Vad barn med skilda föräldrar upplever

Vad barn med skilda föräldrar upplever
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Många föräldrar tror att det endast är de själva som direkt påverkas av deras separation. Detta är dock inte sant när barn finns med i bilden. Vissa kanske inte är uppmärksamma på det, men små barn påverkas också av skilda föräldrar. Av deras gräl, missförstånden och allt annat som kommer med uppbrottet.

Många barn vet inte hur de ska hantera skilda föräldrar; det är normalt att de bär på många tvivel och behöver någon som med tålamod och förståelse kan klargöra saker och ting för dem.

Det är inte ett sammanträffande att många barn med skilda föräldrar får problem i skolan. Vissa kommer i kontakt med droger och alkohol vid väldigt ung ålder eller kapar kommunikationen till sina familjer. Barn lider precis lika mycket eller mer eftersom de står vid sidan om och ser på när deras första exempel på relationer faller i bitar.

60% av alla barn med skilda föräldrar måste genomgå någon form av psykologisk behandling.

Konsekvenserna av en skilsmässa och ett liv med skilda föräldrar beror på åldern

En separation har inte samma effekt på en 6-åring som en 2-åring. Omständigheterna förändras och nivån av mognad är väldigt annorlunda. Det är därför åldern på ett barn slår fast hur mycket eller hur lite det kommer påverkas av skilda föräldrar. En sak är viktig att ha i åtanke, och det är att dessa upplevelser i barndomen kommer ha påverkan senare i livet.

Små barn

Barn under två år förstår inte vad en skilsmässa och dess konsekvenser är. Trots det vet de att något inte står rätt till, eller åtminstone att något förändrats. De märker av sina föräldrars känslomässiga förändringar och huruvida de är frånvarande eller ej.

Denna frånvaro översätts ofta till känslor av övergivning. Atmosfären som omger dessa barn erbjuder inte säkerheten de behöver, och det kan ha viktiga psykologiska konsekvenser.

Barn med ensam förälder

Något äldre barn

Barn mellan åldrarna två och tre befinner sig i en ömtålig fas. De befinner sig mitt i sin utveckling. Om separationen påverkar barnet starkt kan konsekvenserna bli någon form av försening i utvecklingen. Det kan vara en försening i utvecklingen av motorik, svårigheter med språket eller problem med potträning.

Vid denna ålder förstår barn inte vad en separation är, men de vet att de vill att deras föräldrar ska förbli tillsammans. Denna bild blir till en dröm för vissa barn.

Om barnet är mellan tre och fem år gammalt så vet det redan – eller har åtminstone en känsla av – vad en skilsmässa är och vad det betyder. Som en konsekvens kommer det ställa många frågor. Problemet är att det ofta matas med lögner i sin iver att finna svar.

Svaren ifråga är inte riktigt logiska och förhöjer bara känslan av att världen blivit en osäker plats. Dessa rädslor kan bland annat uttrycka sig i en ovilja att vara ensam eller en rädsla för att föräldrarna ska överge barnet. Det är därför vissa barn blir possessiva över den ena eller båda föräldrarna.

Barn kan reagera på en möjlig skilsmässa med ilska, sorg eller vrede. Det leder till att vi förstår att även de påverkas.

Äldre barn

Barn mellan sex och tolv år är mycket mer empatiska och kan till och med korrekt föreställa sig i sina föräldrars skor. Med det sagt är det inte ovanligt att de fortsätter att hoppas på att de kommer förbli tillsammans. Vuxna gör det hela tiden, så varför inte barn?

Tvinga dem inte att välja

Vi måste dock vara försiktiga vid denna ålder. Denna typ av besvikelser (att förstå att föräldrarna inte kommer vara tillsammans) kan nämligen ha en avsevärd emotionell påverkan. Insikten att drömmen inte kommer bli sann kan faktiskt ha större påverkan än själva separationen.

Att tro att situationen är temporär är väldigt annorlunda jämfört med att tänka på något som permanent. Förändringarna som sker kan var desamma, men den emotionella påverkan kommer inte vara det.

Ur denna synvinkel måste vi komma ihåg att ett barn vid denna ålder, oavsett hur moget, är väldigt långt från att vara färdigt. Det finns processer som det inte kommer förstå, såsom hur två personer som älskar varandra beslutar sig för att inte vara tillsammans. Denna känsla av att leva i en värld som styrs av komplexa regler det inte förstår kan överväldiga barnet.

Vid denna ålder kan barn bland annat utveckla “konfrontationsstrategier”. De kan alltså “avlära” sig emotionella förmågor som de redan hade eller låtsas vara modiga medan de döljer djup rädsla och smärta. I det senare fallet lär de sig att inte uttrycka sina känslor, vilket kan påverka dem i deras vuxna liv.

Skilda föräldrar och deras kommunikation med barn

Som vi sett har separationer olika effekter beroende på barnens åldrar. Det är därför det är viktigt att lyssna på deras tvivel och orosmoln, trots att vi känner oss brutna och ovilliga. Vi måste kommunicera med dem och låta dem veta att vi älskar dem och att de kan lita på oss oavsett vilka förändringar som sker.

Å andra sidan ska man ha i åtanke att barn ibland beskyller sig själva för separationen. Det är möjligt att de tror att deras beteende är vad som drev föräldrarna till skilsmässa. Föräldrar måste tala med sina barn och få dem att förstå att de inte är ansvariga eller skyldiga för vad som sker.

Det är därför det är väldigt viktigt att vara tydlig med vad som sker. Det gör ingen nytta att försöka dölja och gömma vad som sker eftersom vi tror att de inte kommer förstå situationen. Barn förstår mycket mer än vi (framförallt föräldrar) tror, och de behöver veta vad som sker. Därför måste vi vara tydliga, direkta, ärliga och tala med dem på ett sätt som lämpar sig för deras ålder, så att de känner sig älskade.

Många skilda föräldrar försöker vända sitt barn mot den andra föräldern, vilket är väldigt smärtsamt och skadligt.

Många föräldrar fokuserar endast på sig själva och glömmer känslorna som deras barn kan uppleva. Det får barnen att känna sig övergivna och ej uppskattade. Vi kan dock inte undvika att tala med dem om något så viktigt. För även om vi inte kan se det, kan de utveckla sår som endast blir värre med åren om de inte tas om hand.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.