Fysiska tecken på att någon ljuger för dig

Fysiska tecken på att någon ljuger för dig

Senaste uppdateringen: 26 februari, 2022

Du har säkerligen misstänkt att någon ljuger för dig vid flera tillfällen. Detta händer oftare än vad vi egentligen skulle vilja erkänna för oss själva. Problemet är att vi inte alltid vet om detta stämmer eller inte, och det skapar osäkerhet.

Därför skulle vi vilja ta detta tillfälle till att prata om de fysiska tecknen som visar att någon ljuger för dig. Den mänskliga kroppen är designad för att visa vad den verkligen tänker. Utav denna anledning kommer kroppen att avge speciella signaler när en person ljuger. Vi kommer att prata om dem här så att du kan lära dig dem för att inte bli överraskad av lögnare. Lägg dem på minnet och du kommer att se hur användbar denna kunskap är.

Någon som ljuger för dig ändrar konstant huvudets position

Det första symptomet på att någon ljuger för dig är att personen konstant kommer att ändra positionen på huvudet. Detta händer ofta när man ställer en fråga som tvingar denne till att ljuga.

Denna förändring uppstår p.g.a. att man måste använda båda sidorna av hjärnan för att formulera falska svar. Detta skapar formuleringen av ett svar som verkar vara baserat på kända fakta.

Kvinnor

När personen skapar sin lögn kommer denne att undvika ögonkontakt. Detta är en handling som utförs ofrivilligt och som är väldigt svår att kontrollera. Det händer ofta eftersom lögnaren vill undvika att du ser dennes lögn och skam.

Förändringar i andningsmönster

När du misstänker att någon ljuger för dig, analysera om personen ändrar sitt andningsmönster. Denne kanske andas snabbare eller långsammare än normalt.

Det kommer även vara uppenbart att näsborrarna vidgas. Du kan bevisa lögnen genom att ställa svåra frågor och se hur detta påverkar personens andning.

Personen täcker kroppen med sina armar

En uppenbar egenskap hos en person som ljuger för dig är att denne försöker skydda sin kropp. Detta är en väldigt primitiv instinkt och innebär att man korsar armarna. Du kommer att få intrycket att det finns en barriär mellan den andra personen och dig själv.

Ibland kan du känna att du kan bli attackerad i vilket ögonblick som helst. Anledningen till detta beteende är att sinnet känner att det måste visa säkerhet.

Någon som ljuger för dig upprepar ord och fraser

Ett annat fysiskt tecken på att någon ljuger för dig är att personen upprepar samma fraser om och om igen. Till skillnad från någon som säger sanningen så kommer lögnaren att ha övat in ett manus. Du kommer därför ofta höra samma ord i samma ordning.

Detta är annorlunda jämfört med när du frågar om något som är sant och personen beskriver detta för dig. I detta fall kommer denne att berätta samma sak för dig, men med andra ord.

Lögnaren vill undvika ditt tvivel. För att uppnå detta kommer personen ha övat in ett manus och kommer inte att göra fel med detta eller ändra ordningen på det denne säger. Detta gör att personen känner sig säker och skyddad.

Personen täcker över sin mun

Ett väldigt klart tecken på att någon ljuger för dig är att personen försöker dölja sin mun. Denne kan täcka över den med handen eller prata med ansiktet bortvänt. Lögnaren kommer omedvetet att försöka sätta en barriär mellan dig och sina lögner.

Lyssna uppmärksamt på personens ord. Om denne täcker över sin mun efter väldigt precisa frågor så bör du kika efter de andra tecknen också.

Någon ljuger för dig

Personen rör sina fötter

Du behöver inte bara titta på personens händer, mun och näsa om du tror att denne ljuger. Du kan även titta på fötterna och hur denne står. En person som försöker dölja något kommer konstant att röra sina fötter.

Personen kommer först att placera sin vikt på en fot, och sedan den andra, med bara några minuters mellanrum. Ett annat symptom är att personen börjar röra sina ben okontrollerat när denne sitter. Var säker på att detta är ett symptom på att ljuga och inte en vana.

Vad ska du göra om någon ljuger för dig?

Om du tror att någon ljuger för dig så har du två val. Det första är att fortsätta lyssna och inte göra något så att du undviker konflikter. Det andra alternativet är att konfrontera personen direkt.

Vi rekommenderar att du tänker på vad det bästa beslutet är i enlighet med lögnens allvarlighet och hur viktig personen är för dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.