Första intryck: startpunkten för varje relation

Första intryck: startpunkten för varje relation
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Har du någonsin stannat upp för att tänka på hur snabbt du bildar ett första intryck av personen framför dig? Eller hur du kan gå så snabbt från vad du ser till vad du känner? Har du någonsin insett att din hjärna nästan automatiskt skissar fram en profil av personerna omkring dig? Detta är bara några av de saker med första intryck vi ska tala om idag.

En studie från Burt Decker bevisar att våra hjärnor skapar ett första intryck av någon vi träffar på bara två sekunder. I detta ögonblick skapar din hjärna 50% av din bild av personen, och avslutar sedan resten under de kommande 4 minuterna.

Denna mentala bild kommer påverka hur du interagerar med personen, för i slutänden kommer du oftast bekräfta denna bild.

Vi ska ge dig ett enkelt exempel på vad vi menar. Föreställ dig för en sekund att när du skapar en bild av någon du precis träffat, tänker du att hon är vänlig. Om du tänker det så är det troligt att även du agerar vänligt, vilket kommer få personen att förbli vänlig.

Om personen inledningsvis inte var vänlig så kan hon börja bli det. Detta är en av anledningarna till att det är så svårt att förändra ett första intryck: sättet vi interagerar med andra personer på börjar med detta intryck.

Pusselbitar på bord

Hjärnan fyller i information

Att förstå sättet vi skapat dessa första intryck är fascinerande. Våra hjärnor fyller undermedvetet i mycket av informationen, även om vi inte har någon information. Detta kan man se i en studie som psykologen Nalini Ambady utförde.

Hon bevisade att tio sekunders video av en professor var tillräckligt för studenter att bilda ett första intryck. Och det är inte allt, för i snitt var detta första intryck inte avsevärt annorlunda än intrycken från studenter som studerat med professorn en hel termin. Det visar hur snabbt våra hjärnor kan bilda en komplett bild av en person.

En slutsats är hur viktigt vårt icke-verbala språk och utseende är. Sättet du presenterar dig själv på i detta första ögonblick kommer göra stor skillnad.

“Du får aldrig en andra chans att göra ett bra första intryck.”

-Oscar Wilde-

Hur påverkar samhälle och kultur våra första intryck?

Samhället och kulturen påverkar oss alla både medvetet och undermedvetet. Alla sakerna omkring dig och hela din livshistoria kommer påverka de första intrycken du sparar i hjärnan. Och ibland bearbetar du inte ens att du har gjort det. Dina handlingar hamnar i linje med intrycken ifråga utan att du inser det.

Samhället säger åt dig hur du ska klä dig, agera, tala… så kriterierna du använder för att forma dina första intryck av någon kommer ha liknande bas. Du kommer utvärdera huruvida vederbörande är i linje med vad samhället godkänner (vilket kan vara i linje med vad du godkänner, eller inte).

Personer som inte passar in i dessa linjer kommer förmodligen fånga din uppmärksamhet lättare, och det kommer vara något som sticker ut i ditt första intryck. Det kommer få dig att stämpla dem ännu fortare.

Många av dessa processer är undermedvetna: du gör det utan att ens inse det. Det gör det svårt att utöva direkt inflytande på processen. Men vad du kan göra är att vara väldigt medveten om hur du bildar de första intrycken och vara skeptisk mot dem.

Lita bara på det i samma utsträckning som det förtjänar, och var öppen för att förändra det. Att göra det kommer även vara hjälpsamt för dig som person, för det kommer förbättra kvaliteten hos dina nya relationer.

Välj din bild

Är våra första intryck korrekta?

Vi är mer än våra första intryck och vårt utseende. Alla har vi mycket på insidan, och alla förtjänar vi att andra människor tar sig tid att lära känna oss. Som du dock sett så är våra första intryck ofta väldigt nära intrycken vi fått efter några månader.

Men var försiktig… det sker ofta med relationer som inte är särskilt djupa, såsom mellan lärare och studenter. Vid mer intensiva relationer kommer denna inledande bild genomgå många förändringar över tid. Det kan vara för att den är något felaktig eller helt enkelt för att vi förändrats.

Forskningen visar att vi är ganska bra när det kommer till första intryck. På bara sekunder kan du fylla i information som den andra personen inte gett dig, men ändå ha rätt.

Men vad försiggår egentligen här? Det finns även en idé om att eftersom samhället säger åt oss hur vi ska agera, kan du ganska lätt lura den andra personen genom att agera inom de “normala” gränser som samhället sätter. Det är enkelt att skapa en positiv bild av dig själv om du vet vad andra vill se på förhand.

Så även om det första intrycket generellt är ganska bra, är det sällan exakt. Den huvudsakliga fördelen är att det hjälper dig att skapa förväntningar och agera. Det dåliga är att det finns många antaganden i första intryck som kan hindra dig från att verkligen lära känna personen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.