Genuin vänlighet är ett universellt språk

Genuin vänlighet är ett universellt språk
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Genuin vänlighet stärker dem som använder den. Detta handlar om något mycket mer än gott uppförande och formaliteter. När vänligheten är genuin uttrycker den en sann aktning och respekt för andra människor. Den är också ett tecken på bra karaktär och är nyckeln som öppnar de flesta dörrar.

Sanningen är att genuin vänlighet talar ett universellt språk. Och det är inte bara ett språk avsett att användas vänner emellan. Vänlighet kan kan vara mycket kraftfullt i svåra situationer och i interaktionen med besvärliga personer. De flesta människor är mycket mottagliga för styrkan i en vänlig attityd.

Ibland förväxlar vi vänlighet med hyckleri. Ibland låtsas människor vara vänliga mot andra, eller så tiger de för att undvika konflikter. Eller också säger de vad som helst som de tror andra vill höra, för att försöka vinna kontroll över situationen. Detta är inte genuin vänlighet. Det är snarare en form av manipulation.

Genuin vänlighet kommer tydligare fram i människors kroppsspråk än i sociala formaliteter. Här är några tips på hur man känner igen genuin vänlighet.

“Vänlighet är det språk den döve kan höra och den blinde kan se.”

-Mark Twain-

Ögonkontakt och genuin vänlighet

Ögonkontakt är en faktor som avslöjar fientlighet och vänlighet. Om någon vägrar att se dig i ögonen innebär detta till viss grad ett avvisande. När man lyfter hakan och ger någon en nedlåtande blick eller sneglar på någon över axeln kan detta också signalera fientlighet.

När man däremot ser vänligt på någon gör man det på ett spontant och varmt sätt. En vänlig person möter blicken hos den som talar. När en genuint vänlig person talar fäster hon blicken på dem som lyssnar. Denna varma och direkta kontakt får alla att känna sig väl till mods och likvärdiga.

Genuin vänlighet avspeglas i kroppsspråket

Gester som uttrycker godkännande

Verkligt vänliga personer respekterar andra människors åsikter. De förstår att lyssna, även om de inte delar den andra personens mening. Vänliga människor gör gester som uttrycker gillande när andra talar. Detta gör de för att uppmuntra konversationen och för att visa att de lyssnar.

När man nickar och lutar sig en aning mot den man talar med, uppmuntrar man samtalspartnern att fortsätta att tala. Även om dessa gester kan verka obetydliga, så gör de att människor har lättare att uttrycka sig. De bryter ner hinder som annars kan ligga i vägen. Leenden är andra tecken på samtycke och erkänsla. Dessa gester får den som talar att bli mer avslappnad och hjälper alla att känna större samhörighet.

Att hitta jämvikt i konversationen

Det är inte många som är proffs i konsten att konversera. När det råder en genuint varm atmosfär är alla medvetna om hur viktigt det är med en balans i kommunikationen. Alla parter förstår intuitivt att en sann konversation måste vara tvåsidig. Talande måste åtföljas av lyssnande. Det är enda möjligheten att få en värdefull konversation.

När man monopoliserar konversationen eller styr in den på ämnen som inte är av gemensamt intresse verkar detta hämmande på kommunikationen. Helst ska alla ha möjlighet att delta. Så länge ingen försöker imponera på eller dominera de övriga, så sker detta naturligt. Samtalet flyter utan att någon behöver göra särskilda ansträngningar.

En bra kommunikation måste tvåsidig

Smicker är inte detsamma som genuin vänlighet

En del människor åtar sig rollen som värd eller värdinna oavsett i vilken situation de befinner sig. De använder sig av smicker och komplimanger för att relatera till andra och ge sken av att vara trevliga. Men detta är ett automatiskt beteende. Det är som om de läste ur ett manus som inte har något samband med vad de egentligen tänker.

Vänlighet har inget med smicker att göra. Att ge andra människor erkännande för deras prestationer är en sak, men att svansa runt dem är något helt annat. Att vara vänlig är något helt annat än att vara inställsam. Genuin vänlighet kan anpassas till olika situationer, men den blir aldrig till ett skådespel. Verkligt snälla människor fejkar inte.

Ett gott samtal flyter naturligt

Vänlighet är ett av de karaktärsdrag som utvärderas i ett av de mest välkända personlighetstesterna. Här talar vi givetvis om femfaktormodellen. Du kan få en bra beskrivning av detta personlighetstest genom att ta en titt på denna studie av Jan J. F. Ter Laak.

Allt människor säger och gör blir bättre av vänlighet. Om vi alla försökte vara lite vänligare skulle vi kunna hantera svåra relationer och situationer på ett mer intelligent och smidigt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Batson, C. D. DarieyJ. M., y CokeJ. S. (1987). Altruismo y amabilidad humana: Determinantes internos y externos de la conducta de ayuda. Perspectives in International Psychology. Nueva York (trad. cast. UNED, 1985).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.