Färdigheter för att uppnå professionell framgång

Färdigheter för att uppnå professionell framgång

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2022

Vad som verkligen märker ut vägen till professionell framgång är en blandning av flera faktorer; inga tvivel om det. Experter säger att det inte är professionella färdigheter som är vitala för att uppnå detta mål, utan de som kallas för “mjuka färdigheter”.

Till exempel när du anländer till en jobbintervju: “hårda” färdigheter är sådana som gör att du får komma till detta möte, men “mjuka” färdigheter har potentialen att avgöra huruvida du blir anställd eller inte och leda till professionell framgång.

Vad är skillnaden mellan mjuka och hårda färdigheter?

När man diskuterar detta i en professionell miljö så är “hårda” färdigheter alla de kompetenser som är kopplade till karriären eller branschen i sig, som låter dig nå framgång inom en specifik uppgift.

Om vi tar IT-branschen som exempel så kan det röra sig om att känna till programmeringsspråk och hur man använder dem. Om vi tar arbeten där man skriver så är det kunskap om språket och förmågan att uttrycka känslor och tankar.

Nu kan det vara möjligt att du frågar dig själv: varför har inte tusentals programmerare och personer som skriver nått toppen på sina karriärer, medan andra, mindre talangfulla personer nått professionell framgång och erkännande?

Svaret ligger i deras “mjuka” färdigheter. Alltså förmågorna eller karaktärsdragen som inkluderar allt från arbetsvanor till sociala färdigheter, såväl som självkännedom, ledarskap och känslomässig hantering. Dessa är färdigheter som kompletterar de “hårda”, och som gör stor skillnad när det kommer till efterlängtad professionell framgång. De kan finnas hos alla människor, men det finns inte många som vet hur man drar full nytta av dem.

Hur man drar nytta av mjuka färdigheter för att nå professionell framgång

Mjuka färdigheter är färdigheter, beteenden och vanor som skiljer dig från andra. De är alltså vad som gör dig annorlunda jämfört med dina medmänniskor, kollegor och konkurrenter.

Du kan använda dem när du försöker skaffa jobb, få en löneförhöjning, bli befordrad, lösa konflikter, utföra ett projekt eller interagera med andra.

För tillfället vill företag runtom i världen inte bara anställa kompetenta proffs; de vill anställa personer som även uppvisar sina värderingar, sin energi, sin hängivelse och sin effektivitet i alla olika fält.

Du kan ha dussintals diplom, utbildningar och certifikat men aldrig nå professionell framgång eller positionen du vill ha så starkt. Varför? För att du fortfarande måste jobba med och studera dina mjuka färdigheter.

Vilka är de bästa färdigheterna för att främja professionell framgång?

1. Sociala färdigheter

som vi nämnde ovan kan en person vara mycket kompetent när det kommer till teori, men om denne inte överför detta till andra så är det svårt att komma särskilt långt. Framgångsrika proffs är sådana som förstår vad som motiverar en grupp, och i sin tur kan sammankoppla personer från saker och tings emotionella aspekter. De tillför alltså värde till sina medmänniskor, inte bara kunskap. Tänk på den bästa läraren du hade i högstadiet eller gymnasiet. Stod denne ut på grund av mängden information som förmedlades eller på grund av kvaliteten hos dennes person?

2. Öppenhet för kritik

det är sant att ingen gillar att kritiseras, speciellt när vi tror att vi är perfekta eller väldigt kompetenta i det vi gör. Än mer så när det kommer till arbetet. Att vara öppen för olika åsikter och perspektiv är viktigt för att nå professionell framgång. Kom ihåg att de bästa råden kan komma från de mest oväntade källorna, såsom en person som inte är en expert på området och inte har dussintals diplom eller intyg hängande på väggarna, men som kan ge dig en ny synvinkel och ett objektivt perspektiv på vad du gör. Bli inte defensiv när du mottar kritik, för det kommer fördöma dig till misslyckande. Lär dig att lyssna och tyst värdera kritik, och om möjligt byta kurs.

3. Produktiva vanor som främjar professionell framgång

det finns en rad olika vanor som stödjer produktivitet, såsom att sammanställa en rutin eller ha med sig en kalender. Majoriteten av de mest framgångsrika proffsen lämnar aldrig sin kalender hemma. De sätter även alarm inför sina möten, är punktliga och har anammat en daglig arbetsrutin som inte lämnar rum för distraktioner. För avslappning, nöjen och andra personliga aktiviteter har vi timmarna efter att vi lämnat kontoret eller arbetsplatsen. Glöm inte att få tillräckligt med sömn, äta bra, slappna av och glömma arbetsrelaterade problem när du är hemma. Ta pauser på vägen efter behov. När du är trött så presterar du inte lika bra. Dessa är alla en del av att ha produktiva vanor.

4. Integritet

först och främst är det viktigt att du är ärlig mot dig själv och inser dina misstag i tid (vilket inte är synonymt med att gräva din egen grav eller få sparken). Många företag prioriterar dessa typer av värderingar över färdigheter och förmågor. De föredrar dem som accepterar när de har fel och inte gör samma misstag igen, eller som helt enkelt har modet att säga “jag vet inte” eller “jag förstår inte”. Ödmjukhet är ytterligare ett fenomen som är högt värderat av multinationella företag idag. Så för att nå professionell framgång måste vi vara ärliga, objektiva och ansvarsfulla, och vi måste lita på projektet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.