Fördelar och nackdelar med optimism

Fördelar och nackdelar med optimism

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2023

Staden Higuera de la Serna gick bankrutt och dess grannar började, istället för att klaga, ta på sig de ansvar som kommunen innan hade haft men som den nu inte längre kunde hantera. På fritiden erbjud de alla hjälp, allt från att städa till att bygga hus. Detta är ännu ett exempel på att det under komplicerade tider finns personer som går samman och väcker en optimism oavsett omständigheterna.

Neurologen Tali Sharot från University College of London bekräftar att på samma sätt som vi ibland upplever optiska illusioner så kommer vi ibland se något som är väldigt skilt från vår egen verklighet; detta eftersom vi blir påverkade av olika typer av illusioner. Vissa av de illusioner som vi lider av inkluderar:

  • Illusionen av överlägsenhet som får oss att tro att vi är bättre än andra. Detta händer speciellt inom det akademiska området, där över 97% tror att de är överlägsna. Detta är något omöjligt och det är därför en illusion.

“Jag har min egen version av optimism. Om jag inte kan gå igenom en dörr så kommer jag gå igenom en annan eller göra en annan dörr. Något fantastiskt kommer att komma av detta, oavsett hur mörkt nuet kan vara.”

-Rabindranath Tagore-

  • Illusionen av introspektion refererar till vår tro att våra motiv är baserade på något. Med andra ord, att när vi gör något så gör vi detta av en anledning, när vi i själva verket inte har något riktigt motiv. Vi skapar helt enkelt ett motiv för att försöka förklara för oss själva varför vi gör något.
  • Detta gör att vi övervärderar våra möjligheter att genomleva positiva erfarenheter och undervärderar våra risker att uppleva negativa.

Fördelar med optimism

Optimism har många fördelar och nackdelar. Några av dessa inkluderar:

  • Hälsa. Att vara optimistisk främjar vår hälsa. Det finns två huvudanledningar till detta: om vi förväntar oss att framtiden ska ge oss bra saker så kommer detta att reducera stress och ångest. Exempelvis tenderar optimistiska patienter att göra saker som gör dem hälsosammare. De följer doktorns råd, tar hand om sig själva och följer i regel sina behandlingar bättre.
Kvinna
  • Uppnå mål. Optimism kan ge dig bättre akademiska prestationer och du kan uppnå dina mål lättare. Men om du tror att allt går bra och något dåligt händer så kommer du lätt att bli deprimerad. Studier om optimism har visat att personer som har denna attityd arbetar fler timmar, håller ut längre och tjänar mer pengar.

“Ingen pessimist har någonsin upptäckt stjärnornas hemlighet. De har inte seglat genom okända vatten, och ej heller öppnat dörren till den mänskliga själen.”

-Hellen Keller-

Optimism är därför speciellt positivt när det medföljs av självkontroll. När det inte överdrivs och när det används inom situationer där man har rum till att manövrera.

Nackdelarna med optimism

Även om optimism har några väldigt bra fördelar så finns det även nackdelar:

  • Om vi tror att allt kommer att bli ok så kanske vi inte tar de nödvändiga stegen för att lyckas. Vi gör inte medicinska tester så ofta som vi borde, vi har inte på oss en hjälm eller säkerhetsbälte och ser oss inte om innan vi går över vägen eftersom vi inte tror att det kommer att hända något dåligt.
  • Optimistiska personer tror att de kommer att slutföra det de har att göra mycket tidigare. De undervärderar den tid och den möda som krävs.
  • Optimism är särskilt negativt när den hindrar oss från att handla. Detta kan leda till att vi inte arbetar förebyggande eftersom vi tror mer på turen än oss själva.

Hur man skiljer en optimist från en pessimist

Det har gjorts många studier rörande optimism och pessimism. I en studie skrev studenter ett prov. Optimisterna som inte klarade provet blev inte besvikna eftersom de trodde att de skulle göra bättre ifrån sig nästa gång. Pessimisterna mådde sämre eftersom de ansåg att deras poäng visade att de inte kunde klara provet.

Å andra sidan ansåg de optimistiska studenter som klarat av provet att de hade gjort ett bra jobb. De förutsåg även att de skulle göra bra ifrån sig vid nästa prov. Pessimisterna som klarade av provet trodde dock att det endast hade rört sig om tur.

Blomma

Optimister mår därför inte dåligt över att inte ha uppnått ett mål. De blir istället motiverade till att prestera bättre nästa gång. Den största skillnaden mellan en optimist och en pessimist är att den förre alltid vet hur man drar nytta av något som verkar vara ett problem för någon annan.

“Du är lika gammal som dina tvivel och lika ung som ditt förtroende för dig själv.”

-Samuel Ullman-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.