Vad exakt är humörsvängningar och hur påverkar de dig?

Vad exakt är humörsvängningar och hur påverkar de dig?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2023

Om det är något som är sant gällande våra känslor så är det att de är universella… Men varje kultur har sina särdrag. Ett leende kan betyda något annat än vad vi tror, och höjda ögonbryn kan förmedla annat än våra ord. Förutom vad människor uttrycker och känner igen beroende på vilket land och kultur vi tittar på, är dock våra övergripande känslor desamma. Men när våra känslomässiga tillstånd går bortom kontroll talar vi om humörsvängningar.

Möjligheten att identifiera vad som händer med personen framför dig gör att du känner dig bekväm och det minskar din osäkerhet. När du träffar någon som är ledsen identifierar du det, förstår det och kanske börjar känna empati. Det vill säga, du är bekant med territoriet och du vet vanligtvis hur man svarar på ett mer eller mindre lämpligt sätt. Så vad händer när du träffar någon som visar tecken på att ha känslor som gått bortom kontroll?

“Älska dina känslor och undervärdera dem aldrig.”

-Robert Henri-

De är inte “bipolära”, de har humörsvängningar

Nu är det bra att klargöra något om vad det hemska uttrycket “de är bipolära” betyder. Vi hör ofta någon beskriva människor med humörsvängningar som “bipolära” bara för att personen inte kan förstå hur deras humör kan förändras så snabbt. Att vara bipolär är att leva med en allvarlig psykisk sjukdom som tidigare kallades för manodepressiv sjukdom.

Humörsvängningar och bipolaritet

Enligt doktor Fred K. Berger (2016) kan dessa faser vara i dagar eller månader. Det finns en psykiatrisk diagnos och speciell behandling för sådana problem. Så vad vi fritt hänvisar till som bipolärt är faktiskt mycket närmare en humörsvängning.

“När vi har med människor att göra, låt oss komma ihåg att vi inte har med logiska varelser att göra. Vi har att göra med varelser skapade av känslor.”

-Dale Carniege-

Humörsvängningar betraktas inte exakt som psykiska problem eller sjukdom. Så vad är de och vad hänvisar de till? De är i grunden okontrollerade känslor. Det finns en känsla av brist på reglering i en persons känslor och uttryck för grundläggande känslor.

Människor som uppvisar dessa episoder av sorg och lycka har till exempel stunder av okontrollerad ilska eller olämpliga skratt. Det är ett symptom som drar tankarna till autism eller schizofreni. Men helt friska människor kan också lida av detta.

Sjukdom eller ett komplicerat affektivt ögonblick?

Humörsvängningar tillhör “spektrumet av affektiva problem”. Affektivitet är den grupp av svar som en person känner och uttrycker mot inre faktorer (tankar etc.) eller yttre (arbete, familj, sociala situationer etc.). Vad är orsaken till dessa förändringar i sinnesstämningen? Är det biologiskt eller finns det ett tankemönster bakom dem?

Vi har traditionellt vetat att emotionell reglering och kontroll sker i limbiska systemet. Det här är en del av vår hjärnstruktur. Det finns en fysisk del av vår hjärna som existerar för att uttrycka, reglera och styra våra känslor.

“Vi är farliga när vi inte är medvetna om vårt ansvar för hur vi beter oss, tänker och känner.”

-Marshall B. Rosenberg-

Glad och ledsen man

Det finns ett verkligt element för allt detta som kan förstöra, förändra eller sluta fungera korrekt utan att vi kan göra någonting åt det. Hjärnskador är den främsta orsaken när det gäller överdrivna humörsvängningar, och det är väldigt begränsande.

Vi ser normalt sådana problem hos människor med MS, ALS, kardiovaskulära problem, Parkinsons eller Alzheimers. Under ett komplicerat affektivt ögonblick har vi svårt att reglera känslor och uttryck som hör till samma grupp, som sorg. Förväxla inte detta med depression, för det finns egenskaper av depression (som aptit) som inte påverkas av humörsvängningar.

Vad är humörsvängningar och vad är de inte?

Humörsvängningar överraskar alla som bevittnar dem. Att överdriva en annars neutral kommentar eller skratt, eller gråta okontrollerat i en dramatisk situation är varningstecken.

Vi känner förmodligen någon som är mitt i eller har gått igenom en traumatisk skilsmässa. Sådana personer kan uppleva stunder av sorg under veckan när de gråter. De kan ha avslappnade stunder vid en middag med vänner eller när de tittar på TV. Det betyder inte att de har humörsvängningar.

Vi vet också att vi på något sätt kan påverka människors känslomässiga reglering. Det finns studier som gjorts av universitet som officiellt bevisar detta (R. Company, U. Oberst och F. Sánchez, Psychology Bulletin, No. 104, 2012). När det gäller humörsvängningar är handlingsmarginalen för de omgivande människorna mycket begränsad, om inte helt obefintlig.

Humörsvängningar innebär känslor utan kontroll

“Känslor kan komma i vägen eller få dig på rätt köl.”

-Mavis Mazhura-

Att ha humörsvängningar är inte ett tillstånd, det är bara en tillfälligt okontrollerbar känsla. Förutom i de allvarligare fallen har personen i fråga vanligtvis stabila stunder däremellan. Detta affektiva problem kan få väldigt allvarliga konsekvenser på en social och arbetsrelaterad nivå.

Personen kan genomgå isolering, depression eller ha ångestproblem. Om du upplever dessa känslor bör du gå till en läkare så att denne kan göra en utvärdering, sätta dig i kontakt med en specialist eller utforma en behandling vid behov.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.