Att lida av venustrafobi: en irrationell rädsla för vackra kvinnor

Det är inte ovanligt att vi känner oss nervösa när vi tvingas interagera med människor som vi tycker är attraktiva. Men vad skulle hända om denna nervositet förvandlades till en fullskalig panikattack, som lämnar dig helt lamslagen? Detta är vad som händer med människor som lider av venustrafobi.
Att lida av venustrafobi: en irrationell rädsla för vackra kvinnor

Senaste uppdateringen: 15 oktober, 2020

Fobiernas värld är omfattande, varierad och verkligen fascinerande. Det finns många typer av fobier där ute, allt från den klassiska arachnofobin, spindelskräck, till den hippopotomonstrosesquipedaliofobin, rädslan för långa ord. Bland de mer sällsynta fobierna hittar vi venustrafobi. Att lida av venustrafobi är att ha en irrationell rädsla för vackra kvinnor.

Människor som lider av venustrafobi eller gynofobi är rädda för kvinnor; i den först nämnda formen gäller det kvinnor som de tycker är attraktiva. Enbart närvaron av en attraktiv kvinna räcker för att orsaka intensiva känslor av rädsla och ångest. Dessa personer behöver inte nödvändigtvis ens interagera med kvinnan. De behöver inte heller nära något speciellt emotionellt eller sexuellt intresse för föremålet för deras fobi.

Termen venustrafobi är en kombination av ordet Venus (den romerska gudinnan för kärlek, skönhet och fertilitet) och ordet fobi, vilket betyder en irrationell rädsla. Fobier innebär alltså en skräck eller rädsla för något som inte baseras på förnuftet.

Som du alltså nu vet är en fobi en intensiv och irrationell rädsla. Personer med någon fobi gör ofta stora ansträngningar för att undvika det som skrämmer dem. De som inte kan undvika föremålet för sin fobi lever ofta med ständiga känslor av ibland övermäktig ångest.

Venustrafobi är i allmänhet vanligast hos heterosexuella män, även om det också har förekommit fall hos homosexuella och heterosexuella kvinnor. Fenomenet kan även förekomma hos både vuxna och barn.

En vacker kvinna: objektet för venustrafobi

Tecken och symtom på venustrafobi

Som vi redan har nämnt inkluderar de huvudsakliga symtomen på fobier i allmänhet, och även venustrafobi, överdriven och irrationell rädsla för en fobisk stimulans, som i detta fall är en kvinna som personen tycker är attraktiv.

Denna rädsla åtföljs vanligtvis av undvikande beteenden och känslor av stor ångest och obehag. Personen kan också uppleva följande symtom:

  • takykardi (en accelererad hjärtfrekvens)
  • skakningar
  • darrande ben
  • kallsvettning
  • stammande
  • irrationella tankar angående storleken på faran förknippad med att vara nära en attraktiv kvinna
  • i allvarliga fall kan de också drabbas av yrsel, illamående och till och med kräkningar.

Liksom många fobier kan venustrcafobi få en enorm inverkan på livet för dem som lider av det och kan bli enormt begränsande.

När en person väl en gång har upplevt en episod av venustrafobi leder det ofta till utveckling av förväntad ångest. Detta innebär att dessa personer försöker undvika alla situationer där de kan möta en attraktiv kvinna, till den punkt att de avskärmar sig helt från andra.

Vad gör att man börjar lida av venustrafobi?

Även om ursprunget till denna fobi inte är helt tydligt och verkar vara av mångfacetterad karaktär, tror man att traumatiska barndomsupplevelser kan leda till att man börjar lida av venustrafobi.

Dessa upplevelser kan sträcka sig från att man varit med om en skilsmässa eller blivit övergiven till att man tvingats bo med en vårdslös, likgiltig eller kränkande mor. I det här fallet associerar personen vackra kvinnor med smärta, lidande och obehag.

När det gäller heterosexuella män och homosexuella kvinnor kan denna fobi vara vanligare bland de som är blyga och de som kämpar med låg självkänsla eller känslor av underlägsenhet.

Dessa människor tycker ofta att det är pinsamt att interagera med attraktiva kvinnor, av rädsla för att bli hånade eller få skamliga hemligheter avslöjade. Hos heterosexuella kvinnor kan venustrafobi härröra från känslor av konkurrens.

Behandling av venustrafobi

Den bästa behandlingen för fobier är progressiv exponering för den fruktade stimulansen. Detta innebär att patienterna skapar en lista över alla situationer som får dem att känna sig obekväma och placerar dem i stigande ordning. Sedan kan de gradvis börja exponera sig för var och en av dessa situationer.

På så sätt kan man långsamt börja vänja sig vid rädslan man känner i dessa situationer. Dessa känslor bör minska när man upptäcker att ingen av de listade rädslorna går i uppfyllelse.

Om personer med fobi under en session blir överväldigade av känslor av rädsla eller drabbas av en ångestattack, bör de bli tillåtna att avlägsna sig själva från situationen. Detta bör dock bara vara tillfälligt – sessionen bör återupptas så snart som möjligt.

Experter rekommenderar att man lär patienter avslappnings- och andningstekniker som de kan använda i situationer då de känner intensiv rädsla. Detta förser dem med hanteringsstrategier som de kan använda istället för att bara ge upp. Det är dock viktigt att se till att dessa tekniker inte blir en form av dolt undvikande.

Terapeuten bör också försöka identifiera de irrationella övertygelserna och kognitiva snedvridningarna som får patienterna att känna att de befinner sig i extrem fara. Dessa tankar kan man hantera med kognitiva tekniker och genom att hjälpa dem att tänka mer rationellt angående situationen. Detta kan man göra genom att uppmuntra dem att söka efter konkret bevisning som hjälper dem att avgöra riktigheten hos dessa tankar.

Behandling av relaterade störningar

Att lida av venustrafobi kan i vissa fall bli så begränsande att den drabbade har utvecklat ett socialt ångestsyndrom. Detta måste då också åtgärdas. Det räcker inte att bara behandla fobin ensamt.

Detta gäller även fall där patienten har utvecklat en depression. I sådana fall av samverkande morbiditet är det enda sättet att förbättra personens totala livskvalitet att behandla symtomen för båda störningarna.

Rädslan är alltid villig att se saker värre än vad de är.

-Titus Livius-

En patient med sin terapeut

Reflektion – att lida av venustrafobi

Vi lever i en värld där den mänskliga formen är vördad och skönhetsstandarder ofta förblir ouppnåeliga. Fysisk attraktion kan ibland vara en av de viktigaste symbolerna för framgång. Dessa påtryckningar ger upphov till vissa övertygelser, som till exempel tanken att en attraktiv kvinna måste hitta en partner som är minst lika attraktiv som hon själv är.

Att jämföra oss med en uppsättning skönhetsideal gör att många av oss ofta känner oss nere och kan få en enorm inverkan på vår självkänsla. Var och en av oss måste lära sig att uppskatta våra unika egenskaper. Egenskaper som vi anser vara våra brister är ofta saker andra människor beundrar hos oss.

Vi måste komma ihåg att fysisk skönhet inte varar för alltid. När du är gammal och grå och ungdomens skönhet ligger långt bakom dig, kommer ditt hjärta och din själ fortfarande att vara desamma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.