Fördelarna med workshops för föräldrar till autistiska barn

Upptäck varför workshops för föräldrar till autistiska barn verkligen kan gagna dem!
Fördelarna med workshops för föräldrar till autistiska barn
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att vara föräldrar till autistiska barn är inte alltid lätt. Det första autismfallet är över 200 år gammalt. På 1770-talet beskrev Prefect ett fall med en 11-årig pojke med ett tillstånd som karaktäriserades av utdragna tillstånd av förvirring och delirium, som ibland alternerades med perioder av letargi och vånda.

Man började då att försöka förklara detta tillstånd. I nuläget finns det flera vetenskapliga utredningar som säger att autism orsakas av ändringen av flera gener.

Det finns många olika teorier om autism. En av de mest inflytelserika är sinnesteorin, som formulerades 1985 av Simon Baron-Cohen, Alan Leslie och Uta Frith. I deras studier om utvecklingen av social förståelse bland unga barn, tog de fram hypotesen att personer med autism inte har någon sinnesteori. De har heller inte förmågan at tillskriva oberoende mentala tillstånd till sig själva och andra för att förutse och förklara deras beteende.

Föräldrar till autistiska barn upplever ovisshet och överväldigande information

Det är ganska svårt för en familj när ett av barnen får diagnosen autism. Helt plötsligt ser man inget annat än ovisshet. Att filtrera och smälta all information och alla alternativ kan vara överväldigande. De vet att de konstant kommer behöva träffa läkare och hantera svår terminologi.

Vidare måste föräldrar till autistiska barn även hantera känslor som  rädsla, sorg, förnekelse, skuld, ilska och ledsamhet.

Föräldrar till autistiska barn måste konfrontera två verkligheter. Å ena sidan att deras barn har ett tillstånd som de inte väntat sig; å andra sidan måste de börja lära sig om detta utvecklingsmässiga tillstånd, vilket inte är helt lätt.

För föräldrarna är allt detta psykologiskt och fysiskt utmattande. Autistiska barn har ofta förvirrande attityder och beteenden. Deras brist på svar, repetitiva lekande och bortstötning av fysisk kontakt är saker som kan vara mycket svåra att smälta.

Det är därför workshops för föräldrar med autistiska barn kan gagna dem, eftersom de uppmuntrar dem att förstå tillståndet. De tillhandahåller föräldrarna med verktyg som kan hjälpa dem att bättre förstå och utbilda deras barn.

Autistiska barn är speciella

Att uppfostra barn i en outbildad värld

Autism saboterar livskvaliteten hos dem som lider av det, såväl som för familjen. Tillståndet hindrar utvecklingen av mellanpersonliga relationer och inlärningsprocesser, vilket gör patientens framtid osäker när det kommer till självständighet, självvård och produktivitet.

Föräldrar till autistiska barn tvingas modifiera flera aspekter av sina liv på grund av hur krävande detta tillstånd är. Detta hindrar föräldrarnas personliga utveckling och kan till och med sätta familjens fysiska och mentala hälsa i riskzonen.

Att vara föräldern till ett barn med många begränsningar är svårt. Att ta hand om ett autistiskt barn kräver ansträngning, tålamod och gott om tid. Det innebär att man slutar ta hand om sig själv för att ta hand om sitt barn. Helt plötsligt kretsar förälderns liv endast kring barnet.

Autistisk dotter

Emotionell utbildning för föräldrar till autistiska barn

I dagens värld är känslor mycket relevanta. Nuförtiden är det alltid nödvändigt att lära barn (och vuxna) vikten av emotionell utbildning. Även om varje person med autism är unik och annorlunda, har de flesta av dem gemensamma drag, såsom rädsla för förändring, svårigheter att uttrycka sig verbalt, begränsade intressen, stereotyper, förvrängd känslighet och svårigheter med empati för andra människor.

Workshops för föräldrar till autistiska barn hjälper dem att lära sig mer om dessa drag. När deras barn först får diagnosen så kan föräldrarna känna sig chockade. Deras förvirring kan till och med paralysera dem och leda till förnekelse. Eftersom verkligheten blir för svår att hantera väljer de istället att låtsas som om inget hänt.

Olika skeden

En autismdiagnos kan slita ut föräldrar emotionellt. Ibland vill man få en andra åsikt, och klänger sig fast vid den bästa även om man vet att den är fel. Efter det tenderar man att nå acceptansstadiet och kan till och med drabbas av depression, stor hopplöshet och ångest.

Det sista skedet är när man tagit sig igenom alla de andra och till slut är redo att konfrontera verkligheten. Under detta skede söker föräldrarna ofta den mest skräddarsydda och fördelaktiga behandlingen för sina autistiska barn. Varaktigheten hos varje skede kan variera stort från person till person.

Det är därför workshops för föräldrar till autistiska barn är så viktiga. De är inte bara bra för föräldrarna, utan även för barnen, eftersom de lär sig mycket av dem. Flera studier bekräftar att dessa workshops kan förbättra familjers livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.