En hörna av frid: ett viktigt utrymme i varje hem

Har du hört talas om fridshörnan? Detta är ett utrymme som är avsett för att lära sig om sig själv, reflektera över vem man är och återställa sin emotionella balans efter en överväldigande händelse.
En hörna av frid: ett viktigt utrymme i varje hem
Angela C. Tobias

Skriven och verifierad av psykologen Angela C. Tobias.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En så kallad fridshörna är ett utrymme som finns som till när någon behöver lära sig och utveckla emotionell mognad. Det är en hörna i ditt hem där du kan känna frid. Både barn och vuxna kan drabbas av frustrerande situationer och känslomässiga upp- och nedgångar som testar deras förmåga att reglera sina känslor. Om en individ inte kan hantera stressiga händelser på ett lämpligt sätt, är det troligt att denna kommer att anta ett problematiskt beteende (okontrollerat eller för hämmat). Det är då denna hörna av frid blir ett värdefullt verktyg för att hitta harmonin i livet.

Känslomässig självreglering är en färdighet som du förvärvar under uppväxten, men det är samtidigt något som kräver ständigt lärande. I den här artikeln ska vi prata om att bygga och använda fridshörnan på rätt sätt, liksom de stora fördelarna detta kan ge på en emotionell nivå.

En hörna av frid: vad är det exakt?

Fridshörnan är ett personligt utrymme avsett för introspektion. Den används ofta inom barnpsykologin. Men idag har även fler och fler vuxna börjat integrera detta utrymme i sina hem.

Emotionell reglering är också förmågan att ta kontroll över sitt beteende (både mentalt och praktiskt). Att göra detta är möjligt tack vare att man har tillgång till de medel och verktyg man behöver för att påverka sina känslor. När allt kommer omkring är alla fria att göra som de vill, och om de inte vill uppmärksamma sina känslor står det dem helt fritt, men så gör även motsatsen. Brist på känslomässig reglering manifesteras vanligen genom plötsliga humörsvängningar, raseriutbrott och svårigheter med att kontrollera det emotionella tillståndet.

Hos barn är det ganska vanligt att dessa svårigheter manifesterar sig genom frekventa och intensiva raseriutbrott, liksom en låg tolerans för frustration. Dessa raserianfall är en del av de normala stadierna av barnets utveckling, som tenderar att stabiliseras efter fyra års ålder, när prefrontalcortex är lite mer utvecklad.

Emotionell reglering innebär att man är uppmärksam på sina egna känslor och de händelser som kan ha orsakat dem att uppkomma. Fridshörnan är ett utrymme som underlättar denna känslomässiga reflektion tack vare sin tysta, lugna och trygga miljö.

En kvinna som övar emotionell självreglering under solnedgången

Hur man skapar en hörna av frid

Det finns många möjliga sätt att bygga detta utrymme. Faktiskt så är det enda kravet att det är en miljö som inger en känsla frid för alla som använder hörnan. Här är några idéer:

 • Välj ett bestämt utrymme för den här platsen, till exempel ett tält.
 • Om barn ska använda den är det viktigt att skapa synliga och tydliga instruktioner.
 • Inred med element som gör platsen mysig, till exempel kuddar, filtar, målningar eller teckningar av lugna landskap.
 • Samla material för att se till att personen som använder fridshörnan känner sig bekväm och hemmastadd. Du kan lägga till färggranna mandalor, stresshanteringsbollar för att träna progressiv avkoppling, en ballong att andas med och en högtalare för att spela musik. Var kreativ och tänk på de människor som kommer att använda hörnan.
 • För barnen kan du lägga till element som hjälper till med att lindra ilskan under utbrott. Detta kan vara exempelvis tidningar att riva sönder eller ritmaterial för att måla ”ilskans monster” osv.

Fridshörnan: hur man använder den

Det finns en sak som är särskilt viktig. Nämligen att för att alla ska kunna dra nytta av fridshörnan är det viktigt att den presenteras på ett korrekt sätt och att reglerna förklaras tydligt.

Du kan berätta om när det är fördelaktigt att använda fridshörnan vid tidpunkten för invigningen av detta utrymme. Samtidigt är det viktigt att markera att detta inte är en plats som innebär någon skyldighet eller begränsning för användningen. Om du inte presenterar hörnan som en fri plats kan andra se den som ett straff, som i likhet med en skamvrå.

Du kan berätta att man kan använda fridshörnan när man behöver:

 • hantera intensiva känslor som ilska för att återvända till ett balanserat tillstånd.
 • undvika att skada sig själv eller andra.
 • hitta en lösning på en konflikt.
 • vara ensam.
 • uttrycka sin sorg eller andra känslor på ett privat sätt.
 • få vara i ett privat utrymme med en annan person.
 • meditera.
 • vila.
En pojke som mediterar

En fristad för att reglera känslor

Fridshörnan är en fristad för känslor som både vuxna och barn kan använda. Det är utrymme som är enkelt att bygga, som är till för att skapa en positiv relation med dig själv, hellre än att det blir ett utrymme för straff.

Känslomässig reglering är en fantastisk färdighet som individer förvärvar under sina unga år, men som ständigt behöver läras om för att uppnå större självkännedom. Utan denna reglering blir människor överlämnade till sina känslor, vilket utan tvekan leder till en bristande balans i sig själva.

Detta utrymme är inte avsett för att undertrycka känslor. Det är faktiskt tvärtom. Man kan använda fridshörnan för att identifiera sina känslor, arbeta med dem och sedan försöka gå tillbaka till ett neutralt tillstånd. Således kan denna hörna av frid hjälpa dig med att undvika lidandet som kan komma av översvallande känslor som kan leda till impulsivitet.

Kort sagt är denna fysiska tillflyktsort ett symboliskt element för kontakten med din inre reflektion. I sanningen finns den verkliga fridshörnan redan inuti dig. Du behöver bara hitta den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.