Foten i dörren-tekniken och vad den går ut på

Foten i dörren-tekniken är en av de mest kända teknikerna för social manipulation. Någon har antagligen använt den på dig utan att du ens insett det. Läs den här artikeln för att få reda på vad det handlar om!
Foten i dörren-tekniken och vad den går ut på
Francisco Javier Molas López

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Javier Molas López.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag ska vi tala om ett mycket intressant fenomen som kallas för foten i dörren-tekniken.

Föreställ dig att någon knackar på din dörr och ber dig göra en donation för ett ideellt ändamål som är avsett att bekämpa en sällsynt sjukdom. Du kanske säger till personen att du inte har några kontanter till hands och avböjer.

Föreställ dig nu att samma organisation kommer till ditt hem igen för att ge dig en gratis knapp man sätter på tröjan. De ber dig att bära knappen i en vecka för att öka medvetenheten om denna sällsynta sjukdom.

Två veckor senare knackar de på din dörr igen för att be om en donation. Den här gången är det mycket troligt att du ger dem pengar. Detta är ett exempel på foten i dörren-tekniken.

Människor använder många psykosociala tekniker för att manipulera dig utan din vetskap. I själva verket utformar vissa personer dessa taktiker som en livsstil.

Foten i dörren-tekniken är en av de mest kända och välutforskade sociala manipulationsteknikerna inom socialpsykologin.

Foten i dörren-tekniken

Forskaren Arthur L. Beaman och hans team definierade tekniken 1983. De uppgav att den går ut på att be om en liten tjänst från någon vi planerar att be om en mer betydande tjänst senare.

Enligt Beaman börjar det med en obetydlig förfrågan som du nästan säkert kommer acceptera. Någon gång efter det kommer samma person att be om något större från dig.

Den andra tjänsten är vad personen verkligen ville ha från dig.

De underliggande faktorerna som förklarar ditt svar på den andra förfrågan är engagemang och enhetlighet. Personer som har gått med på att göra något frivilligt accepterar senare en mer betydande förfrågan.

Om du till exempel har intagit en viss ståndpunkt kring något, är det mycket mer troligt att du deltar i beteende som förstärker den tron. Dina tankar kommer att vara förenliga med dina handlingar och vad resten av världen ser.

Den här tekniken är ännu effektivare om åtagandet är offentligt, om du väljer det offentligt eller om det första åtagandet du tog på dig var kostsamt.

“Det är lättare att lura människor än att övertyga dem om att de har blivit lurade.”

-Mark Twain-

Två figurer som försöker kommunicera.

Freedman och Fraser-experimentet

Freedman och Fraser (1966) bad ett antal personer att sätta upp en ganska stor och ful skylt utanför sina hem med texten “Kör försiktigt”. Endast 17% gick med på att sätta upp skylten.

Sedan bad de en annan grupp att underteckna ett upprop om trafiksäkerhet. Eftersom det var en förfrågan som inte innebar mycket engagemang undertecknade de flesta uppropet.

Strax efter det bad de samma människor att placera den ganska stora och fula skylten utanför sina hem. Vad hände? Den här gången gick 55% med på att göra det.

Foten i dörren-tekniken och kulter

Finns det något samband mellan denna teknik och kulter? Det här är en övertalningsteknik, och målet med en kult är att locka in dig. Din första kontakt med en kult kommer förmodligen att vara ett mindre möte.

Därefter kan de be dig om en liten donation. Efter det kommer du att vara mycket mer benägen att tacka ja till andra förfrågningar.

Du kan gå med på att göra saker som volontär ett visst antal timmar och ge större och större donationer.

I de mest extrema fallen tvingas människor att begå sexuella handlingar eller delta i kollektiva självmord i tron att det är av fri vilja.

Foten i dörren-tekniken

Slutgiltiga tankar

Människor använder sociala manipulationstekniker för att få något från andra. När någon ringer dig och frågar om du har internet kommer du förmodligen att säga ja. Det är så personen får dig att stanna kvar i samtalet.

Nästa fråga kan vara om du vill betala mindre för din internettjänst. Du säger ja igen. Personen knöt ett band till dig efter bara två frågor.

En annan viktig faktor i foten i dörren-tekniken är hur mycket betänketid du har. Om du är uppmärksam kanske du märker att erbjudandena ofta bara är tillgängliga under en begränsad tid.

“Du kommer inte kunna få det här fantastiska priset imorgon. Det är nu eller aldrig!” Pressen som de sätter på dig får dig att svara innan du har tid att bearbeta informationen.

Om du inte vill bli utnyttjad, lär dig hur du säger nej och hur du identifierar dessa manipulationstekniker. Ett litet obetydligt “ja” kan förvandlas till huvudvärk senare. Tänk alltså två gånger nästa gång innan du säger “ja”.

“Det bästa sättet att manipulera en man är att få honom att tro att han manipulerar dig.”

-John Smith-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.