Folk som inte tror att de förtjänar kärlek

Folk som inte tror att de förtjänar kärlek

Senaste uppdateringen: 17 november, 2021

Finns det verkligen personer som inte anser att de förtjänar kärlek? I denna artikel kommer vi att prata om detta ämne. Som vi alla vet finns det många sätt att interagera med andra. Lika många som det finns färger på jorden. Men vissa sätt eller affektiva stilar följer ett mönster. Ett mönster som oftast är helt strukturerat och konsekvent.

Med andra ord kan vi gruppera en del personer in i en viss affektiv stil eftersom de alla har vissa gemensamma egenskaper. En affektiv stil är det sätt på vilket man interagerar med andra. Det är det sätt jag ger och tar emot kärlek. Ett utbyte som verkar enkelt, men som vi kommer att reda ut lite i taget.

“Du lär verkligen känna dina ‘älskade’ lika väl som dig själv. Eller så hade det kanske varit mer korrekt att säga lika lite som du känner dig själv.”

-Erich Fromm-

De personer som anser att de inte förtjänar kärlek, hur är de?

Det verkar som en enkel sak att göra. Det verkar som att det skulle vara helt naturligt för någon att ge och ta emot kärlek på ett hälsosamt och fördelaktigt sätt. Men detta kan ibland bli komplicerat och en svår uppgift. Människor är så komplicerade!

Kvinna som inte tycker att hon förtjänar kärlek

Idag kommer vi att prata om en speciell affektiv stil. Den affektiva stilen hos personer som inte anser sig vara värdiga kärlek. Dessa personer som ser sig själva som dåliga och besvikelser. Detta gör att de inte kan se något bra inom sig själva.

De är “ovärdiga kärlek”. De känner inte att de förtjänar omtanke. Dessa personer ser sig själva som monster som borde leva i ensamhet.

Men…var kommer detta beteende mot en själv från?

Många gånger kommer den där djupt rotade uppfattningen att “Jag är fruktansvärd och ingen borde älska mig” från de viktigaste relationerna som en person har haft. Dessa relationer har skapat ett sätt att interagera och utbyta affektion som är svår att ändra på. Det är inte bara en persons känslor som har blivit baserade på detta, utan även dennes tankar.

Kille som inte tycker att han förtjänar kärlek

På detta sätt har dessa personer byggt sina liv på denna begränsande uppfattning. De baserar alla sina beslut på detta.

Att bygga ditt liv på “jag är inte värdig kärlek” är en livsdom. Det är det mest ensamma och smärtsamma fängelse som en person kan hamna i. Om jag anser mig själv ovärdig kärlek, kommer jag aldrig att söka affektion för jag vill inte göra någon besviken. Faktum är att jag kommer att stöta bort all den affektion som erbjuds mig. Jag kommer att distansera mig så att ingen kommer att kunna upptäcka vad jag anser att min verkliga natur är.

Masker täcker det monster som jag inte vill att någon ska se

Jag kommer därför att täcka mina relationer med multipla masker av svek. Masker som kommer att kamouflera mig och låta mig interagera med alla från ett avstånd. Om jag inte anser mig själv vara älskvärd kommer jag inte att vilja visa min riktiga essens. Om jag inte visar min riktiga essens, kommer jag att behöva visa upp ett mer attraktivt ansikte. Ett som är mindre dåligt för andra.

Mask

Det är så personer slutar att vara autentiska. De tappar bort sig själva i den där dansen av masker och falskhet. De ramlar över sina egna masker. Andra personer kan gå i dessa fällor och förälska sig i någon som denna person inte är. Men dessa masker är gjorda av material som kommer att ruttna över tid.

Om de förutser att de kommer att bli upptäckta, kommer de att försvinna. De kommer inte tveka att slänga fram olika förklaringar. Allt för att inte verka ovärdiga igen.

Allt går att använda i detta krig mot dig själv. Ett krig som paradoxalt nog försöker att få dig att verka lika dålig som förr. För att inte bli ännu mer blöt i regnet.

Om du tror att du inte förtjänar kärlek, kommer det bli svårt för dig att få det

Dessa personer kan använda alla medel för att uppnå sina mål. Deras mål är att inte låta andra personer upptäcka vilka de redan är. Om andra upptäcker “hur lite värde de har” (det lilla värde DE TROR att de har), kommer dessa personer att bekräfta vad de tror om sig själva. Och detta kommer att bli ett ännu djupare sår än det förra.

Par

När någon ger dem omtanke eller kärlek är det därför obekvämt för dem att ta emot detta eftersom denna kärlek i deras huvud inte är något som de förtjänar. De förtjänar inte den eftersom personen inte känner dem på djupet. De känner bara den mask som de visar upp inför världen. Detta får dem bara att känna sig värre.

De kommer därför vid något stadium att börja föredra personer som inte är intresserade av dem istället för personer som visar nyfikenhet och verkligen vill lära känna dem.

Det är omöjligt att vara lycklig och leva i frid om du inte älskar dig själv

Att ha denna affektiva stil i livet är väldigt begränsande och utmattande. Den person som inte kan ge kärlek eller ta emot den kommer inte att kunna ha hälsosamma relationer. Dennes partner kommer inte förstå vad denne går igenom och kommer att lida p.g.a. så många motsägelser.

Psykoterapi är ett väldigt användbart redskap när det kommer till att reda ut dessa problem eftersom det du måste förstå och utforska är hur denna uppfattning kom in i ditt liv. På detta sätt kommer du att kunna arbeta mot autenticitet.

Andra kan uppskatta de saker som du hatar hos dig själv

Bara för att du anser dig själv vara ovärdig att bli älskad så kommer det inte innebära att andra ser dig på detta sätt. De har säkert en mycket bättre uppfattning om dig än vad du tror…

“Du kommer att veta att de verkligen älskar dig när du kan visa dig själv som du är utan rädsla för att bli sårad.”

-Walter Riso-

Det är inte en enkel eller snabb stig att resa på för att återta en mer fördelaktig och affektiv stil, men det är den enda vägen som du måste gå om du vill leva i frid med dig själv. Och för att leva i frid med alla andra också. Det bästa är att leva fri och utan masker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.