Fyra subtila former av psykologiska övergrepp

Subtila former av psykologiska övergrepp är farliga på grund av sin natur. De förblir ofta obemärkta i början och offret märker dem inte förrän de redan har orsakat denna mycket skada. Det är viktigt att känna till att information är den bästa formen av förebyggande mot dessa övergreppstyper.
Fyra subtila former av psykologiska övergrepp
Angela C. Tobias

Skriven och verifierad av psykologen Angela C. Tobias.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Subtila former av psykologiska övergrepp är ofta svåra att upptäcka. De kan vara farliga på grund av deras till synes ofarliga natur. Dessa typer av beteenden undergräver gradvis offren och lämnar negativa känslomässiga men. Så vilka former är det vi talar om?

Dagens artikel kommer att diskutera fyra subtila former av psykologiska övergrepp som kan förekomma i alla typer av förhållanden. Du kommer också att få läsa om tecknen som kan hjälpa dig att identifiera dem, med särskild uppmärksamhet på konsekvenserna för offren.

Subtila former av psykologiska övergrepp

Det är vanligt att de mest uppenbara formerna av psykologiska övergrepp får mest uppmärksamhet. De subtila formerna är dock ofta dolda, tvetydiga, och därmed kan de som utsätts för dessa vara mer toleranta i sin tolkning av den aggressiva partens avsikter. Således tror tolkar man ofta att den aggressiva parten har en vilja att hjälpa.

Forskning tyder på att subtila former av psykologiska övergrepp är mycket vanligare än andra som lämnar tydligare tecken, såsom fysiska övergrepp. Skadorna som dessa subtila former orsakar kan dessutom bli djupare på lång sikt.

En nödställd kvinna

Svårigheten att identifiera aggressionen, de förtryckta känslorna och den tystnad som de skapar leder inte till ett ingripande förrän efter att det pågått en lång tid. Därför blir det svårare att komma ur situationen, eller att vända den.

Subtila former av psykologiska övergrepp kan komma i form av ”harmlösa” kommentarer. Andra kommer som kritik, förödmjukelser, utpressningar och försök att kontrollera offret. Denna typ av aggression kan förekomma i olika sammanhang, till exempel inom ett romantiskt förhållande, mellan föräldrar och barn, och även i andra typer av relationer, som vänskap.

En av egenskaperna för subtila former av psykologiska övergrepp är också att de genererar specifika känslor och intryck hos offret. I allmänhet får de dem att känna sig ovärdiga kärlek, skyldiga för negativa situationer, och de kan till och med utveckla ett kraftigt åsidosättande av sitt eget välbefinnande.

1. Den tysta behandlingen

Detta är en subtil form av övergrepp. Dess handlingar syftar till att ignorera offret genom att inte prata med dem och agera som om de inte ens är där. Detta är förtäckt utpressning och angriparen slutar inte upp att vara likgiltig förrän den andra personen ger efter för dennes önskemål.

Den tysta behandlingen avslöjar angriparens emotionella omogenhet och deras dåliga kommunikationsförmåga. Konsekvenserna för deras offer kan vara ganska skadliga. Detta beror på att det att ignoreras leder till känslor av rädsla, sorg, ilska och framför allt ångest. Offren beskyller sig själva för situationen; de förstår inte varför de behandlas så.

2. Gaslighting

Gaslighting är en annan av dessa subtila former av psykologiska övergrepp, kanske den mest subtila av dem alla. Termen kommer från den engelska titeln på filmen Gasljus, med Ingrid Bergman: Gaslight. Dess huvudsakliga kännetecken är att aggressorn får sitt offer att tvivla på sin egen bedömningsförmåga och till och med sin egen uppfattning eller minnen av vissa händelser.

I denna form av utpressning hänvisar aggressorn till det faktum att offret har föreställt sig eller överdrivit vissa situationer den har upplevt, antingen medvetet eller omedvetet. Således kommer offret att sluta försvara sin position i ett argument då den börjar tvivla på om saker verkligen hände så som den kommer ihåg dem. Denna situation upprepas vanligtvis över tiden och skadar offrets självförtroende allvarligt. Offret hamnar i en situation med extrem sårbarhet gentemot sin förtryckare.

Konsekvenserna av dessa subtila former av övergrepp inkluderar starka känslor av beroende, känslor av avpersonifiering och förlust av kontroll. Offren för gaslighting berättar ofta om känslor av att bli galna eller förlora kontrollen över sina liv.

3. Överbeskyddande

Det här har inget att göra med att skydda någon. Faktum är att omsorgen som tillhandahålls har en begränsande effekt på offren i dessa subtila former av psykologiska övergrepp. Med andra ord är detta “skydd” skadligt för offrets autonomi och är en vårdslös form av föräldraliknande beteende.

Överbeskyddande förekommer i många former: från en låg kapacitet att sätta tydliga gränser till att lägga in sitt veto mot offrets initiativ eller att utsätta dem för samtliga former av prövningar. Konsekvenserna av dessa handlingar skapar känslor av rädsla hos den utsatta, ett beroende gentemot deras förtryckare och en låg tolerans mot frustration. Som du kan föreställa dig begränsar det offrets vardag.

4. Lojalitetskonflikten

Detta är en form av övergrepp som kan förekomma inom olika sammanhang. Men det händer vanligtvis hos separerade par med gemensamma barn. Vissa separerade föräldrar gör sitt bästa för att få ett barns ovillkorliga lojalitet. Naturligtvis innebär lojalitet mot den ena illojalitet mot den andra.

Det är vanligt att föräldrar devalverar sin expartner framför sina barn, placerar barnet i rollen som domare eller får dem att känna sig skyldiga för att ha träffat sin andra förälder.

Konsekvenserna av denna typ av övergrepp hos barn är förknippat med ångest, somatisering och kan allvarligt äventyra deras emotionella stabilitet.

En far tröstar sin son

Subtila former av psykologiska övergrepp, lite i taget

Subtila former av psykologiska övergrepp kännetecknas av tvetydighet. De är dock vanligare än andra, mer ökända typer av övergrepp. De kan också leda till väldigt skadliga effekter på ett offer på lång sikt. Dessa förhållanden kan försämra offrets prognos.

Som en summering kan sägas att den tysta behandlingen är baserad på beteenden som syftar till att ignorera offret för att manipulera deras beteende. På samma sätt minskar gaslighting en persons självförtroende. Dessa subtila former av övergrepp, vanliga i romantiska relationer, leder till rädsla, ilska och ångest hos offren.

Överbeskyddande och lojalitetskonflikter är vanligare i familjesammanhang mellan föräldrar och barn. Föräldrar skapar skyddande beteenden som begränsar deras barns autonomi och får dem att känna sig hjälplösa. Denna typ av övergrepp utförs vanligtvis av föräldrar som pressar barn att välja deras sida.

Subtila former av psykologiska övergrepp är som droppar som faller upprepade gånger på en sten. Med andra ord är det en samling små handlingar. De skulle inte orsaka skada vid ett enstaka tillfälle, men kan göra mycket skada när någon upprätthåller dem över tid.

Den största risken med dessa giftiga beteenden ligger i svårigheten att identifiera dem. Därför är kunskap och medvetenhet om dem bland de viktigaste aspekterna för att förhindra dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.