Förebyggande av självmord

Enligt nya uppskattningar från Världshälsoorganisationen begår ungefär en miljon människor runt om i världen självmord varje år, vilket gör det till den främsta orsaken till våldsam död. När man står inför dessa siffror är det viktigt att komma ihåg att förebyggande är möjligt om vi identifierar och kontrollerar riskfaktorerna.
Förebyggande av självmord
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Är det möjligt att förutsäga självmord? Finns det något sätt att förhindra det? Även om detta beteende, liksom allt mänskligt beteende, är komplext och beror på många variabler, kan vissa indikatorer hjälpa oss med upptäckt och förebyggande av självmord.

Det finns vissa grupper med högre risk och vissa riskfaktorer, eller möjliga triggers, för framtida suicidalt beteende. Bland dessa har vi psykisk ohälsa, särskilt depression och schizofreni. Personlighetsstörningar, särskilt borderline personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning, samt kroniska och försvagande fysiska sjukdomar, orsakar biologisk och/eller psykologisk sårbarhet.

Faktum är att WHO beräknar att en miljon människor begår självmord varje år. Det är en av de tre huvudsakliga dödsorsakerna hos ungdomar och unga vuxna, och den tionde i den allmänna befolkningen. Under de senaste 50 åren har den siffran ökat med 60 %.

“Det modigaste jag någonsin gjort var att fortsätta mitt liv när jag ville dö.”

-Juliette Lewis-

En ledsen person som sitter på golvet.

Hur kan vi jobba med förebyggande av självmord?

Det finns två huvudsakliga metoder för förebyggande av självmord:

1) Strategier för högriskgrupper, såsom psykiatriska fall med en historia av suicidalt beteende, emotionella störningar och alkoholism. I dessa fall föreslår experter följande:

 • Optimera behandlingen för psykiska störningar och säkerställa patientens personliga integritet.
 • Förbättra kontinuiteten i vården och den sociala hälsosektorn för högriskpatienter efter att de lämnat den psykiatriska avdelningen. Oavbruten terapi är särskilt viktig.
 • Förbättra den psykiatriska utbildningen av primärvårdsläkare för att underlätta tidig upptäckt och effektiv behandling för patienter som drabbats av psykiska störningar som ofta leder till suicidalt beteende.

2) Strategier inriktade på den allmänna befolkningen, såsom:

 • Utbilda allmänheten om prevalens, riskfaktorer och beteendeförändringar kopplade till suicidalt beteende.
 • Rekommendationer till media för att förhindra imitationseffekten, särskilt bland unga.
 • Psykisk hälsoutbildning på bland annat bygdegårdar, i skolor och på arbetsplatser med fokus på att förbättra livskvalitet och god hälsa och tillhandahålla strategier för att hantera stress och förbättra sociala färdigheter.
 • Att minska tillgängligheten till läkemedel som människor använder för att begå självmord och införa säkerhetsåtgärder på platser där människor ofta begår självmord.
 • Vidta åtgärder för att förebygga alkohol- och drogmissbruk.

“Ibland är till och med att leva en handling av mod.”

-Lucius Annaeus Seneca-

Felaktiga uppfattningar

Låt oss nu titta på de felaktiga uppfattningar som många människor har om självmord.

