Fobi för att åka hiss: orsaker och symtom

De flesta gillar inte att vara inne i hissar. Men visste du att vissa människor rentav har en fobi för hissar? I denna artikel berättar vi mer om detta.
Fobi för att åka hiss: orsaker och symtom
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Rädsla är en naturlig, mänsklig reaktion som hjälper dig att undvika fara. Som ett resultat blir människor ofta rädda i nya situationer som är bortom deras kontroll. Men vardagliga saker kan också vara en källa till rädsla för vissa människor. De kan ha lärt sig att vara rädda efter att ha varit med om skrämmande situationer eller så har de genomgått en traumatisk personlig upplevelse. Om du inte bearbetar upplevelsen ordentligt kan din rädsla bli irrationell och bli en fullt utvecklad fobi. Ett exempel på detta är fobi för att åka hiss.

Denna vanliga, moderna apparat är en källa till ångest för många människor. Det trånga, stängda utrymmet i en hiss får de flesta att känna sig åtminstone lite klaustrofobiska medan det är en verkligt skrämmande upplevelse för andra. Deras intensiva rädsla påverkar deras dagliga liv eftersom de inte kan gå in i en hiss.

Insidan av en hiss

Symtomen på hissfobi

De vanligaste symtomen på fobi är svettning, skakningar, huvudvärk, illamående, yrsel, snabba hjärtslag, hyperventilation och till och med kräkningar. För att en psykolog officiellt ska kunna diagnostisera dig med en fobi måste du ha upplevt dessa symtom i minst sex månader. Du måste också ha en överväldigande rädsla för den aktuella saken.

En unik aspekt av fobi för att åka hiss är att även om den behandlas som en allmän fobi, är den faktiskt en kombination av två typer: klaustrofobi och akrofobi. Den första definieras som den irrationella rädslan för slutna utrymmen och begränsade dimensioner. Akrofobi, å andra sidan, är rädslan för höjder.

Faktum är att hissar har aspekter som bidrar till båda fobierna, även om många människors rädsla lutar mer åt antingen den ena eller den andra. Personer med hissfobi upplever alla ångestens symtom när de tänker på att stiga in i en hiss eller behöva ta sig till byggnadens översta våning.

Vad orsakar fobi för att åka hiss?

I allmänhet orsakar traumatiska upplevelser relaterade till hissar denna fobi. Inte överraskande är det mer sannolikt att en individ utvecklar en fobi för att åka hiss om denne någon gång har suttit fast i en hiss under en längre tid. Det är också möjligt att utveckla hissfobi om någon nära dig haft en traumatisk upplevelse och du utvecklar en intensiv rädsla som ett resultat.

Precis som vid andra fobier kan du också ärva din rädsla. Med andra ord kan du ha hissfobi på grund av att du hela ditt liv hört dina föräldrar prata om hur väldigt farligt det är med hissar. En annan möjlighet kan också vara att det inte finns någon tydlig anledning till din fobi.

Om du har en ångeststörning och råkar uppleva intensiva symtom på ångest i en hiss kan du utveckla en fobi. Ångest fungerar trots allt genom association. Det faktum att du har haft symtom i en hiss skulle kunna få dig att känna dig orolig över att behöva gå in i en hiss igen.

En kvinna med ångest

Finns det ett sätt att bota detta?

Om din fobi är mild kan det vara tillräckligt med andnings- och avslappningsövningar innan du går in i hissen. Det är viktigt att inte undvika hissar helt eller försöka fly när du är inne i en hiss. Plötsliga eller tvångsmässiga beteenden i och runt hissar kan göra din fobi värre.

För att du ska känna dig tryggare och säkrare, kan du prova att åka hiss med någon du litar på. Denna person finns då där för att hjälpa dig om du börjar må dåligt eller behöver hjälp. Den andra fördelen med att åka med en vän är att denne kan distrahera dig från din rädsla.

Om du provar dessa steg men de inte fungerar bör du söka professionell hjälp för att få en passande psykologisk behandling. Det finns tre vanliga strategier för att hantera fobier: kognitiv omstrukturering, avslappning och systematisk desensibilisering.

Den första handlar om att försöka modifiera uppfattningen ​​eller de negativa tankarna som gör det omöjligt för dig att ha ett normalt förhållande till hissar. Du kan till exempel få information om hur många allvarliga olyckor som inträffar i hissar. Att lära dig sannolikheten för att fastna i en hiss kan också vara till hjälp.

Avslappningsövningar fokuserar på att minska ångestsymtom före och under exponering för hissar. Systematisk desensibilisering innebär att gradvis utsätta individen för det denne fruktar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.