Försiktighet är den modiges intelligens

Försiktighet är den modiges intelligens

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Försiktighet är en värdering som vi ofta ser ned på eller ignorerar eftersom vi anser den tråkig. Vi skvallrar för att socialisera med andra eller för att ha roligt när vi inte har något mer intressant att tala om, men det är inte rätt.

Å andra sidan blandar vi ofta ihop mod med djärvhet, och ignorerar det faktum att den fina linjen av försiktighet som separerar dem är väldigt viktig.

En modig person tar hänsyn till sina rädslor medan en djärv person avfärdar och ignorerar dem i sina uträkningar. Det är därför modiga personer sällan förlorar och varför djärva personer ofta slutar som offer för sin egen brist på uppfattning.

Alla gillar i någon mån att tala om sig själva eller andra, men ibland felkalkylerar vi och går över gränsen. Istället för att förbättra vår förmåga att socialisera slutar det istället med att folk tar avstånd från oss.

När någon är oförståndig slutar andra att lita på henne, för om hon är respektlös mot en annan person när hon kritiserar denne, kommer hon heller inte visa respekt för oss när hon är med andra.

Oförsiktiga personer monopoliserar dessutom ofta grupper på grund av sina stora önskan att vara uppmärksamhetens centrum. Bakom detta ligger ett djupt behov av erkännande som de försöker tillmötesgå genom olämpliga kommenterar.

Oförsiktiga personer som försöker vinna över andra men struntar i sekundära effekter av deras metoder kommer i slutänden förlora dessa människor.

Hur beter sig försiktiga personer?

Försiktiga personer är respektfulla mot andra. De berättar inte hemligheter, kritiserar inte och får inte andra att känna sig obekväma. Tvärtom tenderar försiktiga personer att ha väldigt nära vänskapsband eftersom man helt kan lita på dem, vilket är just vilken känsla de projicerar.

Flicka som besitter dygden försiktighet

Personer som utövar försiktighet är inte rädda för tystnad. De behöver inte fylla konversationen med en ytlig monolog så att andra ska vara uppmärksamma på dem. De är personer som vet hur man lyssnar och respekterar folks tur att tala, vilket är väldigt viktigt om vi vill att andra ska njuta av tiden de spenderar med oss.

En försiktig person är å andra sidan tankfull: hon vet när hon ska tala, i vilket sammanhang och vid vilket tillfälle. hon tänker även på konsekvenserna av sina ord.

Att fela är mänskligt, och det viktiga är att man lär sig av det och tänker sig för nästa gång. Även om tillfällena när vi inte sade vad vi ville är djupt ingjutna i vårt minne, är gångerna vi gjorde fel genom att göra motsatsen vanligare.

Personer som värderar försiktighet tenderar även att vara empatiska. De ger sig själva tillräckligt med utrymme för att sätta sig i andra skor, vilket betyder att de kan nå djupare nivåer av intimitet. Försiktiga personer tenderar även att ha andra värderingar med koppling till försiktighet, såsom respekt och lojalitet.

Hur kan vi anamma mer försiktighet?

Som vi sett kommer försiktighet med den stora fördelen att den stärker våra sociala relationer. Den får även andra att se på oss som hövliga och respektfulla personer som man kan lita på.

Försiktighet är en färdighet som kan tränas upp, men du måste vara konsekvent och följa specifika steg, enligt psykologen Patricia Ramirez. Med upprepad träning kan vi bli till personer som det är nöjsamt att vistas kring.

Tänk på huruvida detta är rätt dig och plats att säga något

Vi berättar ofta intima hemligheter, både våra egna och andras, i olämpliga omständigheter. Först måste vi tänka på huruvida personen framför oss vill höra vad vi vill berätta, och huruvida det är relevant för situationen. Om inte så är det bättre att hålla det för oss själva.

Tänk på huruvida du sviker någon genom att säga något

Om du ska dela med dig av något intimt om någon eller en hemlighet som du blivit anförtrodd med, ska du tänka två gånger och försöka att inte berätta. Om du berättar en hemlighet kommer andra veta att du inte kan bevara hemligheter och inte lita på dig igen eftersom du skapat en bild av att vara illojal.

Dela inte andras hemligheter

Tänk på huruvida det du tänker säga är för intimt för att dela

Vill andra verkligen känna till alla dina intima detaljer? Jag tror inte det. Det finns vissa ämnen som du inte kan tala om med andra, oavsett hur nära ni står varandra. Vi bör veta vilka vi kan och inte kan tala öppet med.

Tänk på huruvida du har tillåtelse att säga vad du vill säga

Om du inte har tillåtelse att tala om något du fått berättat för dig, är det enkelt – gör det inte. Du är inte ägaren av denna intima detalj, så låt personen som är protagonisten i berättelsen berätta om han vill, inte du.

Försiktighet inkluderar att utöva aktivt lyssnande

Det är inte bara viktigt att tala – att lyssna är mycket viktigt, och alla gillar vi att bli lyssnade på. Tala inte för talandets skull, och framförallt inte för att avbryta någon. Lyssna och formulera sedan din nästa fråga; var inte rädd för tystnad, eftersom det är en bra chans för dig att föra konversationen vidare till en annan person.

Ge inte din åsikt eller dina råd om du inte blivit tillfrågad

Detta är verkligen irriterande. Det är bättre att fråga huruvida den andra personen vill ha råd innan du börjar ge dem. Vad som är användbart för oss är inte nödvändigtvis användbart för en annan person, och han är förmodligen en expert på att veta vad han måste göra.

Ge råd om du ombeds

Kritisera inte om du inte tänker erbjuda något konstruktivt

Om kritiken inte hjälper någon, varför säga den? Allt vi har att säga om andra bör vara för att lägga till, inte dra bort. Det gör ingen nytta att säga åt någon att du inte gillar hennes klänning när hon inte kan byta den och du inte erbjuder ett bättre alternativ.

Försiktighet inkluderar att inte erbjuda tjänster om du förväntar dig något i gengäld

Tjänster gör man för njutningen av att hjälpa andra, och aldrig i syfte att få något tillbaka för det. Vi bör inte förvänta oss något i gengäld eller skryta om att vi gjort någon en tjänst.

Vad väntar du på för att få mer försiktighet? Respekt, artighet, lojalitet och tillit är svåra värderingar att ta hand om, men vi bör alla värdera dem. Även om det bara är för själviska mål, ska vi komma ihåg att vård av dem kommer ge oss stora fördelar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.