5 fraser från den toltekiska visdomen som kommer inspirera dig

I dessa fraser av uråldrig visdom hittar du inspiration och styrka för ditt dagliga liv.
5 fraser från den toltekiska visdomen som kommer inspirera dig
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2024

Den toltekiska visdomen ger oss insikt i en gammal civilisation som inspirerar oss än idag. Dess mytologi och legender visar oss Nahuatl-folkets hemligheter, och det skrivs regelbundet nya böcker som “The Four Agreements” som hjälper oss att förstå deras kunskap.

Det intressanta verket “Quetzalcoatl and the creation myths of Mesoamerica” berättar hur toltekerna skapade en högt stående kultur. Toltekerna styrdes av ett hierarkiskt militärsystem, men Mesoamerika har ändå blivit djupt påverkat av deras kultur och mystik.

“Vi väljer bara en gång. Vi väljer att vara krigare eller vanliga män. Det finns ingen andra chans. Inte på denna jord.”

-The Toltec path-

Det sägs även att toltekfolket nådde den högsta nivån av toltecayotl, vilket innebär att man levde i balans och att man utövade den antika visdomen Huēhuehtlahtōlli, som är ett regelverk som sedan lång tid tillbaka hade förts över muntligt från en generation till nästa.

I Asien hade man hinduismen och buddhismen, men i det antika Mexiko hade man toltecayotl-filosofin, och den har gett oss dessa fantastiska fraser…

Kvinna som tittar på berg med färger.

Fraser från den toltekiska visdomen

De flesta av dessa visdomsexempel har skrivits ner i böcker som “The Toltec art of life and death”, “The Toltec path, “The Quetzalcoatl universe”, “Toltecayotl” och “The Four Agreements” av Miguel Ruíz. Den sistnämnda är den mest välkända boken, men det är ingen dålig idé att även läsa de andra verken för att bredda sin kunskap om denna kulturs visdom.

Ett ofullständigt arv med många informationsluckor…

Autentisk hängivelse

Detta är en välkänd fras som förekommer i boken “The Four Agreements”, och livsläxan är utan tvekan väldigt användbar. Låt oss fundera över detta ett tag: ger vi verkligen 100% när det gäller allt vi gör?

Inte alltid, och ibland ger vi istället 120%. Detta är inte direkt positivt och gör oss istället utmattade. Det är därför en bra idé för oss att försöka justera våra resurser, vara medvetna om dem och erbjuda det bästa som vi har, varken mer eller mindre.

“Under varje omständighet bör du göra ditt bästa, varken mer eller mindre.”

-The Four Agreements-

Rädslan paralyserar dig

Toltekerna var ett modigt och dominerande folk vars inflytande sträckte sig från Zacatecas till sydöstra Yucatan-halvön. Aztekerna var avundsjuka på dem, men toltekerna hade två klara principer som dikterade deras filosofi: att inte vara avundsjuk och att inte vara rädd.

Båda dessa aspekter gör människor döva och blinda. De hjälper oss inte att uppnå något, utan sänker bara våra förmågor och styrkor.

“Låt oss fortsätta framåt med mod och komma ihåg att rädslan gör oss döva för sanningen.”

-The Toltec art of life and death-

Två örnar i olika färger.

Den toltekiska visdomen påminner oss om att ord har makt

“Använd ordet på ett korrekt sätt. Använd ordet för att dela med dig av din kärlek. Använd vit magi och börja med dig själv. Var felfri med dina ord.”

-The Four Agreements-

Detta är en av de mest välkända fraserna hos den toltekiska visdomen, och den påminner oss om att ord har makt. Ord är kreativa, de förenar saker och skapar band och överför kunskap. Vi bör dock inte glömma att det inte finns något som skadar mer än ett illa valt ord.

Låt oss försöka använda oss av det som gör oss mänskliga: språket. Låt oss vara försiktiga med det som kommer ut ur munnen. Det är nämligen inte alltid som dessa ord filtreras i våra huvuden och våra hjärtan

Inre kunskap och frihet

“Människans möjligheter är så långtgående och mystiska att trollkarlar har valt att utforska dem istället för att tänka på dem, och de kommer aldrig någonsin att kunna förstå dem.”

-The Toltec path-

Frihet betyder egentligen att man försöker vara lojal mot den man är. Med det sagt begränsar vi oss ofta till att bete oss som krigare utan mål. Vi dras med utan att förstå vår sanna natur eller vår omgivnings.

Så ibland är det nödvändigt att leva som en person som försöker förstå de omkringliggande elementen, råmaterialen samt den inre världen. Det är bara när vi för samman dessa dimensioner som vi kan skapa vackra konstverk.

Ta inte något personligt

“När det gäller andras åsikter, oavsett om de är bra eller dåliga, är det bäst att inte influeras av dem.”

-The Four Agreements-

Vi har dock alla någon gång tagit ord, attityder och situationer alltför personligt. Som ett resultat av detta har vi fått lida och vi har blivit till enkla byten för andra, och vi har fallit för deras manipulativa spel. Är det verkligen värt det? Såklart inte.

Toltekerna värdesatte friheten. Det finns nämligen inget som trycker ner oss mer än ta åt oss av det andra säger eller gör. Låt oss därför försöka ta ansvar för oss själva och lära oss hur man separerar sitt eget personliga universum från andras.

Ingen av dessa fraser från den toltekiska visdomen är egentligen särskilt märklig. Raka motsatsen. Deras idéer är således fortfarande användbara än idag.

“Kampen är här på denna jord. Vi är mänskliga varelser. Vem vet vad som väntar oss eller vilka krafter som vi kan tänkas ha.”

-The Toltec path-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.