I detta liv finns inga svar, det finns bara historier

I detta liv finns inga svar, det finns bara historier

Senaste uppdateringen: 20 april, 2024

Människor har tankar och därför försöker vi få saker att hänga ihop och vi frågar oss varför saker är som de är. Många gånger får denna analys oss att tänka på de personer som vi har runt omkring oss. Vi lyssnar på andras historier och försöker att anpassa oss efter dessa för att söka svar.

Inom psykologin pratar man om den “yrande atmosfären”, en uppfattning om att världen har förändrats och att den är olycksbådande. Linjen som separerar det som vi kallar normalt respektive onormalt är väldigt tunn.

Därför är det logiskt att vi letar efter historier i vår omgivning som lösning på problem och sociala konflikter. Vi börjar hitta svar på våra frågor, söka lösningar på dilemman och hitta viktiga punkter i andra personers historier.

Människor i träd som berättar historier

Vår historia och vår omständighet

Vi kan inte hitta svaren på vilka vi är i andra. Allt det som har en plats i våra liv har en form som är anpassad för de vi själva är. Ortega y Gasset analyserade detta fenomen i sin fantastiska bok Meditations on Quixote (1914), där de refererade till konceptet med omständigheter (det som omger oss och dess relation med vår kropp och vårt sinne).

Vi anländer till denna värld med en kropp och en konkret historia och allt detta interagerar med vårt sätt att vara för att vi ska kunna bli till den person som vi är. Detta pågår i vårt undermedvetna, och gör så att vi väljer vissa saker och inte andra.

“Jag är jag och mina erfarenheter, om jag tänker på dessa så räddar jag mig själv.”

-Ortega y Gasset-

Om vi alla hade haft samma personliga egenskaper och samma omständigheter så kanske orättvisorna hade reducerats, men detta hade även reducerat historierna; dessa som reflekteras i böcker och som gör att vi drömmer och reflekterar i generationer efter. Därför har jag mitt landskap och mina omständigheter och mitt sätt att vara, och jag drar nytta av detta för att göra mitt liv till det som det är. 

Det fantastiska med verkliga historier och falska svar

Det finns utan tvekan felaktiga svar när det kommer till vissa saker. En addition, en subtraktion eller att jorden snurrar runt solen är svar som verkar kunna övertyga hela världen. Att hitta ordentliga svar när det kommer till alla de personer som vi har runt om oss i våra liv är dock betydligt mer komplicerat.

Omständigheter skapar unika historier, inte universella svar.

Människor fylls av historier i sina interaktioner med omvärlden. Det som en person har upplevt jämfört med någon annan kan verka likartat i form men inte i grund.

Cykel

Att ta examen från universitetet är för många ett ögonblick av frihet och förnöjelse. För andra kan det vara något obekvämt med tanke på den melankoli som detta innebär. Detta för att det enda som vi egentligen har gemensamt med andra personer är känslan av att vilja må bra. Men vad detta innebär uppfattas olika beroende på vem vi frågar.

Det existerar därför inga svar, utan bara historier. Det finns vissa saker som kan guida oss i livet men dessa är inte många… I vissa fall så är de något som hjälper oss men inte alla gånger, och om vi lyssnar för mycket på riktlinjer från andra så kan detta innebära att vi inte lyssnar på oss själva.

Vår historia är vårt eget svar åt oss själva

Sluta därför upp med att analysera ditt liv genom att titta på andra som referenspunkt. Det goda respektive det dåliga som har hänt dem är omständigheter som är unika för dem. Varje gång du gör detta säger du upp en del av din individualitet, och ditt eget kriterium för ditt eget liv; det blir som en liten revolution mot dig själv.

Genom att försöka överanalysera alla fall och försöka hitta gemensamma nämnare så kommer du att ignorera dina unika omständigheter. Detta har omedelbara konsekvenser för samhället: brist på empati och ett eget sätt att tänka.

Att kämpa mot orättvisor och brister på möjligheter är något som innebär att vi måste kunna se saker på våra egna sätt. Ibland måste vi bara vara oss själva för att förändra världen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.