Felaktig uppfattning

Vetenskaplig sanning

Människor som vill ta livet av sig pratar inte om det.Nio av tio personer som begår självmord uppger tydligt sina avsikter och den tionde insinuerar vad denne planerar att göra.
De som pratar om det, gör det faktiskt inte.Varje individ som begår självmord uttryckte det innan, antingen med ord, hot, gester eller beteendeförändringar.
Människor som försöker begå självmord vill faktiskt inte dö, de gör det bara för att få uppmärksamhet.Även om det är sant att inte alla som begår självmord vill dö, är det ett misstag att säga att de gör det för uppmärksamhet. De gör det för att deras mekanismer för anpassning och överlevnad har misslyckats, och de känner att det enda alternativet är att ta sitt eget liv.
Om de verkligen hade velat ta livet av sig, skulle de ha kastat sig framför ett tåg.Varje person som är i riskzonen för självmord befinner sig i en ambivalent situation. Det vill säga de vill dö, men de vill också leva. Metoden de väljer är inte en indikator på hur stark deras önskan att dö är.
En individ som återhämtar sig från en självmordskris är inte längre i riskzonen.Mellan 1 och 2 % av de som försöker begå självmord tar livet av sig inom det första året efter försöket. Mellan 10 och 20 % kommer att göra det framgångsrikt någon gång i livet. En självmordskris varar i timmar, dagar eller veckor (sällan).
Alla som begår självmord är deprimerade.Även om alla med depression löper risk för självmord, har inte alla som begår självmord depression. De kan lida av schizofreni, alkoholism, personlighetsstörningar etc.
Varje individ som begår självmord har en psykisk sjukdom.Personer med psykisk ohälsa begår självmord oftare än befolkningen i övrigt, men det är inget krav. Klart är dock att alla som är i riskzonen lider på något sätt.
Självmordsbeteende är ärftligt.Det finns inga bevis för att självmordsbeteende är ärftligt, även om det finns exempel på att flera personer i samma familj har tagit livet av sig. I dessa fall är draget som går i arv anlaget för att drabbas av en viss psykisk sjukdom där självmord är huvudsymtomet, såsom emotionella störningar och schizofreni.
Man kan inte förhindra självmord eftersom det är en impulsiv handling.Alla som begår självmord eller försöker begå självmord uppvisar en rad symtom. Om de upptäcks i tid kan man förhindra självmord.
Att prata om självmord med människor som är i riskzonen kan få dem att genomföra sina planer.Forskning visar att det är tvärtom. Om du pratar om självmord med någon i riskzonen, istället för att hetsa, provocera eller introducera tanken på självmord, minskar du faktiskt sannolikheten att personen kommer att göra det. Att prata om det kan vara den enda möjligheten som personen har att analysera sina egna självdestruktiva planer.
Att försöka hjälpa en person i en självmordskris utan rätt utbildning, utrustad med bara ditt sunda förnuft, är skadligt och hindrar ett lämpligt tillvägagångssätt.Om sunt förnuft säger att du ska vara en uppmärksam och tålmodig lyssnare som har ett genuint intresse av att hjälpa den som befinner sig i kris att hitta alternativ till självmord, har du redan påbörjat förebyggandet.
Endast psykiatriker kan vidta åtgärder för att förhindra självmord.Även om det är sant att psykiatriker är erfarna specialister utbildade för att upptäcka och hantera självmordsrisk, är de inte de enda som kan förhindra det. Alla som är intresserade av att hjälpa människor i denna situation kan också vara en värdefull del av suicidprevention.
En ledsen och orolig man.

Organisationer som jobbar med förebyggande av självmord

Om en individ börjar få självmordstankar erbjuder flera organisationer i Sverige resurser och hjälp. Här är några:

 • Mind Självmordslinjen erbjuder hjälp till personer som har tankar om att ta sitt liv eller som har någon närstående med dessa tankar. De nås på telefon 90101 och via chatt.
 • Suicide Zero – en ideell organisation som arbetar med förebyggande av självmord i Sverige.
 • Spes – rikstäckande ideell organisation som är till för alla som förlorat en familjemedlem, partner eller nära vän genom självmord.
 • Jourhavande medmänniska – en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för människor som behöver någon att prata med.

Även om dessa resurser för förebyggande av självmord är värdefulla, gör de ingen nytta om riskpersonen aldrig använder dem. Det är där samhället har ett viktigt ansvar att hjälpa människor som lider att hitta det stöd de behöver.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mingote, Adán, José Carlos, et al. Suicidio: asistencia clínica, Ediciones Díaz de Santos, 2004.
 • Pérez, Barrero, Sergio, and Plaza, Jesús Guerra. Prevención del suicidio: consideraciones para la sociedad y técnicas para emergencias, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2016.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.