Frälsarkomplex i ett förhållande: att vilja förvandla din groda till en prins

Varför vill vi förändra andra? I vilken utsträckning kan vi göra det? Vad kan konsekvenserna bli av att försöka? I den här artikeln kommer vi att berätta!
Frälsarkomplex i ett förhållande: att vilja förvandla din groda till en prins
Maria Fernanda Ramos Roa

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fernanda Ramos Roa.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

Du behöver bara göra en internetsökning för att hitta tusentals rekommendationer för att förbättra ditt förhållande. Det finns områden som kommunikation, transparens, flexibilitet och känslomässigt ansvar som kan ha en positiv inverkan på dig som individ och på er som par. Men med utgångspunkt från det faktum att det är svårt att styra utvecklingen av ditt förhållande från ett individuellt initiativ, är frågan mer komplicerad och frälsarkomplex blir svårt att upprätthålla. Dessutom, varför ska du förvänta dig att din partner ska förändras om denne är nöjd med hur denne är?

Att vilja förbättra en partner

Ordet “förbättra” antyder en process. Men ska du försöka få din partner att förändras? Har du rätt att vilja ändra på denne? Varifrån kommer viljan att förändra denne?

För att svara på dessa frågor, låt oss börja med att tänka på ursprunget till önskan att ändra på en partner. Kvinnor som primära vårdgivare av spädbarn tenderar att uppvisa mer moderliga beteenden. Till exempel oro, tillgivenhet och omsorg. Ibland sätter de till och med sin partners behov före sina egna.

Det är inte svårt att tänka på förhållanden där kvinnan tar plats som partner samtidigt som hon agerar som mamma på det omedvetna planet. Med det sagt kan det på relationsnivå generera obehag hos partnern. Partnern söker i princip inte en annan mamma, utan en partner och en jämställd. På samma sätt letar en kvinna i allmänhet inte efter ett barn i sin partner.

Å andra sidan finns det personer som omedvetet kräver denna omsorg, vilket skapar en dynamik som i förlängningen orsakar ett stort slitage på vårdgivaren.

Med hänsyn till dessa mer feminina drag kan vi inte bortse från att en kvinnas önskan att ändra på sin partner, kan vara kopplad till rollen att ta hand om och vägleda sin “hjälplösa” partner.

Omfamnande par
Behovet av att ta hand om en partner och förändra denne till det bättre tar ofta formen av en dold känsla av allvetande.

Frälsarkomplex: När du vill ändra på din partner

Detta är ett känsligt område. Att tro att du vet vad som är bäst för din partner, betyder att du intar en position av överlägsenhet, nästintill en allvetande. Du har identifierat vissa självdestruktiva beteenden hos din partner och du vill utrota dem. Du har fallit offer för frälsarkomplex. Det handlar om att vilja rädda en annan person även om denne kanske inte vill bli räddad.

Som Fedida beskriver i ordboken för psykoanalys, är allmakt en föreställning som syftar på den omedvetna barnatro som överskattar kraften i tankar, önskningar och handlingar (1979). Med andra ord, att tro att vi har förmågan att kontrollera eller modifiera utifrån våra egna önskningar. Därför kommer den typ av förändringar som verkar så passande och som skulle förvandla din groda till en prins från dina egna önskningar.

Men är du en prinsessa? Nej. Så sluta ställa krav på din partner. Naturligtvis skulle du älska om han idrottade varje morgon eftersom det skulle generera serotonin i kroppen och han skulle få en mer produktiv dag och vara lyckligare. Men vad händer om han behöver den där extra timmen av sömn? Han är inte den idealiserade versionen du har uppfunnit i ditt huvud och kommer heller aldrig att bli det.

Förändrar det dig att vara i ett förhållande?

Naturligtvis kommer din partner att behöva göra förändringar för att anpassa sig till det liv ni vill ha tillsammans, och det kommer du också. Det här är ingen dålig sak. Alla anpassar ju sitt beteende till ett visst sammanhang, och ett par är också ett sammanhang.

Som Bautista, Castillo och Torres kommenterade 2022: att vara i ett förhållande har en inverkan på självuppfattningen. “De menar att “parets positiva eller negativa gester påverkar värdet som en person tillskriver sig själv”.

Det uppstår en inkludering av den andre i jaget. Det är därför som en del av jaget, individualiteten, går förlorad i ett par (Bautista, Castillo och Torres, 2022). Detta händer i alla relationer, oavsett om de är parförhållanden eller vänskaper. Du är faktiskt inte densamma i ett förhållande som när du var singel, och du kommer inte heller ur det som samma person. Att tro att man kan ändra sin partner är dock en annan sak.

Kvinna som stödjer sin partner
När du bara ser till din partner glömmer du dig själv och förlorar dig själv helt.

Om du lider av frälsarkomplex måste du inse att du inte kan ändra på den andra personen

I en perfekt värld fungerar ert förhållande eftersom ni lyckas nå överenskommelser er emellan. Om ni inte kan det, måste du acceptera de aspekter som du älskar med personen, tillsammans med de som du inte gillar lika mycket.

Om du helt enkelt inte kan tolerera hur personen är , har du möjlighet att lämna innan du anstränger dig för att försöka förändra denne till den person du vill ha. I själva verket har du varken den makten eller rätten att göra det.

Även om Freud hävdade att patienter botas genom kärlek, är detta i ett inramat sammanhang och där personen frivilligt går med på det. Dessutom syftar det på överföringskärlek.

Kärleken till en partner gör dig inte nödvändigtvis till en bättre person. Ibland kan den till och med fungera som ett eroderande medel som skär sönder din känslomässiga hud, genererar smärta eller öppnar gamla sår igen och exponerar dina mest sårbara delar (försvarsmekanismer, trauman etc).

Det går helt enkelt inte att förvandla din groda till en prins så att den anpassar sig efter dina behov. Så stoppa undan ditt frälsarkomplex. Du kommer inte att behöva det i närtid. Byt ut det mot respekt för din partners autonomi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bautisa, J. P., Del Castillo, C. C., & Torres, C. C. (2022). Tú Me Haces Mejor/Peor Persona: Validación del Relational Self-Change Scale en Población Mexicana. Acta de investigación psicológica, 11(2). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322021000200024
  • Fedida, P. (1979). Diccionario de Psicoanálisis (Edición castellano ed.). Alianza Editorial.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.