Positiv påverkan: Vad är det och hur kan det hjälpa dig?

Positiv påverkan: Vad är det och hur kan det hjälpa dig?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Positiv påverkan, protagonisten i denna artikel, är ett humör som är uppbyggt av positiva känslor. Dessa känslor för med sig multipla fördelar till dem som upplever dem. Så mycket att det har visat sig att de kan förbättra hälsan och kroppsbilden och stärka relationer.

Med det sagt är nu frågan, hur kan vi främja positiv påverkan i våra liv? Vi kan göra det genom utvecklingen av personliga styrkor, uthållighet och humor. Genom att förstärka dessa aspekter kan du dra större nytta av dessa känslor och även de fördelar som kommer av deras lämpliga hantering. Vi kommer att diskutera detta ämne vidare i denna artikel.

“När du vaknar upp på morgonen, tänk på privilegiet att leva, andas, tänka och älska.”

-Marcus Aurelius-

Vad är positiv påverkan?

Påverkan är ett emotionellt stadium som du upplever vid ett visst tillfälle. Detta kan var antingen positivt eller negativt. Generellt sett används negativ påverkan för att diskutera negativa känslor, medan positiv påverkan används för att denotera positiva känslor.

Smiley som symboliserar positiv påverkan

Negativ påverkan har fått mest uppmärksamhet inom psykologin eftersom dessa negativa känslor är de som man oftast träffar på inom den kliniska praktiken. Läkare behandlar främst personer som har sjukdomar eller bekymmer och fokuserar väldigt lite på personer som inte har någon form av smärta.

Å andra sidan har den positiva varianten studerats lite mer på sistone, speciellt inom den positiva psykologin *). Huvudkomponenterna i detta fall är lycka, bra humör, optimism, entusiasm, kärlek etc.

*) Positiv psykologi är ett ämne som betonar vikten av positiv påverkan på psykologiska processer.

Vilka är dess fördelar?

Som du kan förvänta dig så har det en positiv influens på folk att uppleva positiva känslor. Först av allt främjar det psykologiskt välmående. En bra mental hälsa har en positiv influens på vår fysiska hälsa.

Utöver detta så främjas mer tillfredsställande sociala relationer. Att uppleva positiva effekter underlättar social kommunikation, såsom att påbörja en konversation eller ta ögonkontakt.

Kvinnor som utövar positiv påverkan

Det främjar även förtroende och samarbete med andra, och även generositet mot en själv och andra. Detta kommer att leda till att du kommunicerar mer effektivt och är mer empatisk. På detta sätt skapar du nya band och djupare, stabilare relationer.

“Optimism är tron som leder till att man uppnår något. Inget kan göras utan hopp och självförtroende.”

-Helen Keller-

Hur kan du främja positiv påverkan i ditt liv?

Att ha en positiv påverkan och vara lycklig låter verkligen tilltalande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det alltid kommer att finnas situationer som får dig att må dåligt, vilket är helt normalt. Vad som dock inte är normalt är att man hänger fast vid dem för mycket.

Så du kan främja närvaron av dessa positiva känslor genom att utveckla dina positiva styrkor, samt din uthållighet och din humor.

Positiva styrkor är din förmåga att bete dig, tänka eller känna på ett visst sätt. De stimulerar sinnet och låter det fungera optimalt. Så att vara medveten om dina positiva egenskaper och utveckla de som du anser vara viktiga kommer att öka din positiva effekt.

Ett annat sätt att göra detta är genom uthållighet. Detta är förmågan att bemöta dina problem på ett positivt sätt så att du kan fortsätta med ditt liv. Det involverar att komma över svåra livssituationer på ett sätt som förstärker dina styrkor, eller med andra ord främjar en känsla av personlig utveckling.

Blomma

Du kan även främja positiv påverkan genom humor. När vi skrattar frigörs hormoner som är involverade i regleringen av stress, som adrenalin och kortisol. Med humor blir dina tankar mer flexibla, vilket förbättrar din förmåga att reglera dina känslor.

Ett positivt humör kan även hjälpa dig att omtolka svåra situationer, etablera och förstärka socialt stöd, tolerera smärta och stimulera ditt immunförsvar.

Som vi har sett spelar positiv påverkan en väldigt viktig roll i vår personliga utveckling, för vår generella hälsa och för kvaliteten hos våra personliga relationer. Och det bästa är att du kan börja förbättra detta!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.