. Det gör det väldigt lätt för dem att anta falska identiteter eller gömma sina defekter.

När vi ser en person öga mot öga så ser vi både dennes dygder och brister. Så om vi beslutar oss för att starta ett förhållande, är det med en bra uppfattning av hur den andra är som person.

Ju färre brister vi ser hos en person, desto mer illusion och blind förälskelse upplever vi. Ju fler brister vi ser, desto svagare blir dessa känslor, även om vi fortsätter att beundra personen.

Vad sker i cyberförhållanden där vi inte träffas öga mot öga?

När vi kommunicerar med någon bakom en skärm så missar vi det icke-verbala språket. Sättet personen ser på dig, talar och skrattar samt dennes generella närvaro är ganska viktiga saker.

Även om det är uppenbart att ingen förälskar sig i en person endast baserat på utseendet, måste det finnas en viss attraktion; något som orsakar fjärilar i magen på oss.

Det är okej att lära känna någons personlighet online. Men vi måste vara medvetna om att detta bara är en del som måste kompletteras av en annan mycket viktigare del: att faktiskt träffa personen. Endast när de två sidorna (cyber och verklighet) möts, kan vi säga att vi verkligen gillar någon.

Surfplatta med hjärtan

Alla har vi sett berättelser online eller på TV om personer som hävdar att de är förälskade i någon de aldrig träffat IRL. Detta är dock inte verkligt – dessa känslor är en produkt av deras fantasi.

Denna fantasi när sig på nöjsamma texter som vi får genom skärmen. Eftersom det inte finns någon bild att se, hittar sinnet på en, där det idealiserar personen och skapar den prototyp vi vill ha.

Cyberförhållanden har fört med sig problem för många människor. Det finns många besvikelser, såsom att ha mottagit foton som inte alls ser ut som den verkliga personen. Vi kan också upptäcka att känslighet och förståelse inte är en del av personens personlighet, trots att dennes texter gav sken av det.

Därför är det bäst att insistera på att alla cyberförhållanden blir till verkliga förhållanden så snart som möjligt. Ju tidigare vi ser situationens verklighet och möter personen öga mot öga, desto fortare kan vi ta ett informerat beslut.

Varför är känslor starkare på internet?

Många personer hävdar att de upplevt mycket starkare känslor med en person online än i verkligheten. Detta eftersom förhållanden i det verkliga livet baseras på verkligheten, och ögonen ser vad som finns att se.

Men när en person ännu inte sett verkligheten så börjar sinnet fantisera. Det skapar en idealiserad figur av vad denne vill möta; av den perfekta personen.

Alla dessa saker sker undermedvetet. Gradvis kliver personen in i en illusion denne själv skapat, tills den når sådan intensitet att den har potential att orsaka otroliga mängder skada.

Jag känner till flera fall där personer har lidit illa av cyberförhållanden. När de insett vad sinnet gör när det inte har tillräckligt med verklig information, lyckas de sätta fötterna på jorden och stoppa dessa falska känslor.

Att tala med någon på internet utan att någonsin träffa personen är som att kliva in i en fantasivärld. Personerna som är mest sårbara för farorna med cyberförhållanden är de som har en tendens att vara drömmare och som är missnöjda med sina verkliga liv.

Cyberförhållanden

Fem tips att följa om du vill finna kärleken online

1. När du börjar ha känslor för någon ska du komma ihåg att om du inte träffat personen, är känslorna inte äkta. Ditt sinne har inte faktisk information, likt den du skulle få öga mot öga. Därför börjar det idealisera och skapa en figur som är overklig och ganska annorlunda jämfört med verkligheten.

2. Ägna dig inte bara åt cyberförhållanden. Det är okej att börja lära känna någon genom skrift, men denna fas bör inte pågå för länge. Att lära känna någon bakom en skärm bör alltid inkludera syftet att träffas kort därefter.

3. Bygg inte ett förhållande med någon som bor i ett annat land. Jag har sett många fall av personer som förälskat sig i någon de inte kan träffa eftersom denne bor i ett annat land. Därför har de spenderat åratal med att kommunicera virtuellt. De led av en omöjlig kärlek eftersom alla har ett liv och ett jobb hemma, och de flesta kan inte flytta enkelt. Personer som gör detta ägnar sig åt en påhittad, platonisk kärlek.

4. Glöm personer som är gifta eller liknande, även om de säger att förhållandet håller på att ta slut. Många personer faller in i vanföreställningar av denna typ. Personen som redan är i ett förhållande försäkrar den andra om att det inte går bra och att de snart kommer separera. Men i nästan samtliga av dessa fall försöker de bara övertyga den andra så att de kan vara otrogna mot sina partners. Med så många personer att träffa, varför ta risken med någon som bidrar med problem från första stund?

5. Kom ihåg att du aldrig vet vem du talar med. Alla kan vara snälla, omvårdande, uppmärksamma och praktiskt taget perfekta bakom en skärm. Men bakom skärmen kan det dölja sig en person med en psykisk störning som inte låter denne ha vanliga förhållanden i det verkliga livet. Eller någon som skapar ett falskt liv åt sig själv.

Farorna med cyberförhållanden ökar när det verkliga livet inte är tillfredsställande. Människor söker nämligen online vad de inte kan uppnå i verkligheten. Man måste vara försiktig eftersom det må finnas ärliga personer online som är värda att träffa, men även individer i den motsatta änden av spektrumet, som är sjuka och bedrägliga.

Bilder från Alexander Kuznetsov och JenavieveMarie.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.