Fem smarta citat från Charles Bukowski

I Charles Bukowskis citat kommer du kunna se en poet som sårades av bristen på betydelse, autentiska värderingar och ärlighet i det moderna samhället. Han använde sina ord för att stöta bort och klaga över världen han levde i.
Fem smarta citat från Charles Bukowski
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Vissa av citaten från Charles Bukowski är kontroversiella. Denna tyska författare, som även var amerikansk medborgare, var ganska kritisk. Han älskade att blotta motsägelserna i det moderna samhället såväl som hyckleri och brist på mening.

Bukowski ansågs vara en av de stora representanterna för smutsig realism. Denna rörelse ämnar att reflektera de mest dekadenta sidorna av samhället. Den uppstod som ett svar på besvikelsen och bristen på mening som karaktäriserade livet efter andra världskrigets fasor.

Hans citat konjugerar med lyricism. Han talade om mänsklig själviskhet, social grymhet och politiskt hyckleri. Han trodde inte på ideal eller utopier. Tvärtom hävdade han öppet att han var pessimist och inte hade tro på framtiden. Trots det är hans verk otroligt rörande. Dessa är några av hans bästa citat.

“Ibland tittade jag på mina händer och insåg att jag kunde ha blivit en stor pianist eller något. Men vad har mina händer gjort? Kliat mina kulor, skrivit checkar, knutit skor, spolat toaletter, etc. Jag har ödslat bort mina händer. Och mitt sinne.”

-Charles Bukowski-

1. Den lärde och konstnären

“En intellektuell säger en enkel sak på ett svårt sätt. En konstnär säger något svårt på ett enkelt sätt.”

Vissa av Charles Bukowskis citat är roliga. I detta lekar han till exempel med orden för att förmedla att graciöst budskap med sarkasm.

Det är uppenbart att han genom att jämföra den lärde med konstnären även konfronterar logik och känslighet. Han säger att en konstnär har mer vishet.

Kvinna i profil

2. Ett citat om samhället från Charles Bukowski

“Vi har bildat vårt samhälle med vår brist på anda; det är som om vi förtjänade det.”

Detta är ytterligare ett av hans citat som perfekt reflekterar hans tankar. Han var en kritiker av det nordamerikanska samhället och upphörde aldrig att peka ut dess brister. Han talade även mycket om dess stora motsägelser.

I detta citat blottade han paradoxen som är det faktum att samhället inte bildades som en handling av dess medlemmar, utan istället av deras brist på agerande. Och han inkluderar sig själv bland dem som gör saker som standard.

3. Intelligenta personer

“Problemet med världen är att de intelligenta personerna är fulla av tvivel, medan de dumma är fulla av självsäkerhet.”

Detta citat blev väldigt populärt. Genom det betonade Bukowski det faktum att genuin intelligens förhindrar visshet. Den som blickar bortom det uppenbara har tvivel om vad som är verkligt såväl som hur långt verkligheten och dess implikationer sträcker sig.

De som inte tänker, inte tittar och eller inte vill se, sällar sig istället enkelt till små absoluta sanningarDe är säkra om många saker, så de varken ifrågasätter eller sätter dem på prov. Det är vad som gör dem “dumma” och fulla av självsäkerhet på samma gång.

Månen i skottkärra

4. Att dö för att verkligen leva

“Du måste dö några gånger innan du verkligen kan leva.”

Detta citat från Charles Bukowski reflekterar hans poetiska och känsliga sida. Detta är ett av få hoppfulla citat från honom. Även om det låter pessimistiskt så slutar det på ett positivt sätt.

Detta citat talar om livet som något som utmanar linearitet. Du föds och du dör upprepade gånger. För att verkligen leva måste du slutföra cykeln flera gånger. Det innebär att du måste avsluta allt för att kunna födas igen. Det är det enda sättet att verkligen leva.

5. Vad som verkligen spelar roll

“Vad som verkligen spelar roll är hur bra du går genom elden.”

I detta citat låter Charles Bukowski sin undervisande sida och dolda vänlighet komma ut i ljuset. Elden är i detta fall det som skadar, förstör eller attackerar vår integritet.

Att gå genom elden innebär alltså att ha förmågan att fortsätta gå framåt, trots destruktiva krafter som plågar oss människor. Detta är enligt honom det viktigaste: att vandra dessa flammande stigar utan att bränna sig.

Charles Bukowski lämnade oss med kontroversiella och djärva citat som perfekt representerar den ruttna sidan av samhället.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bukowski, C. (2006). Escritos de un viejo indecente (Vol. 84). Anagrama.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.