Är du född högerhänt eller vänsterhänt av en slump?

Är du född högerhänt eller vänsterhänt av en slump?
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Nära nio av tio människor är högerhänta. Detta innebär att enbart 10% av jordens befolkning är vänsterhänt. Varför är det så? Är det en tillfällighet? Eller är högerhänthet genetiskt? Kommer det med träning? Kan jag bli vänsterhänt? Beror det på min personlighet?

Förklaringen är inte enkel. Man har utfört mycket forskning på det, men utan definitiva resultat. Det finns dock två hypoteser som har större vetenskapligt stöd.

Ur båda förklaringarnas synvinkel är höger- eller vänsterhänthet neurologiskt förankrad, vilket innebär att det är resultatet av hur vårt nervsystem utvecklas. Därför vet vi med säkerhet att vi inte är födda så här. Det är inte heller en slump. Det utvecklas alltså under barndomen. Men varför?

Hjärnan är ansvarig för att du är vänsterhänt

Den första teorin har varit aktuell i åratal. Den säger att din “hänthet” kommer från din hjärna; den bestäms av personens “sidoskillnad”. Sidoskillnad handlar om huruvida du använder höger eller vänster sida av de symmetriska delarna av kroppsdelarna mer: händer, fötter, ögon, öron…

I teorin är våra kroppsdelar symmetriska. Men på ett funktionellt plan är de asymmetriska. Sidoskillnaden innebär att en sida dominerar över den andra när vi gör saker (skriver, öppnar dörrar, spelar tennis…) Vänsterhänta använder alltså den vänstra sidan och högerhänta den högra.

Vi utvecklar sidoskillnaden mellan tre och sex års ålder, och vid sju års ålder är förmågan färdigutvecklad. Om ett barn inte utvecklat den vid fem års ålder bör det träffa en specialist.

Sidoskillnad och dess koppling till att vara vänsterhänt eller högerhänt

För att kunna förstå teorin vi precis introducerade bör vi förklara vad sidoskillnad är mer exakt. Det innebär att en av hjärnans halvor är mer dominant än den andra. Generellt sett är den högra hemisfären den som “vägleder” den vänstra sidans rörelser och vice versa.

  • Högerhänta människor domineras av den vänstra hjärnhalvan och har högerhänthet.
  • Vänsterhänta människor har en dominerande höger hjärnhalva och vänsterhänthet.

Ryggmärgen bestämmer allt

Nyligen sa forskare från Ruhruniversitetet i Bochum i Tyskland, att hjärnan inte väljer sidoskillnaden, utan snarare ryggmärgen. De fann att efter åtta veckors graviditet finns det redan genetiskt markanta skillnader mellan höger- och vänsterhänta bebisar.

Det innebär att gener i ryggmärgen, som är ansvariga för att kontrollera lemmarnas rörelser, redan i livmodern har delats upp i olika grupper. Ett spädbarn väljer till exempel att suga på tummen bara på en sida. Hur är det möjligt?

Processen ser ut så här: hjärnbarken skickar ett motoriskt kommando till ryggmärgen som kontrollerar ett barns hand- och armrörelser. Forskarna fann att vid åtta månaders ålder finns det fortfarande ingen kommunikation mellan hjärnbarken och ryggmärgen. Så enbart ryggmärgen kunde vara ansvarig för dessa rörelser.

Enligt dessa forskare förklarar epigenetiken sidoskillnaden. Detta innebär att miljön influerar generna och att dessa påverkar den högra och vänstra sidan av ryggmärgen annorlunda.

Om dubbelhänta människor – ambidextri

Är du varken höger- eller vänsterhänt? Då har din sidoskillnad förmodligen inte utvecklats på rätt sätt. När det inträffar kan barn bli dubbelhänta eller så kan de ha korsad eller motstridig sidoskillnad.

  • Att vara tvåsidig innebär att du inte har definierat din sidoskillnad. Det finns med andra ord ingen dominans från någon hjärnhalva. Därför kan dessa barn använda de båda symmetriska delarna av kroppen på samma sätt; de kan således utföra aktiviteter likvärdigt med både höger och vänster sida.
  • Korsad eller blandad sidoskillnad är när sidorna är omvända. Ett exempel är den spanska tennisspelaren Rafael Nadal, vars högra öga är det dominerande medan hans vänstra hand är den som dominerar.
  • Motstridig sidoskillnad är när barn blivit tvingade att byta sida. Normalt sett inträffar det när ett vänsterhänt barn tvingas skriva med sin högra hand. Då använder det bara sin “naturliga” hand när det gäller aktiviteter som inte är kulturellt betingade. Det kan gälla aktiviteter såsom att borsta tänderna, hälsa eller för att knuffa något.

Motstridig sidoskillnad är relaterad till marginalisering av vänsterhänta människor. Vi ser det till och med i vissa språk. På engelska heter det att göra “rätt” – right = höger. Faktum är att man i många länder, som i Kina, ser ned på personer som använder vänster hand, och barnen blir tillrättavisade.

Det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur vi blir höger- och vänsterhänta och varför. Forskningen på hjärnan och ryggmärgen för oss dock hela tiden närmare en säker vetenskaplig förklaring.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Llaurens, V., Raymond, M., & Faurie, C. (2009). Why are some people left-handed? An evolutionary perspective. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0235

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.