Är du född högerhänt eller vänsterhänt av en slump?

Är du född högerhänt eller vänsterhänt av en slump?

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2019

Nära nio av tio människor är högerhänta. Detta innebär att enbart 10 % av jordens befolkning är vänsterhänt. Varför är det så? Är det tur? Eller är högerhänthet genetiskt? Kommer det med träning? Kan jag bli vänsterhänt? Beror det på min personlighet?

Förklaringen är inte enkel. Det har utförts mycket forskning på det, men utan definitiva resultat. Det finns dock två hypoteser som har större vetenskapligt stöd.

Ur båda förklaringarnas synvinkel är höger- eller vänsterhänthet neurologiskt förankrad, vilket innebär att det är resultatet av hur vårt nervsystem utvecklas. Därför vet vi med säkerhet att vi inte är födda så här. Det är inte heller en slump. Det utvecklas alltså under barndomen. Men varför?

Hjärnan är ansvarig för att du är vänsterhänt

Den första teorin har varit aktuell i åratal. Den säger att din “hänthet” kommer från din hjärna; den bestäms av personens “sidoskillnad”. Med sidoskillnad innebär det huruvida du använder höger eller vänster sida av de symmetriska delarna av kroppsdelarna mer: händer, fötter, ögon, öron…

Automatiskt är våra kroppsdelar symmetriska. Men på ett funktionellt plan är de asymmetriska. Sidoskillnaden är när en sida dominerar över den andra när vi gör saker (skriver, öppnar dörrar, spelar tennis…) Vänsterhänta använder den vänstra sidan och högerhänta den högra så klart.

Vi utvecklar sidoskillnaden mellan tre och sex år gamla, och vid sju års ålder är förmågan färdigutvecklad. Om ett barn inte utvecklat den vid fem års ålder bör det träffa en specialist.

Sidoskillnad

För att kunna förstå teorin vi precis introducerade bör vi förklara vad sidoskillnad är. Det innebär att en av hjärnans halvor är mer dominant än den andra. Generellt sett är den högra hemisfären den som “vägleder” den vänstra sidans rörelser och vice versa.

  • Högerhänta människor domineras av den vänstra hjärnhalvan och har högerhänthet.
  • Vänsterhänta människor har en dominerande högerhjärnhalva och vänsterhänthet.

Ryggmärgen bestämmer allt

Nyligen sa forskare från Ruhr University i Bochum, Tyskland, att hjärnan inte väljer sidoskillnaden, utan snarare ryggmärgen. De fann att efter åtta veckors graviditet finns det redan genetiskt markanta skillnader mellan höger- och vänsterhänta bebisar.

Det innebär att gener i ryggmärgen, som är ansvariga för att kontrollera lemmarnas rörelser, redan i livmodern har delats upp i olika grupper. Ett spädbarn väljer till exempel att suga på tummen bara på en sida. Hur är det möjligt?

Processen ser ut så här: hjärnbarken skickar ett motoriskt kommando till ryggmärgen som kontrollerar ett barns hand och armrörelser. Forskarna fann att vid åtta månaders ålder finns det fortfarande ingen kommunikation mellan hjärnbarken och ryggmärgen. Så enbart ryggmärgen kunde vara ansvarig för deras rörelser.

För dessa forskare förklarar epigenetiken sidoskillnaden. Detta innebär att miljön influerar generna och att dessa påverkar de högra och vänstra sidan av ryggmärgen annorlunda.

Om dubbelhänta människor – ambidextri

Är du varken höger eller vänsterhänt? Då har din sidoskillnad förmodligen inte utvecklats på rätt sätt. När det inträffar kan barn bli dubbelhänta eller så kan de ha korsad eller motstridig sidoskillnad.

  • Att vara tvåsidig innebär att du inte har definierat din sidoskillnad. Det finns med andra ord ingen dominans från någon hjärnhalva. Därför kan barn använda de båda symmetriska delarna av kroppen på samma satt; de kan utföra aktiviteter med både höger och vänster sida.
  • Korsad eller blandad sidoskillnad är när sidorna är omvända. Ett exempel är den spanska tennisspelaren Rafael Nadal, vars högra öga är det dominerande medan hans vänstra hand är den som dominerar.
  • Motstridig sidoskillnad är när barn tvingats byta sida. Normalt sett inträffar det när ett vänsterhänt barn tvingas skriva med den högra. Då använder de bara sin “naturliga” hand när det gäller aktiviteter som inte är kulturellt betingade. Det kan gälla aktiviteter såsom att borsta tänderna, hälsa eller för att knuffa något.

Motstridig sidoskillnad relateras till marginalisering av vänsterhänta människor. Vi ser det till och med i vissa språk. På engelska heter det att göra “rätt” – right = höger. Faktum är att man i många länder, som i Kina, ser ned på en person som använder vänster hand, och barnen tillrättavisas.

Det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur vi blir höger- och vänsterhänta och varför. Forskningen på hjärnan och ryggmärgen för oss dock hela tiden närmre en säker vetenskaplig förklaring.

Detta kanske intresserar dig
Neglect: när halva kroppen “slutar existera”
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Neglect: när halva kroppen “slutar existera”

Vad är neglect? Och vad innebär det för de som drabbas?Tillståndet uppkommer som följd av skada på ena hjärnhalvan. Läs mer om neglect i denna arti...  • Llaurens, V., Raymond, M., & Faurie, C. (2009). Why are some people left-handed? An evolutionary perspective. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0235